Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urzędu Miasta Piły (Archiwum)
Bip - Strona główna

Rada Miasta

Urząd Miasta

Oświadczenia majątkowe

Załatwianie spraw w Urzędzie

Ogłoszenia i komunikaty »

Prawo lokalne

Przetargi na nieruchomości i ruchomości gminne

Konkursy ofert

Zagospodarowanie przestrzenne

Nabór na stanowiska

Jednostki organizacyjne

Jednostki pomocnicze-Osiedla »

Budżet i mienie Gminy

Raporty o stanie Gminy Piła »

Organizacje pozarządowe

Strategie i programy »

Ochrona środowiska

Informacja publiczna

Konsultacje z mieszkańcami »

Spisy Powszechne

Wybory Powszechne

Zgromadzenia publiczne

Działalność lobbingowa

Polityka prywatności »

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza »

Dostępność

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych »

walidacja css walidacja html
Strona główna » Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile » Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile: Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Do ustawowych zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy:

  • inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy, związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych (art. 41 ust. 3 ww. ustawy);
  • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (art. 41 ust. 3 ww. ustawy);
  • opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży - zgodność lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy (limit i lokalizacja punktów),
  • kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (art. 18 ust. 8 ww. ustawy).

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile przyjmuje wnioski o leczenie osób, które posiadają miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie Piły. MKRPA przyjmuje osoby uzależnione i przeprowadza z nimi rozmowy motywujące, podczas dyżurów Zespołu ds. Leczenia Odwykowego w budynku przy ul. Spacerowa 23 w Pile. Ponadto MKRPA w Pile przyjmuje osoby, które chcą zgłosić problem alkoholowy i uzyskać pomoc w każdy wtorek, środę i czwartek w godz. 16.00 – 18.00 (tel. 696 899 517).

Zgłoszenia przyjmowane są osobiście (trzeba przyjść z dowodem osobistym). Telefonicznie udzielane są wyłącznie informacje ogólne, np. o zasadach pracy Komisji lub o adresach i telefonach poradni; informacje o stanie konkretnej sprawy udzielane są tylko na miejscu – nie przez telefon.

 

Miejsce i sposób załatwienia
Wniosek do Komisji składają osoby pełnoletnie, które posiadają wiedzę na temat sytuacji osoby nadużywającej alkoholu, jej sytuacji rodzinnej oraz skali problemu.
Wypełniony wniosek w zamkniętej kopercie należy złożyć lub przesłać pocztą na adres:

Miejska Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Pile
ul. Spacerowa 23
64 – 920 Piła

 

Wymagane dokumenty
Czytelnie wypełniony wniosek zawierający informacje określone w formularzu. Wnioski niekompletne tzn. nie zawierające informacji i przesłanek ustawowych umożliwiających wszczęcie procedury pozostają nierozpatrzone.

Dokumenty do pobrania:
Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego
(wprowadził: Krzysztof Ronij 2021-02-24 13:18:30)
Wniosek (format *.pdf)
(wprowadził: Krzysztof Ronij 2021-02-24 13:19:04)
Wniosek (format *.odt)
(wprowadził: Krzysztof Ronij 2021-02-24 13:19:34)
 
   

wstecz