Urzędu Miasta Piły (Archiwum)
Bip - Strona główna

Rada Miasta

Urząd Miasta

Oświadczenia majątkowe

Załatwianie spraw w Urzędzie

Ogłoszenia i komunikaty »

Prawo lokalne

Przetargi na nieruchomości i ruchomości gminne

Konkursy ofert

Zagospodarowanie przestrzenne

Nabór na stanowiska

Jednostki organizacyjne

Jednostki pomocnicze-Osiedla »

Budżet i mienie Gminy

Raporty o stanie Gminy Piła »

Organizacje pozarządowe

Strategie i programy »

Ochrona środowiska

Informacja publiczna

Konsultacje z mieszkańcami »

Spisy Powszechne

Wybory Powszechne

Zgromadzenia publiczne

Działalność lobbingowa

Polityka prywatności »

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza »

Dostępność

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych »

walidacja css walidacja html
Strona główna » Rejestr zmian

Rejestr zmian:


2022-06-08 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Piła w zakresie wspierania turystyki i krajoznawstwa w 2020 r.
dział: Zarządzenia Prezydenta
osoba wprowadzająca: Piotr Kutz
czas akcji: 2022-06-08 / 23:55:55
przejdź do wpisu >>
2022-06-08 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Piła w zakresie wspierania turystyki i krajoznawstwa w 2020 r.
dział: Zarządzenia Prezydenta
osoba wprowadzająca: Piotr Kutz
czas akcji: 2022-06-08 / 23:52:37
przejdź do wpisu >>
2022-06-08 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Piły
dział: Zarządzenia Prezydenta
osoba wprowadzająca: Piotr Kutz
czas akcji: 2022-06-08 / 23:46:54
przejdź do wpisu >>
2022-06-08 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej
dział: Zarządzenia Prezydenta
osoba wprowadzająca: Piotr Kutz
czas akcji: 2022-06-08 / 15:56:43
przejdź do wpisu >>
2022-06-08 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Piła w 2022 r.
dział: Zarządzenia Prezydenta
osoba wprowadzająca: Piotr Kutz
czas akcji: 2022-06-08 / 15:50:05
przejdź do wpisu >>
2022-06-08 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
dział: Zarządzenia Prezydenta
osoba wprowadzająca: Piotr Kutz
czas akcji: 2022-06-08 / 15:46:07
przejdź do wpisu >>
2022-06-08 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
dział: Zarządzenia Prezydenta
osoba wprowadzająca: Piotr Kutz
czas akcji: 2022-06-08 / 15:43:25
przejdź do wpisu >>
2022-06-08 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Piła w zakresie wspierania turystyki i krajoznawstwa w 2020 r.
dział: Zarządzenia Prezydenta
osoba wprowadzająca: Piotr Kutz
czas akcji: 2022-06-08 / 15:21:14
przejdź do wpisu >>
2022-06-08 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Piła w 2020 r.
dział: Zarządzenia Prezydenta
osoba wprowadzająca: Piotr Kutz
czas akcji: 2022-06-08 / 15:18:20
przejdź do wpisu >>
2022-06-08 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Piła w 2020 r.
dział: Zarządzenia Prezydenta
osoba wprowadzająca: Piotr Kutz
czas akcji: 2022-06-08 / 15:14:02
przejdź do wpisu >>
2022-06-08 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile na okres od 01 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.
dział: Zarządzenia Prezydenta
osoba wprowadzająca: Piotr Kutz
czas akcji: 2022-06-08 / 15:10:58
przejdź do wpisu >>
2022-06-08 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: zmieniające zarządzenie Nr 33(325)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z terenów gminnych stanowiących własność Gminy Piła
dział: Zarządzenia Prezydenta
osoba wprowadzająca: Piotr Kutz
czas akcji: 2022-06-08 / 14:54:33
przejdź do wpisu >>
2022-06-08 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: W sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile – Pani Wandy Kolińskiej do działania w imieniu Prezydenta Miasta Piły jako wierzyciela uprawnionego do zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń z tytułu opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień
dział: Zarządzenia Prezydenta
osoba wprowadzająca: Piotr Kutz
czas akcji: 2022-06-08 / 14:50:16
przejdź do wpisu >>
2022-06-08 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile – Pani Wandy Kolińskiej do przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentacji przekazanej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile, dotyczących zlikwidowanej jednostki pod nazwą Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
dział: Zarządzenia Prezydenta
osoba wprowadzająca: Piotr Kutz
czas akcji: 2022-06-08 / 14:47:05
przejdź do wpisu >>
2022-06-08 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: W sprawie upoważnienia zastępcy dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile – Pani Marzeny Amzy do działania w imieniu Prezydenta Miasta Piły jako wierzyciela uprawnionego do zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń z tytułu opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień
dział: Zarządzenia Prezydenta
osoba wprowadzająca: Piotr Kutz
czas akcji: 2022-06-08 / 14:44:13
przejdź do wpisu >>
2022-06-08 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: W sprawie upoważnienia zastępcy dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile – Pani Miłosławy Trzyny do działania w imieniu Prezydenta Miasta Piły jako wierzyciela uprawnionego do zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń z tytułu opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień
dział: Zarządzenia Prezydenta
osoba wprowadzająca: Piotr Kutz
czas akcji: 2022-06-08 / 14:41:11
przejdź do wpisu >>
2022-06-08 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań egzekucyjnych
dział: Zarządzenia Prezydenta
osoba wprowadzająca: Piotr Kutz
czas akcji: 2022-06-08 / 14:38:01
przejdź do wpisu >>
2022-06-08 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w sprawach wynikających z ustawy o drogach publicznych
dział: Zarządzenia Prezydenta
osoba wprowadzająca: Piotr Kutz
czas akcji: 2022-06-08 / 14:35:20
przejdź do wpisu >>
2022-06-08 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile
dział: Zarządzenia Prezydenta
osoba wprowadzająca: Piotr Kutz
czas akcji: 2022-06-08 / 14:30:13
przejdź do wpisu >>
2022-06-08 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2020/2021
dział: Zarządzenia Prezydenta
osoba wprowadzająca: Piotr Kutz
czas akcji: 2022-06-08 / 14:21:21
przejdź do wpisu >>
2022-06-08 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: w sprawie bezpłatnej komunikacji autobusami linii specjalnych, organizowanej przez MZK Piła Sp. z o.o. w dniu 01 listopada 2021 r. - Wszystkich Świętych
dział: Zarządzenia Prezydenta
osoba wprowadzająca: Piotr Kutz
czas akcji: 2022-06-08 / 13:44:06
przejdź do wpisu >>
2022-06-08 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje i komunikaty
dział: Ogłoszenia i komunikaty UM
osoba modyfikująca: Krzysztof Ronij
czas akcji: 2022-06-08 / 13:34:26
przejdź do wpisu >>
2022-06-08 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Obw_20220608
dział: Ogłoszenia i komunikaty UM
osoba wprowadzająca: Krzysztof Ronij
czas akcji: 2022-06-08 / 13:32:18
przejdź do wpisu >>
2022-06-08 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Pile na lata 2022-2025
dział: Zarządzenia Prezydenta
osoba wprowadzająca: Piotr Kutz
czas akcji: 2022-06-08 / 12:49:30
przejdź do wpisu >>
2022-06-08 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy do załatwiania spraw dotyczących świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz udzielenia upoważnienia dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile
dział: Zarządzenia Prezydenta
osoba wprowadzająca: Piotr Kutz
czas akcji: 2022-06-08 / 12:45:33
przejdź do wpisu >>
2022-06-08 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile na okres od 01 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.
dział: Zarządzenia Prezydenta
osoba wprowadzająca: Piotr Kutz
czas akcji: 2022-06-08 / 12:41:59
przejdź do wpisu >>
2022-06-08 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Wawelskiej i Magazynowej
dział: Uchwały Rady Miasta
osoba wprowadzająca: Piotr Kutz
czas akcji: 2022-06-08 / 11:02:35
przejdź do wpisu >>
2022-06-08 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły − Zielone Wzgórza
dział: Uchwały Rady Miasta
osoba wprowadzająca: Piotr Kutz
czas akcji: 2022-06-08 / 11:00:32
przejdź do wpisu >>
2022-06-08 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie placu Zwycięstwa
dział: Uchwały Rady Miasta
osoba wprowadzająca: Piotr Kutz
czas akcji: 2022-06-08 / 10:58:01
przejdź do wpisu >>
2022-06-08 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych budynkami użytkowymi (garażami) położonych w Pile, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
dział: Zarządzenia Prezydenta
osoba wprowadzająca: Piotr Kutz
czas akcji: 2022-06-08 / 10:49:55
przejdź do wpisu >>
2022-06-08 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Protokoły
dział: Rada Miasta
osoba modyfikująca: Edyta Wasielewska
czas akcji: 2022-06-08 / 10:00:04
przejdź do wpisu >>
2022-06-08 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: LVIII Sesja Rady Miasta Piły - protokół
dział: Rada Miasta
osoba wprowadzająca: Edyta Wasielewska
czas akcji: 2022-06-08 / 09:55:18
przejdź do wpisu >>
2022-06-08 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: LIX Sesja Rady Miasta Piły - kadencja 2018 - 2023
dział:
osoba modyfikująca: Edyta Wasielewska
czas akcji: 2022-06-08 / 09:32:28
przejdź do wpisu >>
2022-06-08 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Protokoły
dział: Rada Miasta
osoba modyfikująca: Edyta Wasielewska
czas akcji: 2022-06-08 / 09:03:37
przejdź do wpisu >>
2022-06-08 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: LIX Sesja Rady Miasta Piły - wyniki głosowania
dział: Rada Miasta
osoba wprowadzająca: Edyta Wasielewska
czas akcji: 2022-06-08 / 08:51:23
przejdź do wpisu >>
2022-06-07 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Zamówienia udzielane w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych
dział: Zamówienia publiczne
osoba modyfikująca: Krzysztof Ronij
czas akcji: 2022-06-07 / 14:57:43
przejdź do wpisu >>
2022-06-07 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: BZP.271.TP.23.2022
dział: Zamówienia publiczne
osoba wprowadzająca: Krzysztof Ronij
czas akcji: 2022-06-07 / 14:55:05
przejdź do wpisu >>
2022-06-07 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: BZP.271.TP.22.2022
dział: Zamówienia publiczne
osoba wprowadzająca: Krzysztof Ronij
czas akcji: 2022-06-07 / 14:53:57
przejdź do wpisu >>
2022-06-07 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Petycje wnoszone do Prezydenta Miasta Piły
dział: Urząd Miasta
osoba modyfikująca: Krzysztof Ronij
czas akcji: 2022-06-07 / 13:32:14
przejdź do wpisu >>
2022-06-07 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: 20220607_Odpowiedź
dział: Urząd Miasta
osoba wprowadzająca: Krzysztof Ronij
czas akcji: 2022-06-07 / 13:26:39
przejdź do wpisu >>
2022-06-07 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Plan zamówień publicznych
dział: Zamówienia publiczne
osoba modyfikująca: Krzysztof Ronij
czas akcji: 2022-06-07 / 10:08:06
przejdź do wpisu >>
2022-06-07 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: 20220607_Naftowa i Fritsa Philipsa
dział: Przetargi na nieruchomości i ruchomości gminne
osoba modyfikująca: Krzysztof Ronij
czas akcji: 2022-06-07 / 10:03:44
przejdź do wpisu >>
2022-06-07 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Aktualne przetargi na nieruchomości
dział: Przetargi na nieruchomości i ruchomości gminne
osoba modyfikująca: Krzysztof Ronij
czas akcji: 2022-06-07 / 10:02:15
przejdź do wpisu >>
2022-06-07 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: 20220607_Naftowa i Fritsa Philipsa
dział: Przetargi na nieruchomości i ruchomości gminne
osoba wprowadzająca: Krzysztof Ronij
czas akcji: 2022-06-07 / 09:58:52
przejdź do wpisu >>
2022-06-07 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Archiwum przetargów na nieruchomości
dział: Przetargi na nieruchomości i ruchomości gminne
osoba modyfikująca: Patryk Kalisz
czas akcji: 2022-06-07 / 08:46:37
przejdź do wpisu >>
2022-06-07 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Aktualne przetargi na nieruchomości
dział: Przetargi na nieruchomości i ruchomości gminne
osoba modyfikująca: Patryk Kalisz
czas akcji: 2022-06-07 / 08:46:09
przejdź do wpisu >>
2022-06-06 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje i komunikaty
dział: Ogłoszenia i komunikaty UM
osoba modyfikująca: Patryk Kalisz
czas akcji: 2022-06-06 / 14:57:45
przejdź do wpisu >>
2022-06-06 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Obw_20220606
dział: Ogłoszenia i komunikaty UM
osoba wprowadzająca: Patryk Kalisz
czas akcji: 2022-06-06 / 14:56:13
przejdź do wpisu >>
2022-06-06 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Komisja Spraw Społecznych - kadencja 2018 - 2023
dział:
osoba modyfikująca: Edyta Wasielewska
czas akcji: 2022-06-06 / 14:34:23
przejdź do wpisu >>
2022-06-06 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Oferty w trybie uproszczonym (art. 19a)
dział: Konkursy ofert
osoba modyfikująca: Patryk Kalisz
czas akcji: 2022-06-06 / 14:26:19
przejdź do wpisu >>
2022-06-06 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: 20220606_RCK
dział: Konkursy ofert
osoba wprowadzająca: Patryk Kalisz
czas akcji: 2022-06-06 / 14:24:59
przejdź do wpisu >>
2022-06-03 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Kodeks etyki pracowników
dział: Urząd Miasta
osoba modyfikująca: Krzysztof Ronij
czas akcji: 2022-06-03 / 09:32:07
przejdź do wpisu >>
2022-06-03 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Ankieta 2022
dział: Urząd Miasta
osoba wprowadzająca: Krzysztof Ronij
czas akcji: 2022-06-03 / 09:26:47
przejdź do wpisu >>
2022-06-03 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Interpelacje i zapytania
dział: Rada Miasta
osoba modyfikująca: Edyta Wasielewska
czas akcji: 2022-06-03 / 08:59:30
przejdź do wpisu >>
2022-06-03 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: 20220602_Interpelacja
dział: Rada Miasta
osoba wprowadzająca: Edyta Wasielewska
czas akcji: 2022-06-03 / 08:56:45
przejdź do wpisu >>
2022-06-03 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Plany kontroli
dział: Urząd Miasta
osoba modyfikująca: Piotr Kutz
czas akcji: 2022-06-03 / 08:53:14
przejdź do wpisu >>
2022-06-02 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawch z zakresu dodatku osłonowego
dział: Zarządzenia Prezydenta
osoba wprowadzająca: Piotr Kutz
czas akcji: 2022-06-02 / 15:18:28
przejdź do wpisu >>
2022-06-02 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawch z zakresu dodatku osłonowego
dział: Zarządzenia Prezydenta
osoba wprowadzająca: Piotr Kutz
czas akcji: 2022-06-02 / 15:16:02
przejdź do wpisu >>
2022-06-02 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawch z zakresu dodatku osłonowego
dział: Zarządzenia Prezydenta
osoba wprowadzająca: Piotr Kutz
czas akcji: 2022-06-02 / 15:14:01
przejdź do wpisu >>
2022-06-02 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawch z zakresu dodatku osłonowego
dział: Zarządzenia Prezydenta
osoba wprowadzająca: Piotr Kutz
czas akcji: 2022-06-02 / 15:11:22
przejdź do wpisu >>
2022-06-02 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 w Pile, adres: ul. Wincentego Pola 16 64-920 Piła, dla której Gmina Piła jest organem prowadzącym
dział: Zarządzenia Prezydenta
osoba wprowadzająca: Piotr Kutz
czas akcji: 2022-06-02 / 14:45:22
przejdź do wpisu >>
2022-06-02 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p. Aldonie Katarzynie Winnickiej dyrektorowi Publicznego Przedszkola nr 3 w Pile
dział: Zarządzenia Prezydenta
osoba wprowadzająca: Piotr Kutz
czas akcji: 2022-06-02 / 14:42:16
przejdź do wpisu >>
2022-06-02 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 5 im. Niezapominajki w Pile, adres: ul. Marii Konopnickiej 7 64-920 Piła, dla której Gmina Piła jest organem prowadzącym
dział: Zarządzenia Prezydenta
osoba wprowadzająca: Piotr Kutz
czas akcji: 2022-06-02 / 14:39:34
przejdź do wpisu >>
2022-06-02 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p. Anicie Annie Jaskólskiej-Gesek dyrektorowi Publicznego Przedszkola nr 5 im. Niezapominajki w Pile
dział: Zarządzenia Prezydenta
osoba wprowadzająca: Piotr Kutz
czas akcji: 2022-06-02 / 14:36:16
przejdź do wpisu >>
2022-06-02 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 19 im. Misia Uszatka w Pile, adres: ul. Królowej Jadwigi 20 64-920 Piła, dla której Gmina Piła jest organem prowadzącym
dział: Zarządzenia Prezydenta
osoba wprowadzająca: Piotr Kutz
czas akcji: 2022-06-02 / 14:17:36
przejdź do wpisu >>
2022-06-02 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p. Hannie Ewie Smolarz dyrektorowi Publicznego Przedszkola nr 19 im. Misia Uszatka w Pile
dział: Zarządzenia Prezydenta
osoba wprowadzająca: Piotr Kutz
czas akcji: 2022-06-02 / 14:14:51
przejdź do wpisu >>
2022-06-02 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile, adres: ul. Brzozowa 4 64-920 Piła, dla której Gmina Piła jest organem prowadzącym
dział: Zarządzenia Prezydenta
osoba wprowadzająca: Piotr Kutz
czas akcji: 2022-06-02 / 14:12:41
przejdź do wpisu >>
2022-06-02 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p. Szymonowi Frydrychowi dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile
dział: Zarządzenia Prezydenta
osoba wprowadzająca: Piotr Kutz
czas akcji: 2022-06-02 / 14:08:14
przejdź do wpisu >>
2022-06-02 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile, adres: al. Niepodległości 18 64-920 Piła, dla której Gmina Piła jest organem prowadzącym
dział: Zarządzenia Prezydenta
osoba wprowadzająca: Piotr Kutz
czas akcji: 2022-06-02 / 14:05:51
przejdź do wpisu >>
2022-06-02 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p. Dorocie Gulińskiej dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile
dział: Zarządzenia Prezydenta
osoba wprowadzająca: Piotr Kutz
czas akcji: 2022-06-02 / 12:01:45
przejdź do wpisu >>
2022-06-02 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile, adres: ul. Żeromskiego 41 64-920 Piła, dla której Gmina Piła jest organem prowadzącym
dział: Zarządzenia Prezydenta
osoba wprowadzająca: Piotr Kutz
czas akcji: 2022-06-02 / 11:59:32
przejdź do wpisu >>
2022-06-02 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p. Grzegorzowi Mące dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile
dział: Zarządzenia Prezydenta
osoba wprowadzająca: Piotr Kutz
czas akcji: 2022-06-02 / 11:56:40
przejdź do wpisu >>
2022-06-02 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile, adres: ul. Królowej Jadwigi 2 64-920 Piła, dla której Gmina Piła jest organem prowadzącym
dział: Zarządzenia Prezydenta
osoba wprowadzająca: Piotr Kutz
czas akcji: 2022-06-02 / 11:53:46
przejdź do wpisu >>
2022-06-02 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p. Aleksandrze Justynie Goldstein dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile
dział: Zarządzenia Prezydenta
osoba wprowadzająca: Piotr Kutz
czas akcji: 2022-06-02 / 11:49:58
przejdź do wpisu >>
2022-06-01 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Piła w 2022 r.
dział: Zarządzenia Prezydenta
osoba wprowadzająca: Piotr Kutz
czas akcji: 2022-06-01 / 15:37:17
przejdź do wpisu >>
2022-06-01 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Komisja Rewizyjna - kadencja 2018 - 2023
dział:
osoba modyfikująca: Edyta Wasielewska
czas akcji: 2022-06-01 / 15:23:19
przejdź do wpisu >>
2022-06-01 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: 20220601_ZDiZ
dział: Nabór na stanowiska
osoba modyfikująca: Krzysztof Ronij
czas akcji: 2022-06-01 / 15:04:06
przejdź do wpisu >>
2022-06-01 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Nabór w jednostkach - ogłoszenia
dział: Nabór na stanowiska
osoba modyfikująca: Krzysztof Ronij
czas akcji: 2022-06-01 / 15:03:28
przejdź do wpisu >>
2022-06-01 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: 20220601_ZDiZ
dział: Nabór na stanowiska
osoba wprowadzająca: Krzysztof Ronij
czas akcji: 2022-06-01 / 15:00:47
przejdź do wpisu >>
2022-06-01 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2022 rok
dział: Zarządzenia Prezydenta
osoba wprowadzająca: Piotr Kutz
czas akcji: 2022-06-01 / 14:49:21
przejdź do wpisu >>
2022-06-01 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
dział: Zarządzenia Prezydenta
osoba wprowadzająca: Piotr Kutz
czas akcji: 2022-06-01 / 14:46:46
przejdź do wpisu >>
2022-06-01 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Archiwum przetargów na nieruchomości
dział: Przetargi na nieruchomości i ruchomości gminne
osoba modyfikująca: Krzysztof Ronij
czas akcji: 2022-06-01 / 14:44:04
przejdź do wpisu >>
2022-06-01 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Aktualne przetargi na nieruchomości
dział: Przetargi na nieruchomości i ruchomości gminne
osoba modyfikująca: Krzysztof Ronij
czas akcji: 2022-06-01 / 14:43:28
przejdź do wpisu >>
2022-06-01 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Oferty w trybie uproszczonym (art. 19a)
dział: Konkursy ofert
osoba modyfikująca: Krzysztof Ronij
czas akcji: 2022-06-01 / 14:36:55
przejdź do wpisu >>
2022-06-01 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: 20220601_ISKRA
dział: Konkursy ofert
osoba wprowadzająca: Krzysztof Ronij
czas akcji: 2022-06-01 / 14:35:44
przejdź do wpisu >>
2022-06-01 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Oferty w trybie uproszczonym (art. 19a)
dział: Konkursy ofert
osoba modyfikująca: Krzysztof Ronij
czas akcji: 2022-06-01 / 14:30:47
przejdź do wpisu >>
2022-06-01 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: 20220601_Nie Bój się Marzyć
dział: Konkursy ofert
osoba wprowadzająca: Krzysztof Ronij
czas akcji: 2022-06-01 / 14:28:46
przejdź do wpisu >>
2022-06-01 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Interpelacje i zapytania
dział: Rada Miasta
osoba modyfikująca: Edyta Wasielewska
czas akcji: 2022-06-01 / 13:48:50
przejdź do wpisu >>
2022-06-01 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: 20220531_Interpelacja
dział: Rada Miasta
osoba wprowadzająca: Edyta Wasielewska
czas akcji: 2022-06-01 / 13:45:56
przejdź do wpisu >>
2022-06-01 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: GKM/23
dział: Załatwianie spraw w Urzędzie
osoba modyfikująca: Krzysztof Ronij
czas akcji: 2022-06-01 / 12:44:52
przejdź do wpisu >>
2022-05-31 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Piła w 2022 r.
dział: Zarządzenia Prezydenta
osoba wprowadzająca: Patryk Kalisz
czas akcji: 2022-05-31 / 17:08:09
przejdź do wpisu >>
2022-05-31 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: LIX Sesja Rady Miasta Piły - kadencja 2018 - 2023
dział:
osoba modyfikująca: Edyta Wasielewska
czas akcji: 2022-05-31 / 16:50:28
przejdź do wpisu >>
2022-05-31 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Archiwum przetargów na nieruchomości
dział: Przetargi na nieruchomości i ruchomości gminne
osoba modyfikująca: Krzysztof Ronij
czas akcji: 2022-05-31 / 15:43:10
przejdź do wpisu >>
2022-05-31 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Aktualne przetargi na nieruchomości
dział: Przetargi na nieruchomości i ruchomości gminne
osoba modyfikująca: Krzysztof Ronij
czas akcji: 2022-05-31 / 15:42:24
przejdź do wpisu >>
2022-05-31 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje i komunikaty
dział: Ogłoszenia i komunikaty UM
osoba modyfikująca: Krzysztof Ronij
czas akcji: 2022-05-31 / 14:39:00
przejdź do wpisu >>
2022-05-31 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zaw_20220531
dział: Ogłoszenia i komunikaty UM
osoba wprowadzająca: Krzysztof Ronij
czas akcji: 2022-05-31 / 14:36:32
przejdź do wpisu >>
2022-05-31 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Smolarz Hanna - oświadczenia majątkowe
dział: Oświadczenia majątkowe
osoba modyfikująca: Krzysztof Ronij
czas akcji: 2022-05-31 / 14:29:51
przejdź do wpisu >>
2022-05-31 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: LIX Sesja Rady Miasta Piły - kadencja 2018 - 2023
dział:
osoba modyfikująca: Edyta Wasielewska
czas akcji: 2022-05-31 / 14:23:11
przejdź do wpisu >>
2022-05-31 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: LIX Sesja Rady Miasta Piły - kadencja 2018 - 2023
dział:
osoba modyfikująca: Edyta Wasielewska
czas akcji: 2022-05-31 / 13:42:21
przejdź do wpisu >>
2022-05-31 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Nabór w jednostkach - ogłoszenia
dział: Nabór na stanowiska
osoba modyfikująca: Krzysztof Ronij
czas akcji: 2022-05-31 / 12:02:24
przejdź do wpisu >>
następna >>