Urzędu Miasta Piły (Archiwum)
Bip - Strona główna

Rada Miasta

Urząd Miasta

Oświadczenia majątkowe

Załatwianie spraw w Urzędzie

Ogłoszenia i komunikaty »

Prawo lokalne

Przetargi na nieruchomości i ruchomości gminne

Konkursy ofert

Zagospodarowanie przestrzenne

Nabór na stanowiska

Jednostki organizacyjne

Jednostki pomocnicze-Osiedla »

Budżet i mienie Gminy

Raporty o stanie Gminy Piła »

Organizacje pozarządowe

Strategie i programy »

Ochrona środowiska

Informacja publiczna

Konsultacje z mieszkańcami »

Spisy Powszechne

Wybory Powszechne

Zgromadzenia publiczne

Działalność lobbingowa

Polityka prywatności »

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza »

Dostępność

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych »

walidacja css walidacja html
Strona główna » Redakcja

Redakcja:


redagujący:adres email:numer telefonu:
.Ewa Gruszka.---.redakcja do 25.01.2017 
.Ewelina Żyła.---.redakcja do 02.2013 
.Krzysztof Ronij..67 210 43 48 
.Magdalena Madej-Szpener.---.redakcja do 30.06.2019 
.Małgorzata Leśniak.---.redakcja do 30.06.2020 
.Stefania Drabik.---.redakcja do 31.12.2020 
.Piotr Kutz..67 210 43 43 
.Patryk Kalisz..67 210 43 48 
.Marek Mikanowicz..67 34 88 167 
.Magdalena Kot.---.redakcja do 30.05.2017 
.Aleksandra Nowotna-Wypuść..532 728 200 
.Edyta Wasielewska..67 210 42 19