Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urzędu Miasta Piły (Archiwum)
Bip - Strona główna

Rada Miasta

Urząd Miasta

Oświadczenia majątkowe

Załatwianie spraw w Urzędzie

Ogłoszenia i komunikaty »

Prawo lokalne

Przetargi na nieruchomości i ruchomości gminne

Konkursy ofert

Zagospodarowanie przestrzenne

Nabór na stanowiska

Jednostki organizacyjne

Jednostki pomocnicze-Osiedla »

Budżet i mienie Gminy

Raporty o stanie Gminy Piła »

Organizacje pozarządowe

Strategie i programy »

Ochrona środowiska

Informacja publiczna

Konsultacje z mieszkańcami »

Spisy Powszechne

Wybory Powszechne

Zgromadzenia publiczne

Działalność lobbingowa

Polityka prywatności »

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza »

Dostępność

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych »

walidacja css walidacja html

Konkursy ofert: Otwarte konkursy ofert

Nazwa zadania

Termin składania ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piła z zakresu ochrony zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom w 2022 roku

28.04.2022

Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w Mieście Piła w 2022 r.

08.02.2022

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w Mieście Piła w 2022 r.

31.01.2022

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2022 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

31.12.2021

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2022 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

31.12.2021

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Piła z zakresu wspierania inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności w 2022 roku

16.12.2021

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piła z zakresu pomocy społecznej w 2022 roku

16.12.2021

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piła z zakresu ochrony zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom w 2022 roku

16.12.2021

Otwarty konkurs ofert na realizację Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Piła na rok 2019-2021

30.09.2021

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Piła z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku

16.09.2021

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Piła z zakresu ochrony zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom w 2021 roku

09.09.2021

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w Mieście Piła w 2021 r.

09.07.2021

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piła z zakresu ochrony zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom w 2021 roku

17.06.2021

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piła z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku

17.06.2021

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Piła z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku

02.04.2021

Drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

19.02.2021

Drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2021 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

19.02.2021

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Piła z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku

11.02.2021

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2021 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

08.01.2021

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

08.01.2021

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Piła z zakresu wspierania inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności w 2021 roku

17.12.2020

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piła z zakresu ochrony zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom w 2021 roku

17.12.2020

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piła z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku

17.12.2020

Otwarty konkurs ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Piły od 65 roku życia na 2020 rok

30.10.2020

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w Mieście Piła w 2020 r.

01.10.2020

Otwarty konkurs ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Piły od 65 roku życia na 2020 rok

21.09.2020

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Piła z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku

09.07.2020

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piła z zakresie pomocy społecznej w 2020 roku

27.02.2020

Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

17.02.2020

Otwarty konkurs ofert na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku

Odpowiedzi na pytania 22.01.2020 r.

22.01.2020

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piła w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

03.01.2020

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piła w 2020 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

03.01.2020

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Piła z zakresu wspierania inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności w 2020 roku

17.12.2019

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piła z zakresu ochrony zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom w 2020 roku

17.12.2019

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piła z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku

17.12.2019

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w Mieście Piła w 2019 r.

27.08.2019

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Piła z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku

30.08.2019

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w Mieście Piła w 2019 r.

30.07.2019

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w Mieście Piła w 2019 r.

16.05.2019

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Piła z zakresu pomocy społecznej w 2019

19.04.2019

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Piła z zakresu Ochrony Zdrowia w 2019 roku

27.03.2019

Otwarty konkurs ofert na realizację Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Piła na rok 2019

29.03.2019

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2019 roku w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie kultury fizycznej

18.01.2019

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Piła z zakresu wspierania inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności w 2019 roku

13.12.2018

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom w 2019 roku

 1. Działalność samopomocowa na rzecz trzeźwych alkoholików i ich rodzin – klub abstynencki
 2. Prowadzenie terapii uzależnień oraz poradnictwa dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

13.12.2018

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piła z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku

 1. Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Piły
 2. Dożywianie osób ubogich z terenu Piły skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile
 3. Pozyskiwanie i dystrybucja żywności, obejmująca około 2500 osób z terenu Piły posiadających skierowanie wystawione przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile
 4. Promocja wolontariatu, szkolenie wolontariuszy oraz pośrednictwo pracy wolontariuszy w zakresie pomocy społecznej
 5. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły rekrutowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile w dni wolne od nauki lub w godzinach popołudniowych (styczeń-czerwiec i wrzesień-grudzień)
 6. Streetworking dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością

13.12.2018

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Piła z zakresu pomocy społecznej w 2018 r.
Udzielenie tymczasowego schronienia w ogrzewalni dla osób bezdomnych z terenu Piły.

03.09.2018

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w Mieście Piła w 2018 r.
Wsparcie organizacyjne i finansowe rozwoju sportu w Mieście Piła w następujących dyscyplinach sportu:

 1. żużel lub
 2. futsal lub
 3. koszykówka

26.06.2018

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Piła z zakresu pomocy społecznej w 2018 r.
Udzielenie tymczasowego schronienia w ogrzewalni dla osób bezdomnych z terenu Piły.

29.06.2018

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Piła z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły posiadających decyzje Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile

20.04.2018

Nazwa zadania

Termin składania ofert

Ogłoszenie o wyniku

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2018 roku w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie kultury fizycznej

16.01.2018

Wynik

Zarządzenie Nr 1226(391)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Piła z zakresu wspierania inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności w 2018 roku

08.12.2017

Wynik 

Zarządzenie Nr 1225(390)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piła z zakresu ochrony zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom w 2018 roku

07.12.2017

Wynik 

Zarządzenie Nr 1224(389)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piła z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku

07.12.2017

Wynik 

Zarządzenie Nr 1117(282)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu w Mieście Piła 2017 r.

17.08.2017

Wynik

Zarządzenie Nr 1056(221)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu w Mieście Piła w 2017 r.

13.07.2017

 Wynik

Zarządzenie Nr 939(104)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Piła z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku

21.04.2017

Wynik

Zarządzenie Nr 924(89)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Piła na lata 2016-2018

30.03.2017

Wynik

Zarządzenie Nr 858(23)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2017 roku w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

20.02.2017

Wynik

Zarządzenie Nr 810(379)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2017 roku w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie kultury fizycznej

04.01.2017

Wynik

Zarządzenie Nr 788(357)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Piła z zakresu wspierania inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności w 2017 roku

16.12.2016

Wynik

Zarządzenie Nr 780(349)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piła z zakresu ochrony zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom w 2017 roku

09.12.2016

Wynik

Zarządzenie Nr 779(348)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piła z zakresu pomocy społecznej w 2017 i 2018 roku

09.12.2016

Wynik

Zarządzenie Nr 563(132)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w Mieście Piła w 2016 r.

17.05.2016

Wynik

Zarządzenie Nr 525(94)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Piła z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku

21.04.2016

Wynik 

Zarządzenie Nr 397(357)15 Prezydenta Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2016 roku w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie kultury fizycznej

28.12.2015

Wynik

Zarządzenie Nr 393(353)15 Prezydenta Miasta Piły z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Piła z zakresu wspierania inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności w 2016 roku

17.12.2015

Wynik

Zarządzenie Nr 377(377)15 Prezydenta Miasta Piły z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piła z zakresu ochrony zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom w 2016 roku

10.12.2015

Wynik

Zarządzenie Nr 376(336)15 Prezydenta Miasta Piły z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piła z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku

10.12.2015

Wynik

Zarządzenie Nr 292(252)15 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na amatorski spot zachęcający do adopcji psów ze schroniska

30.09.2015

Wynik

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w Mieście Piła w 2015 r. wsparcie organizacyjne i finansowe rozwoju sportu w Mieście Piła w następujących dyscyplinach koszykówka lub futsal.

22.05.2015

Wynik

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w Mieście Piła w 2015 r. wsparcie organizacyjne i finansowe rozwoju sportu w Mieście Piła

11.05.2015

Wynik

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Piły z zakresu pomocy społecznej w 2015 r. Przedmiotem konkursu jest wspieranie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

30.04.2015

Wynik

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2015 roku w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie kultury fizycznej

24.02.2015

Wynik

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2015 roku w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie kultury fizycznej

16.01.2015

Wynik
Informacja o ofertach nieprzyjętych

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom w 2015 roku

10.12.2014

Wynik

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Piły z zakresu wspierania inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności w 2015 roku

10.12.2014

Wynik

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piła z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku

10.12.2014

Wynik

Konkurs literacki pn. „Adoptując jednego psa nie zmienisz świata, ale cały świat zmieni się dla tego psa”

01.10.2014

 

Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Piły z zakresu pomocy społecznej w 2014 r.

04.04.2014

Wynik

Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piła w 2014 roku w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

25.02.2014

Wynik
Wynik

Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piła w 2014 roku w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

31.12.2013

Wynik

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Piła z zakresu wspierania inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności w 2014 roku

17.12.2013

Wynik

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piła z zakresu pomocy społecznej w 2014 roku

11.12.2013

Wynik

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piła z zakresu ochrony zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom w 2014 roku

10.12.2013

Wynik

Konkurs pn. „Mój Przyjaciel Burek”

03.10.2013

Wynik

Konkurs pn. „Obchody 500-lecia Miasta Piły w obiektywie”

06.01.2014

 

Realizacja zadania publicznego Miasta Piły z zakresu pomocy społecznej w 2013 roku

25.04.2013

Wynik

Realizacja zadań publicznych Gminy Piła w 2013 roku w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

31.12.2012

Wynik

Realizacja zadań publicznych Gminy Piła z zakresu pomocy społecznej w 2013 roku

12.12.2012

Wynik

Realizacja zadań publicznych Gminy Piła z zakresu ochrony zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom w 2013 roku

12.12.2012

Wynik

Realizacja zadania publicznego Gminy Piła z zakresu pomocy społecznej w 2012 roku

06.06.2012

Wynik

Realizacja zadań publicznych Gminy Piła w 2012 roku w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

08.05.2012

Wynk

Konkurs pn. „Opracowanie koncepcji zagospodarowania wybranych terenów zielonych w ramach I Krajowej Wystawy „Miasto i Ogród” w Pile

31.12.2012

Wynik

Realizacja zadań publicznych Gminy Piła w 2012 roku w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

03.01.2012

Wynik

Realizacja zadania pod nazwą wybór dziennego opiekuna na rok 2012

23.12.2011

Wynik

Realizacja zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom w 2012 roku

16.12.2011

Wynik

Realizacja zadań publicznych Gminy Piły z zakresu pomocy społecznej w 2012 roku

Zadania 1-5
14.12.2011
 
Zadania 6-8
30.12.2011

Wynik

Realizacja zadań publicznych Gminy Piła w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w II półroczu 2011r.

08.08.2011

Wynik

Realizacja zadań publicznych Gminy Piła w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011r.

08.08.2011

Wynik

Realizacja zadań publicznych Gminy Piła w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w II półroczu 2011r.

28.06.2011

Wynik

Otwarty nabór partnera do udziału w konkursie na wykonanie pilotażowego wdrażania standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności

10.06.2011

Wynik
16.06.2011

Realizacja zadań publicznych Gminy Piła w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w II półroczu 2011r.

30.05.2011

Wynik

Realizacja zadania publicznego Gminy Piła z zakresu pomocy społecznej w 2011 roku

20.04.2011

Wynik

Realizacja zadania publicznego Gminy Piła z zakresu pomocy społecznej w 2011 roku

09.03.2011

Wynik

Realizacja zadań publicznych Gminy Piła w roku 2011:
– w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
– w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

10.01.2011

Wynik

Realizacja zadań publicznych Gminy Piła z zakresu pomocy społecznej w 2011 roku

14.12.2010

Wynik

Realizacja zadań publicznych Gminy Piła w 2011 r. z zakresu ochrony zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom

14.12.2010

Wynik

Realizacja zadań publicznych Gminy Piła w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2010 r.

26.02.2010

Wynik

Realizacja zadań publicznych w 2010 r. z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania patologiom społecznym

08.01.2010

Wynik

Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010 r.

29.12.2009

Wynik

Realizacja zadań publicznych Gminy Piła w roku 2010:
– w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnej
– w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji

24.12.2009

Wynik

Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej w 2009 r.

07.08.2009

Wynik

Realizacja zadań publicznych Gminy Piła w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2009 r.

11.05.2009

Wynik

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej w 2009 r.

10.04.2009

Wynik

Realizacja zadań publicznych w 2009 r. z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania patologiom społecznym

16.01.2009

Wynik

Realizacja zadań publicznych Gminy Piła w roku 2009:
– w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnej
– w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji

16.01.2009

Wynik

   

wstecz