Urzędu Miasta Piły (Archiwum)
Bip - Strona główna

Rada Miasta

Urząd Miasta

Oświadczenia majątkowe

Załatwianie spraw w Urzędzie

Ogłoszenia i komunikaty »

Prawo lokalne

Przetargi na nieruchomości i ruchomości gminne

Konkursy ofert

Zagospodarowanie przestrzenne

Nabór na stanowiska

Jednostki organizacyjne

Jednostki pomocnicze-Osiedla »

Budżet i mienie Gminy

Raporty o stanie Gminy Piła »

Organizacje pozarządowe

Strategie i programy »

Ochrona środowiska

Informacja publiczna

Konsultacje z mieszkańcami »

Spisy Powszechne

Wybory Powszechne

Zgromadzenia publiczne

Działalność lobbingowa

Polityka prywatności »

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza »

Dostępność

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych »

walidacja css walidacja html
Strona główna » Statystyka

Statystyka:stronaudziałwejść
.Strona główna11,40%.988802
.Statystyka0,24%.20507
.Redakcja0,08%.7215
.Statut Gminy4,60%.398924
.Rada Miasta Piły0,01%.985
.Przewodniczący Rady Miasta0,00%.162
.Wiceprzewodniczący Rady Miasta0,01%.1046
.Radni0,01%.780
.Wyszukiwarka0,74%.64344
.Rejestr zmian32,27%.2800404
.Uchwały0,02%.1576
.Komunikaty i ogłoszenia0,02%.2148
.Komunikaty 20030,01%.846
.Ogłoszenia i obwieszczenia 20050,01%.906
.Ogłoszenia i obwieszczenia 20060,01%.936
.Ogłoszenia i obwieszczenia 20030,01%.845
.Jednostki organizacyjne0,16%.13496
.Inne dokumenty planistyczne0,11%.9196
.Dane adresowe0,32%.28060
.Zakłady budżetowe0,19%.16597
.Jak załatwić sprawę w Urzędzie0,48%.41859
.Regulamin organizacyjny0,08%.6604
.Rejestry, ewidencje i archiwa0,05%.4766
.Uchwały Rady Miasta0,28%.24228
.Prognoza długu Gminy0,07%.6387
.Osiedle Jadwiżyn0,03%.2767
.Osiedle Motylewo0,04%.3592
.Osiedle Podlasie0,07%.5729
.Sprawy wg tematów0,41%.35199
.Sprawy wg wydziałów0,36%.31094
.ANKIETA Sprawdzenie zadowolenia klienta0,00%.328
.ANKIETA Kodeks Etyki Pracowników0,01%.507
.Karty usług - Wydział Architektury0,07%.5999
.Karty usług - Wydział Finansowy0,05%.4127
.Karty Usług - Wydział Gospodarki Komunalnej0,02%.1317
.Karty usług - Wydział Organizacyjny0,00%.118
.Karty usług - Wydział Promocji i Rozwoju0,02%.1543
.Karty usług - Wydział Spraw Lokalowych0,02%.1624
.Karty usług - Miejska Pracownia Urbanistyczna0,04%.3462
.Karty usług - Urząd Stanu Cywilnego0,06%.4811
.Kontrole Prezydent Miasta0,06%.5429
.Pomoc społeczna0,14%.11813
.Kontrole NIK0,04%.3337
.Kontrole RIO0,03%.2652
.Kontrole Podstawy prawne0,02%.1448
.Kontrole - Plany kontroli0,04%.3374
.Zakończone kontrole0,05%.4690
.Sprawozdania z kontroli0,03%.2482
.Przedszkola0,15%.13094
.Szkoły podstawowe0,10%.8853
.Szkoły gimnazjalne0,04%.3560
.Zespoły szkół0,05%.4267
.Żłobki0,04%.3557
.Pod_nier0,22%.18656
.Zwolnienia od podatku0,05%.4631
.Pomoc inwestycyjna0,01%.1266
.Zwolnienie od podatku od nieruchomości0,02%.1642
.Nowa inwestycja0,01%.1171
.Wzory formularzy i deklaracji0,04%.3736
.Wzory formularzy0,03%.2426
.Wzory formularzy - zmiana0,01%.999
.Podatek rolny - zmiana0,01%.1221
.Podatki i opłaty - Podatek leśny0,02%.1790
.Podatek leśny0,01%.1090
.Podatek leśny - zmiana0,01%.994
.Opłata prolongacyjna0,02%.1776
.Umarzanie, odraczanie, raty należności0,01%.1064
.Podatki i opłaty - Środki transportowe0,05%.4165
.Podatki i opłaty - Opłata skarbowa0,02%.1958
.Podatki i opłaty - Opłata targowa0,02%.1828
.Środki transportowe0,02%.1465
.Opłata skarbowa0,01%.1248
.Opłata targowa0,01%.1213
.Opłata targowa - zmiana0,01%.884
.Środki transportowe - zmiana0,01%.1058
.Podatek od środków transportowych - zmiana0,01%.1237
.Kodeks etyki pracowników0,10%.8313
.Dokumenty0,02%.2088
.Przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego0,17%.14581
.Plany zagospodarowania 10,15%.13075
.Plany zagospodarowania 20,13%.11335
.Plany zagospodarowania 30,13%.11384
.Plany zagospodarowania 40,12%.10042
.Plany zagospodarowania 50,11%.9945
.Budżet Piły 2008 rok0,02%.1555
.Budżet0,00%.220
.Uchwała Nr XVII/192/07 - budżet0,00%.121
.Statut Osiedla Zamość0,01%.698
.Statut Osiedla Śródmieście0,01%.898
.Statut Osiedla Staszyce0,01%.604
.Statut Osiedla Podlasie0,01%.1065
.Statut Osiedla Motylewo0,01%.1081
.Statut Osiedla Motylewo - nowelizacja0,01%.753
.Statut Osiedla Górne0,00%.376
.Statut Osiedla Śródmieście - nowelizacja0,01%.713
.Statut Osiedla Gładyszewo0,01%.713
.Gładyszewo - Statut0,01%.659
.Gładyszewo - Ulice0,01%.600
.Statuty, Rady i Zarządy Osiedli0,41%.35146
.Nabór w jednostkach1,80%.156155
.Spółki gminne0,12%.10090
.Decyzje administracyjne0,14%.12572
.Kierownicy jednostek organizacyjnych - Gospodarka komunalna0,05%.4490
.Kierownicy jednostek organizacyjnych - Przedszkola, żłobki0,07%.6076
.Kierownicy jednostek organizacyjnych - Szkoły gimnazjalne0,04%.3063
.Kierownicy jednostek organizacyjnych - Zespoły szkół0,05%.4223
.Kierownicy jednostek organizacyjnych - Kultura i sport0,05%.4575
.Kierownicy jednostek organizacyjnych - Pomoc społeczna, profilaktyka0,05%.4342
.Archiwum przetargów na nieruchomości0,24%.20403
.20081026_boh_stalingradu0,02%.1531
.20081021_Magazynowa0,02%.1376
.20081021_Styki0,02%.1528
.Nabór w Urzędzie - ogłoszenia4,27%.370892
.Nabór w Urzędzie - zakończony0,91%.79290
.Nabór w jednostkach - ogłoszenia2,58%.223586
.20081010_Podinspektor ds.ewidencji należności0,01%.487
.Kontrole - Wojewoda0,03%.2214
.Gawroński Henryk0,01%.708
.Buda Małgorzata0,01%.649
.Kusz Przemysław0,01%.894
.Pufal Marcin0,01%.776
.Różańska Natalia0,01%.693
.Wieczorek Maria0,01%.720
.Wiza Zofia0,01%.854
.Wysocka Katarzyna0,01%.812
.Sobieszczyk Jolanta0,01%.864
.Drabik Stefania0,01%.814
.Dąbrowski Krzysztof0,01%.761
.Kałas Mariola0,01%.677
.Surdykowski Jerzy0,01%.664
.Szymków Eugeniusz0,01%.758
.Schmidt Karolina0,01%.727
.Więcko Grażyna0,01%.691
.Partyka Leszek0,01%.757
.Dobraszak Bożena0,01%.822
.Drąg-Jankowska Sylwia0,01%.757
.Erdmann Małgorzata0,01%.952
.Kaczmarczyk Grażyna0,01%.647
.Młynarczyk Małgorzata0,01%.765
.Nowak Hanka0,01%.723
.Sanecka Agnieszka0,01%.824
.Wałcerz-Mołduch Beata0,01%.788
.Plewa Lidia0,01%.932
.Drabik Danuta0,00%.413
.Brończyk Grażyna0,01%.728
.Chełstowska-Krupa Julia0,01%.792
.Jagła Izabela0,01%.877
.Jankun Barbara0,01%.740
.Kin Anna0,01%.683
.Mac Jerzy0,00%.165
.Kobiołka Emilia0,01%.709
.Dobecka Cyryla0,01%.737
.Kocikowski Ryszard0,01%.661
.Sieniawska Ewa0,01%.821
.Durka Agnieszka0,01%.808
.Nowotna-Wypuść Aleksandra0,01%.769
.Szeremietiew Marzenna0,01%.680
.Hadzicka Agnieszka0,01%.931
.Kaczmarowska Sylwia0,01%.740
.Sagan Anna0,01%.905
.Rydelek-Szarajew Iwona0,01%.710
.Cebula Zdzisław0,01%.735
.Litwiejko Leszek0,01%.663
.Bąk Dorota0,01%.723
.Grabowski Józef0,01%.658
.Nurska Danuta0,01%.647
.Nowaczyk Małgorzata0,01%.461
.Barchan Zofia0,01%.823
.Leszczyński Adam0,01%.774
.Bodnar Wanda0,01%.714
.Chełminiak Mariola0,01%.822
.Darecka Halina0,01%.758
.Lewandowska Irena0,01%.725
.Michalak Danuta0,01%.771
.Nowek Jan0,01%.553
.Kuich Kazimierz0,01%.561
.Wajs Maciej0,00%.209
.Dereniowska Małgorzata0,01%.1016
.Rogozińska Małgorzata0,01%.714
.Sawczak Anna0,01%.761
.Oszczypała Magdalena0,01%.797
.Pawlak Małgorzata0,01%.451
.Zasławski Stanisław0,01%.1022
.Serafin Zbigniew0,01%.754
.Pierko Anna0,01%.774
.Szulińska Dorota0,01%.651
.Rej Renata0,01%.623
.Leszczyńska Marzena0,01%.763
.Siwek Danuta0,01%.775
.Wiśniowiecka-Zielińska Justyna0,01%.791
.Krawczyk Dorota0,01%.925
.Szarycz Regina0,01%.790
.Syguła Krystyna0,01%.721
.Lemańska Mirosława0,01%.851
.Wylegała Romuald0,01%.716
.Stróżyński Piotr0,01%.591
.Kuczyńska-Kopyciak Beata0,01%.861
.Zdrenka Małgorzata0,01%.782
.Łożyńska Bogusława0,01%.821
.Gruszka Ewa0,01%.903
.Nowakowska Danuta0,01%.572
.Maczan Małgorzata0,01%.787
.Pliki_nabor0,00%.234
.Pliki_rm0,01%.663
.Urząd - pliki0,01%.657
.Oświadczenia - pliki0,01%.503
.Statuty osiedli0,00%.397
.Oświadczenia - nazwiska0,01%.463
.Sprawy - pliki0,01%.456
.Kontrole - pliki0,01%.495
.Nieruchomości - pliki0,01%.728
.Klejc Klaudia0,01%.557
.Obw_200903170,01%.1271
.Informacje i komunikaty0,04%.3422
.Wybory_Inf_200903170,03%.2296
.Obwodowe Komisje Wyborcze0,05%.4524
.Obwody wyborcze0,04%.3397
.20090318_Epod WPiR0,04%.3150
.Obw_200903180,02%.1312
.Inf_200903180,03%.2171
.11-WOŚ-20090,02%.1326
.32-ZP-20090,01%.1294
.Obcokrajowcy0,03%.2984
.Wybory_UE - pliki0,01%.896
.Delegatura KBW0,02%.1521
.20090324_ds_wykupów_WGN0,02%.1985
.13-WOŚ-20090,02%.1797
.33-ZP-20090,02%.1333
.Wzory oświadczeń majątkowych0,10%.8592
.Obw_200903270,01%.825
.Inf_200903270,01%.787
.34-ZP-20090,01%.937
.20090330_Dyrektor0,03%.2700
.Inf_20090401_10,01%.1240
.Inf_20090401_20,02%.1588
.Inf_20090401_30,01%.1204
.Współpraca z organizacjami pozarządowymi0,02%.1481
.12-WOŚ-20090,01%.861
.20090403_Główny księgowy0,02%.1725
.Inf_200904060,01%.925
.Inf_200904030,02%.1549
.Obw_20090409 Dlugosza_Krzywa0,01%.1042
.36-ZP-20090,01%.991
.Obw_200904140,01%.810
.Inf_200904140,01%.1178
.Obw_200904150,01%.1242
.Obw_20090416 Droga Kotuńska_Bnińskich0,01%.889
.Obw_20090416 Warsztatowa_Pomorska0,01%.818
.Obw_200904160,01%.1237
.20090416_Wypoczynkowa0,02%.1767
.Obw_200904170,02%.1671
.Inf_200904170,01%.1183
.20090417_Konopnickiej0,02%.1790
.20090420_Ceramiczna_Kity0,02%.1827
.39-ZP-20090,01%.1116
.Obw_200904220,01%.1140
.20090422_Ogródki letnie0,02%.1435
.Obw_20090424 Ludowa_Wawelska0,01%.1269
.10/PN/20090,01%.1233
.11/PN/20090,01%.1059
.Inf_200904290,02%.1407
.Osiedla_wybory_pliki0,01%.1162
.41-ZP-20090,01%.976
.40-ZP-20090,01%.1229
.Wybory do Rady Osiedla Podlasie0,03%.2328
.Obw_200904300,06%.5162
.Obw_200905040,02%.1615
.Wybory UE - Ulice0,02%.1893
.Wybory UE - 1_50,03%.2306
.Wybory UE - A0,01%.880
.Wybory UE - B0,01%.930
.Wybory UE - C0,01%.937
.Wybory UE - D0,01%.943
.Wybory UE - E0,03%.2667
.Wybory UE - F0,02%.1536
.Wybory UE - G0,04%.3203
.Wybory UE - H0,03%.2600
.Wybory UE - I0,01%.1243
.Wybory UE - J0,02%.1780
.Wybory UE - K0,02%.1494
.Wybory UE - L0,02%.1746
.Wybory UE - Ł0,02%.1509
.Sztafel Katarzyna0,02%.1518
.Winiarska Joanna0,02%.1549
.Klęsk Monika0,02%.1489
.Frąckowiak Stanisław0,01%.1250
.Inf_200905060,02%.1686
.Wybory UE - M0,02%.1511
.Wybory UE - N0,02%.1338
.Oceny aktualności0,05%.4251
.Wybory UE - O0,01%.1241
.Wybory UE - R0,01%.1196
.Wybory UE - Ś0,01%.1235
.Wyboty UE - T0,02%.1434
.Wybory UE - U0,01%.1246
.Wybory UE - Z0,02%.1484
.Wybory UE - Ż0,01%.1295
.Wybory UE - W0,02%.1526
.Wybory UE - S0,02%.1589
.Wybory UE - P0,02%.1979
.Obw_200905060,02%.1785
.14-WOŚ-20090,02%.1612
.43-ZP-20090,02%.1925
.15-WOŚ-20090,02%.2089
.12/PN/20090,02%.2049
.Obw_20090512 Wyzwolenia_Dabrowskiego0,02%.1612
.16-WOŚ-20090,02%.1969
.Obw_200905140,02%.1824
.Inf_200905140,02%.1722
.20090514_Dzialynskiego0,03%.2534
.45-ZP-20090,02%.1861
.13/PN/20090,02%.1963
.48-ZP-20090,02%.1913
.Inf_200905190,02%.1617
.Szkolenia OKW0,02%.1748
.14/PN/20090,02%.1669
.49-ZP-20090,02%.1848
.20090522_Wawelska0,03%.2467
.50-ZP-20090,02%.1802
.Obw_20090527_10,02%.1880
.Inf_20090527_10,02%.1754
.Inf_20090527_20,03%.2417
.20090528_Lotnicza0,03%.3009
.20090528_Kierownik_BNW0,07%.6443
.20090528_Z-ca Kierownika USC0,07%.6198
.Inf_200905280,02%.1648
.52-ZP-20090,09%.7461
.Obw_20090529 Nad Gwdą0,05%.4499
.53-ZP-20090,08%.7070
.54-ZP-20090,08%.7170
.55-ZP-20090,08%.7230
.Grzesik Aleksandra0,06%.4912
.Obw_200906030,05%.4525
.Inf_200906030,04%.3455
.56-ZP-20090,05%.4545
.Obw_20090608 Wałecka_500lecia0,03%.2808
.Inf_200906080,03%.2818
.16/PN/20090,02%.2103
.Inf_200906100,03%.2474
.15/PN/20090,03%.2331
.Inf_200906120,05%.4759
.19-WOŚ-20090,02%.1938
.17/PN/20090,01%.1237
.18/PN/20090,01%.1147
.Inf_200906150,01%.1022
.Obw_200906150,01%.1161
.20090616_Z-ca Kierownika USC0,02%.2048
.57-ZP-20090,05%.4039
.Inf_200906170,01%.1159
.Ogl_200906170,03%.2271
.Obw_20090618 Wisniowa_Lowiecka0,01%.1108
.Inf_200906180,01%.981
.Obw_200906180,01%.978
.20-WOŚ-20090,02%.1608
.58-ZP-20090,02%.1672
.59-ZP-20090,01%.1239
.62-ZP-20090,01%.1046
.21-WOŚ-20090,01%.1188
.Pomoc społeczna_dotacje0,02%.1966
.Ochrona zdrowia_dotacje0,02%.1420
.Kultura_dotacje0,02%.1677
.Ogl_200906300,02%.2068
.Podatki i opłaty - Umarzanie, odraczanie0,02%.1901
.Umarzanie, odraczanie - zmiana0,02%.1464
.Podatki i opłaty - zwolnienia środki transportowe0,02%.1436
.Inf_200907010,01%.666
.Obw_200907010,01%.791
.20090702_Siemiradzkiego0,01%.1288
.Obw_200907020,01%.1014
.Inf_20090702_10,02%.1600
.Pomoc inwestycyjna - zmiana0,01%.1249
.Kopeć Bogdan0,02%.1345
.Obw_20090703_Sniadeckich_Bninskich0,01%.818
.65-ZP-20090,01%.827
.66-ZP-20090,02%.1802
.Pomoc społeczna 2009_Schronienie0,02%.1377
.Inf_200907070,01%.815
.20090707_Dyrektor_P160,02%.1318
.Współpraca z organizacjami_dotacje0,01%.1103
.Inf_20090708_10,01%.719
.Inf_20090708_20,01%.736
.Inf_20090708_30,02%.1461
.Obw_20090708_10,01%.917
.Obw_20090708_20,01%.804
.67-ZP-20090,01%.1029
.68-ZP-20090,01%.865
.20090708_Z-ca Kierownika USC0,02%.1399
.69-ZP-20090,01%.927
.70-ZP-20090,01%.1105
.71-ZP-20090,02%.1554
.28-WOŚ-20090,01%.878
.72-ZP-20090,03%.2587
.74-ZP-20090,01%.1247
.76-ZP-20090,01%.872
.73-ZP-20090,01%.1033
.Obw_200907160,01%.978
.Inf_200907160,01%.974
.78-ZP-20090,01%.1024
.77-ZP-20090,01%.835
.Podlasie - IV kadencja0,01%.1285
.Ogl_200907220,01%.1007
.79-ZP-20090,01%.1049
.81-ZP-20090,01%.1047
.Obw_200907230,01%.737
.32-WOŚ-20090,02%.1485
.82-ZP-20090,02%.1412
.83-ZP-20090,01%.1058
.33-OŚW-20090,01%.1062
.20090724_Z-ca Kierownika USC0,02%.1987
.Obw_20090724 Koszycka_Książęca0,01%.1129
.20090724_14 Lutego_Al Powst Wlkp0,02%.1525
.20090724_Bydgoskie Przedmieście0,03%.2666
.Obw200907290,02%.1320
.Inf_200907310,02%.1669
.Inf_20090731_10,01%.833
.20090803_ul.Wiosny Ludów0,02%.1771
.Obw_20090805_10,02%.1524
.200900807-fin0,02%.2163
.20090807-ds.podatkow0,03%.2246
.Obw_200908120,01%.888
.20090813_Motylewska0,02%.1302
.84-ZP-20090,01%.1023
.INF_0908140,01%.860
.OBW_0908140,01%.1150
.OBW_090814_20,01%.472
.Obw_090814_30,02%.1759
.Inf_200908170,01%.803
.Obw_20090817_10,02%.1477
.Obw_20090817_20,01%.1031
.85-ZP-20090,01%.972
.Obw_200908180,02%.1401
.Inf_20090818_10,01%.1272
.Inf_20090818_20,01%.828
.Obw_20090818_20,01%.725
.Inf_20090818_30,01%.918
.Obw_20090818_30,01%.732
.Inf_200908190,01%.822
.Obw_200908190,01%.1288
.Obw_20090819_10,01%.1023
.Obw_20090819_20,01%.823
.Inf_20090819_20,02%.1599
.Obw_200908200,01%.899
.Obw_200908210,02%.1414
.Inf_200908210,02%.1477
.19/PN/20090,01%.835
.20/PN/20090,02%.1502
.Obw_200908250,01%.1014
.86-ZP-20090,01%.943
.Pomoc społeczna 2009_Schronienie_dotacje0,02%.1815
.Inf-200908260,01%.778
.Obw_20090827 Kamienna_Bydgoskie_Przedm0,01%.1047
.21/PN/20090,02%.1819
.Inf_200908280,01%.838
.Inf_20090828_10,01%.935
.Inf_20090828_20,02%.1511
.Inf_20090828_30,01%.1205
.Inf_20090828_40,01%.746
.Obw_200908280,01%.633
.Obw_200908310,01%.675
.87-ZP-20090,01%.819
.88-ZP-20090,01%.966
.Obw_200909020,01%.673
.Gierlikowska Jolanta0,01%.536
.Inf_200909030,01%.1208
.35-WOŚ-20090,01%.713
.89-ZP-20090,01%.738
.37-WOŚ-20090,01%.776
.Obw_200909080,01%.1131
.22/PN/20090,01%.1239
.Obw_200909090,01%.709
.Obw_200909100,01%.1200
.Inf_200909140,01%.715
.Inf_20090914_10,01%.611
.20090914_Działyńskiego0,01%.1286
.Obw_200909160,01%.625
.Obw_20090916_10,01%.590
.Inf_200909160,01%.1055
.Obw_200909170,01%.762
.Inf_200909170,01%.941
.91-ZP-20090,01%.733
.Inf_200909180,01%.642
.Inf_200909240,01%.723
.Inf_200909280,01%.565
.Wybory do Rady Osiedla Górne0,02%.1378
.20091001_Wawelska0,02%.1485
.Bojaczuk Dorota0,01%.697
.Inf_200910070,01%.557
.Inf_20091007_10,01%.584
.Inf_20091007_20,01%.569
.Obw_200910070,01%.578
.20091009_Lelewela0,02%.1635
.23/PN/20090,01%.709
.Inf_200910120,01%.555
.Obw_200910120,01%.577
.92-ZP-20090,01%.817
.93-ZP-20090,01%.709
.Inf_200910130,01%.637
.Inf_20091013_10,01%.550
.Inf_200910150,01%.731
.Obw_20091015 Sokola_Czyzykowa0,01%.693
.20091016_Polna_Gliniana0,01%.1177
.Peno Michał0,00%.380
.Kolasa Michał0,01%.584
.94-ZP-20090,01%.600
.95-ZP-20090,01%.681
.Obw_200910200,01%.554
.20091020_Równa0,02%.1378
.96-ZP-20090,01%.683
.Obw_200910210,01%.516
.97-ZP-20090,01%.762
.Obw_200910220,01%.526
.98-ZP-20090,01%.603
.99-ZP-20090,01%.663
.Obw_200910260,01%.532
.Inf_200910280,01%.485
.Obw_20091029 Koszycka_Polesna0,01%.674
.Obw_200910290,01%.591
.Inf_20091029_10,01%.506
.Inf_20091029_20,01%.551
.Inf_20091029_30,01%.529
.Inf_20091029_40,01%.518
.Obw_200911020,01%.556
.20091103_Obsl_kanc_USC0,03%.2634
.102-ZP-20090,01%.602
.101-ZP-20090,01%.763
.Inf_200911040,01%.563
.105-ZP-20090,01%.738
.Ogl_200911100,01%.717
.Inf_200911130,01%.524
.107_ZP_20090,01%.1056
.Inf_200911180,01%.552
.Obw_20091118_10,01%.490
.Obw_20091118_20,01%.512
.Obw_20091118_30,01%.551
.110_ZP_20090,01%.541
.109_ZP_20090,01%.662
.108_ZP_20090,01%.970
.Obw_20091119_10,01%.686
.Inf_20091119_10,01%.501
.Obw_20091120_10,01%.528
.Inf_20091120_10,01%.609
.41_wos_20090,09%.7818
.Pomoc społeczna 2010r0,02%.1477
.ZP-111-20090,01%.724
.SP50,01%.909
.Inf_200911250,01%.518
.Kultura, sztuka, sport 20100,02%.1352
.20091126_Dostawa art_żywn_P60,01%.793
.Ogl_200911260,01%.622
.Ogl_200911270,01%.619
.Górne - I kadencja0,01%.972
.Obw_200911270,01%.550
.115-ZP-20090,01%.791
.116-ZP-20090,01%.713
.44-WOŚ-20090,01%.679
.Obw_20091130 Kamienna_Bydgoskie_Przed0,01%.738
.119-ZP-20090,01%.751
.Ochrona zdrowia 20100,02%.1370
.120-ZP-20090,01%.597
.45-WOŚ-20090,01%.886
.24-PN-20090,01%.681
.20091203_Kasprowicza0,02%.1706
.20091203_Ewidencja_ludności_WSO0,03%.2782
.Obw_20091204 Królowej Jadwigi_Okrzei0,01%.602
.Obw_20091204 Kwiatowa_Rodła0,01%.644
.Obw_20091204 AL.Wyzwolenia_Wałecka_Śniadeckich0,01%.710
.Inf_200912070,01%.544
.121-ZP-20090,01%.878
.Inf_200912090,01%.579
.Obw_200912090,01%.575
.Obw_20091211 Dąbrowskiego_500 Lecia0,01%.648
.122-ZP-20090,01%.645
.Obw_200912140,01%.576
.Obw_200912150,01%.527
.123-ZP-20090,01%.733
.Inf_20091221_10,02%.1660
.Inf_20091221_20,01%.662
.Obw_200912220,01%.516
.Dziennik Ustaw, Monitor Polski0,07%.5760
.1110,00%.49
.124-ZP-20090,01%.756
.25-PN-20090,01%.769
.Aninowska Daria0,01%.725
.Zaremba Irena0,01%.622
.Pomoc społeczna 2010r_dotacje0,01%.1011
.Obw_201001060,01%.512
.Inf_201001060,01%.481
.Budżet Piły 2010 rok0,02%.1533
.Zarządzenie Nr 805/09 - projekt budżetu0,01%.685
.Inf_201001070,01%.502
.3-ZP-20100,01%.634
.Inf_201001110,01%.571
.2-ZP-20100,01%.577
.1-ZP-20100,01%.1183
.Kultura, sztuka, sport 2010_dotacje0,01%.956
.1-PN-20100,01%.722
.5-ZP-20100,07%.5725
.6-ZP-20100,01%.554
.Obw_20100114 Wałecka_Książęca_Kościuszki0,01%.667
.Inf_201001180,01%.574
.2-PN-20100,01%.703
.3-PN-20100,01%.612
.Inf_201001200,01%.535
.4-PN-20100,01%.621
.Inf_201001210,01%.514
.5-PN-20100,01%.880
.Pers-Komańska Karolina0,01%.603
.9-ZP-20100,01%.595
.010-ZP-20100,01%.973
.Inf_201001260,01%.536
.Obw_201001280,01%.575
.11-ZP-20100,00%.30
.Inf_201002020,01%.522
.14-ZP-20100,01%.675
.Inf_201002090,01%.532
.15-ZP-20100,01%.732
.16-ZP-20100,01%.596
.Obw_201002110,01%.524
.Inf_201002120,02%.2004
.Inf_201002170,01%.533
.20100219_Działyńskiego0,01%.1222
.Inf_201002220,01%.530
.1-OŚ-20100,01%.635
.2-OŚ-20100,01%.648
.21-ZP-20100,01%.661
.23-ZP-20100,01%.651
.24-ZP-20100,01%.658
.22-ZP-20100,01%.708
.25-ZP-20100,01%.592
.Interpretacje0,06%.4969
.26-ZP-20100,01%.736
.Interpretacje-pliki0,00%.148
.3-OŚ-20100,01%.641
.Główny księgowy w PP40,01%.1043
.20100302_Dyrektor0,02%.1336
.Inf_201003020,01%.549
.Obw_201003020,01%.564
.Obw_201003030,01%.550
.28-ZP-20100,01%.996
.29-ZP-20100,01%.789
.Obw_20100305 Al. Wyzwolenia_Dąbrowskiego0,01%.567
.Obw_20100305 Ledycka_Sobieskiego_Lutycka0,10%.8441
.Inf_MZGM0,01%.632
.20100308_Chodzieska0,02%.1338
.20100308_Gliniana0,01%.1227
.Inf_201003100,01%.473
.Obw_201003100,01%.568
.20100315_Wiosny Ludów_Mieszka I0,01%.1205
.6-PN-20100,01%.678
.Wybory do Zarządu Osiedla Motylewo0,01%.1004
.Inf_201003170,01%.534
.4-OŚ-20100,01%.615
.Inf_201003180,01%.560
.Obw_201003180,01%.526
.7/PN/20100,01%.750
.Inf_201003230,01%.488
.Obw_201003230,01%.508
.31-ZP-20100,01%.865
.30-ZP-20100,01%.643
.Obw_201003240,01%.601
.Obw_201003250,01%.505
.34-ZP-20100,01%.585
.Obw_201003290,01%.528
.Inf_201003290,01%.597
.Jagła Mirosława0,00%.234
.Obw_201003310,01%.565
.5-OŚ-20100,01%.657
.Kozłowska Justyna0,01%.708
.Ochrona zdrowia 2010_dotacje0,01%.935
.Kontrole - OIP0,02%.1363
.Kontrole - ZUS0,02%.1379
.Inf_201004070,01%.569
.Obw_20100408 Wałecka_500 Lecia Piły0,01%.644
.Obw_20100408 Różyckiego_Walki Młodych0,01%.664
.20100408_Główny księgowy PP160,01%.1045
.Inf_201004080,01%.537
.Obw_201004080,01%.557
.6-OŚ-20100,01%.725
.Obw_201004120,01%.629
.Ogl_201004130,01%.806
.Inf_201004140,01%.546
.Inf_201004150,01%.542
.36-ZP-20100,01%.681
.20100419_Bydgoskie Przedmieście0,02%.1494
.37-ZP-20100,01%.665
.Inf_201004210,01%.567
.Motylewo - I kadencja0,01%.842
.Inf_201004230,02%.1349
.Inf_20100423_10,01%.1288
.Inf_201004270,01%.734
.Inf_201004280,01%.902
.Inf_20100428_10,01%.892
.Współpraca z organizacjami_dotacje20100,01%.963
.7-OŚ-20100,01%.596
.38-ZP-20100,01%.565
.39-ZP-20100,01%.915
.8-OŚ-20100,01%.643
.Pawelec Renata0,01%.504
.41-ZP-20100,01%.547
.42-ZP-20100,01%.605
.8/PN/20100,01%.607
.Wybory_prp_pliki0,00%.114
.Obw_201005110,01%.571
.9/PN/20100,01%.609
.Obw_201005120,01%.928
.10/PN/20100,01%.679
.43-ZP-20100,01%.586
.Inf_201005130,01%.558
.Konsultacje z mieszkańcami Piły0,20%.17731
.Konsultacje_z917/83/100,01%.1105
.Inf_201005140,01%.701
.10-OŚ-20100,01%.767
.11/PN/20100,01%.759
.Obw_201005190,01%.533
.Inf_201005190,01%.556
.11-OŚ-20100,01%.677
.Kom_201005240,01%.700
.Inf_201005240,01%.558
.20100524_Lelewela_Dzialynskiego0,02%.1427
.20100525_Wiosny_Ludow_Mieszka I0,01%.1028
.44-ZP-20100,01%.704
.20100531_Gliniana0,01%.1123
.Z927_100,01%.853
.20100601_Wawelska0,01%.1084
.Obw_201006040,01%.547
.Inf_201006040,01%.708
.Inf_201006090,01%.540
.Inf_201006100,01%.521
.45-ZP-20100,01%.591
.Obw_20100610 Philipsa_Kryniczna0,01%.612
.47-ZP-20100,01%.761
.20100614_Chodzieska0,01%.1241
.Inf_201006160,01%.719
.48-ZP-20100,01%.616
.Obw_20100621 Wiśniowa0,01%.647
.Obw_201006220,01%.651
.49-ZP-20100,01%.657
.13-OŚ-20100,01%.588
.12-OŚ-20100,01%.520
.20100624-Obsł_Informacyjna0,02%.1879
.50-ZP-20100,01%.799
.51-ZP-20100,01%.568
.52-ZP-20100,01%.528
.Inf_201006250,01%.597
.Obw_201006250,01%.576
.14-OŚ-20100,01%.622
.53-ZP-20100,01%.641
.54-ZP-20100,01%.675
.Obw_201006290,01%.568
.55-ZP-20100,01%.556
.56-ZP-20100,01%.544
.58-ZP-20100,00%.31
.Z965_100,01%.631
.Konkurs literacki0,01%.1142
.16-OŚ-20100,01%.589
.57-ZP-20100,01%.597
.Obw_201007080,01%.541
.Obw_20100709 śniadeckich0,01%.608
.12/PN/20100,01%.717
.Inf_201007120,01%.643
.60-ZP-20100,01%.1136
.62-ZP-20100,01%.605
.65-ZP-20100,01%.700
.66-ZP-20100,00%.110
.64-ZP-20100,01%.613
.67-ZP-20100,01%.537
.20100719_Wspólna0,02%.1411
.68-ZP-20100,01%.643
.63-ZP-20100,01%.635
.Obw_201007210,01%.549
.61-ZP-20100,01%.659
.Kom_201007260,01%.966
.17-OŚ-20100,01%.607
.Obw_201007280,01%.588
.Inf_20100729_10,01%.502
.Inf_20100729_20,01%.645
.20100729 Inspektor_WIN0,02%.1423
.20100729 Aplikant_SM0,02%.1824
.Inf_201007300,01%.552
.Obw_201007300,01%.573
.69-ZP-20100,01%.645
.20100803_Równa_Daleka0,02%.1451
.Inf_201008040,01%.514
.Obw_201008040,01%.504
.18-OŚ-20100,01%.575
.Inf_201008050,01%.551
.Obw_20100805 Kryniczna_Okrzei0,01%.654
.20100810_Promienna0,01%.1090
.20100810_Wiatraczna0,01%.1049
.70-ZP-20100,01%.572
.Inf_201008130,01%.667
.20100817_Bydgoskie Przedm0,01%.1220
.Obw_201008190,01%.633
.71-ZP-20100,01%.566
.72-ZP-20100,01%.544
.74-ZP-20100,02%.1509
.73-ZP-20100,01%.580
.75-ZP-20100,01%.701
.Obw_201008270,01%.573
.Obw_201008310,01%.535
.76-ZP-20100,01%.706
.Powszechny Spis Rolny 20100,05%.4381
.Dyżury GBS0,01%.1199
.PSR 20100,02%.1355
.77-ZP-20100,01%.679
.Konsultacje Statutów Osiedli0,01%.876
.Osiedla - wyniki konsultacji0,01%.596
.Gaweł Michał0,01%.516
.Konsultacje - pliki0,00%.127
.Obw_201009060,01%.599
.Inf_201009080,01%.572
.13/PN/20100,01%.677
.78-ZP-20100,01%.614
.MOSiR_Wodnik0,01%.844
.Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej0,05%.4452
.Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego0,05%.4292
.Obw_201009170,01%.605
.Kontrole - Naczelnik Urzędu Skarbowego0,02%.1346
.Obw_20100920 Podgórna_Kasprowicza0,01%.608
.Obw_20100920 Mały Borek_Piastów0,01%.604
.20100921_Motylewska0,01%.928
.20100921_Matwiejewa_Roosevelta0,01%.1054
.Obw_201009210,01%.524
.79-ZP-20100,01%.612
.Wybory Samorządowe0,07%.5966
.Pełnomocnik0,01%.858
.Kom_KW_201009170,01%.699
.Kom_KW_20100917uzup0,01%.816
.Inf_201009230,01%.650
.Obw_201009230,01%.614
.Wybory samorządowe - pliki0,00%.333
.Inf_201009240,01%.716
.20100927_Działyńskiego_Gliniana0,01%.1294
.80-ZP-20100,01%.760
.Obw_201009280,01%.1031
.Okręgi wyborcze0,02%.1387
.Inf_201009290,02%.1361
.20-OŚ-20100,01%.842
.Inf_201009300,01%.542
.Obw_201010010,01%.554
.Inf_201010010,01%.542
.Obw_20101004 Śniadeckich_Philipsa0,01%.606
.20101005_Lotnicza0,01%.993
.Obw_201010080,01%.910
.Miejska Komisja Wyborcza0,02%.1302
.Wykaz Organizacji0,07%.6265
.Konsultacje z Organizacjami0,08%.7035
.Organizacje - pliki0,00%.369
.20101012_Wiatraczna0,01%.1043
.Inf_201010130,01%.522
.Inf_20101013_10,01%.505
.21-OŚ-20100,01%.667
.Obw_20101018 Sobieskiego_Wapienna0,01%.667
.Obw_20101018 Ledycka_Lutycka0,01%.628
.20101019_Sucha_Wałecka0,01%.1174
.20101019_Wawelska0,01%.1199
.81-ZP-20100,01%.583
.84-ZP-20100,01%.557
.20101025_Promienna0,01%.1154
.Inf_201010250,01%.538
.Sprawozdania III kwartał 20100,01%.959
.86-ZP-20100,01%.611
.87-ZP-20100,01%.711
.Inf_201010270,01%.683
.20101027-Wymiar_pod0,03%.2290
.85-ZP-20100,01%.622
.Obw_20101028 Kryniczna_Okrzei0,01%.590
.88-ZP-20100,01%.533
.Inf_201011040,01%.628
.MKW_1_100,01%.636
.MKW_3_100,01%.589
.MKW_4_100,01%.602
.Obw_20101104_10,01%.590
.Obw_20101104_20,01%.690
.89-ZP-20100,01%.665
.Obw_201011050,01%.534
.Inf_201011105_10,01%.516
.Inf_20101105_20,01%.560
.Obw_20101105_20,01%.668
.Obw_20101105_30,01%.638
.MKW_5_100,01%.594
.Obw_20101110 KrJadwigi_Dąbrowskiego0,01%.590
.Inf_201011120,01%.888
.Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 20100,01%.1192
.MKW_6_100,01%.628
.Inf_201011150,01%.567
.20101115_Wawelska0,01%.1154
.20101115-MPU0,01%.1109
.20101116_Wawelska0,01%.994
.Obw_201011170,01%.493
.90-ZP-20100,01%.615
.Inf_201011190,01%.659
.Inf_MKW_201011190,01%.526
.Wyniki Wyborów Samorządowych 20100,01%.893
.Ochrona zdrowia 20110,01%.1214
.Pomoc społeczna 20110,02%.1359
.Budżet Piły 2011 rok0,02%.1890
.Zarządzenie Nr 1052/10 - projekt budżetu0,01%.799
.Zarządzenie Nr 1053/10 - projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej0,01%.963
.91-ZP-20100,01%.546
.92-ZP-20100,01%.571
.93-ZP-20100,01%.553
.95-ZP-20100,01%.589
.MKW_8_100,01%.618
.MKW_9_100,01%.524
.MKW_10_100,01%.564
.MKW_7_100,01%.556
.Obw_20101126 Mały Borek0,01%.577
.94-ZP-20100,01%.571
.Wieloletnia Prognoza Finansowa0,07%.5821
.96-ZP-20100,01%.628
.98-ZP-20100,01%.717
.Obw_201012020,01%.514
.Plany kontroli - archiwum0,01%.605
.Sesje - Kadencja 2006 – 20100,02%.1510
.Skład Rady Miasta - Kadencja 2006 – 20100,02%.2133
.Sprawozdania z prac Rady - Kadencja 2006 – 20100,02%.1366
.Obw_20101203 1_Maja_Piastów0,01%.582
.Obw_201012060,01%.514
.Obw_20101206_10,01%.581
.Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 20110,11%.9302
.Zarządzenie 1/239_100,01%.928
.Obw_GBS_201012060,02%.1303
.Spisy - pliki0,00%.111
.Głąb Karolina0,00%.423
.Inf_201012080,01%.563
.99-ZP-20100,01%.628
.101-ZP-20100,01%.649
.100-ZP-20100,01%.560
.Organizacje ekologiczne0,01%.688
.14/PN/20100,01%.665
.15/PN/20100,01%.697
.Orgganizacje kombatanckie0,01%.1224
.Organizacje gospodarcze0,01%.525
.Organizacje kulturalne0,01%.848
.Organizacje naukowo-oświatowe0,01%.808
.Organizacje prawne0,01%.687
.Organizacje społeczne0,01%.1257
.Organizacje sportowe0,01%.877
.102-ZP-20100,01%.691
.Wybory uzupełniające do Senatu RP0,05%.3990
.Okręg wyborczy0,01%.854
.Zarządzenie 10/248_100,01%.769
.Wybory uzupelniajace - pliki0,00%.89
.Ślugajska Ewelina0,01%.495
.16/PN/20100,01%.778
.Oświadczenia - kadencja 2010-20140,00%.131
.Obw_20101217 Rodła_Podchorążych0,01%.634
.Obw_20101217 Kasprowicza0,01%.585
.Madej Magdalenia0,00%.430
.Inf_201012210,01%.509
.Gawrońska Aleksandra0,01%.483
.Komisje - Kadencja 2006 - 20100,01%.1046
.Kultura, sztuka, sport 20110,02%.1327
.Lista kandydatów na rachmistrzów0,02%.1455
.Obw_201012240,01%.648
.Obw_201012270,01%.623
.17/PN/20100,01%.797
.Pomoc społeczna_dotacje20110,01%.957
.Ochrona zdrowia_dotacje20110,01%.941
.Inf_201012310,01%.592
.Obw_201012310,01%.638
.Figas Dorota0,01%.526
.1-ZP-20110,01%.743
.Inf_201101040,02%.1732
.20110111-Arch0,02%.1485
.Obw_201101120,01%.635
.Obwody głosowania0,01%.886
.Inf_201101120,01%.693
.Obw_201101130,01%.519
.2-ZP-20110,01%.666
.1/PN/20110,01%.681
.Inf_201101170,01%.626
.Z_27/2/110,01%.805
.Z_28/3/110,01%.620
.20110118_Wiatraczna0,01%.1256
.Inf_201101180,01%.636
.20110119-MOSiR0,02%.2062
.20110119-USC0,02%.1708
.20110119-Komendant SM0,02%.1590
.Obw_201101190,01%.545
.3-ZP-20110,01%.911
.Inf_201101200,01%.567
.Z35_110,01%.870
.Z36_110,01%.890
.Kultura, sztuka, sport 2011_dotacje0,01%.1084
.Z34_110,01%.738
.Z_44/19/110,01%.569
.Z_45/20/110,01%.474
.Z_46(21)110,01%.544
.Harmonogram wydawania kart0,01%.634
.Inf_20110128_10,03%.2572
.Inf_20110128_20,01%.1017
.Inf_20110128_30,02%.1422
.Zarządzenie 19/257_100,01%.570
.Obw_20110131 Ledycka_Lutycka0,01%.608
.Obw_20110131 Sobieskiego_Okrężna0,01%.578
.Inf_201101310,01%.639
.20110201-MPU0,02%.1476
.Z_54/29/110,01%.657
.Z_55/30/110,01%.618
.2/PN/20110,01%.738
.4-ZP-20110,01%.617
.Inf_201102030,01%.554
.20110208_Daleka_Szkolna0,02%.1469
.20110208-Fin0,02%.1335
.Radni kadencja 2010-20140,00%.137
.20110209-Z-ca WOKiS0,02%.1331
.20110209-PDK0,02%.1401
.5-ZP-20110,01%.791
.Z_4/110,03%.2239
.Wydziały i biura0,62%.54040
.Wyniki wyborów uzupełniających0,01%.579
.Obw_201102140,01%.559
.20110214_Śniadeckich0,01%.1129
.20110214_Wawelska0,01%.914
.20110214_Wawelska_2410,01%.1183
.20110214_Wałecka0,01%.999
.20110214-Z-ca WGN0,02%.1557
.Pomoc społeczna 2011_10,02%.1401
.Obw_201102150,01%.566
.Bbb0,00%.20
.Kierownictwo Urzędu - kadencja 2006-20100,02%.1476
.6-ZP-20110,01%.775
.20110222-PI w BP0,03%.2775
.7-ZP-20110,01%.612
.Obw_201102230,01%.588
.8-ZP-20110,01%.619
.Inf_201102240,01%.512
.Inf_20110224_10,01%.505
.Obw_201102240,01%.633
.Obw_20110224_10,00%.106
.Sprawozdania IV kwartał 20100,01%.1098
.Zaproszenie Uroczysta Sesja Rady Miasta Piły0,01%.515
.20110228-Zca_WOKiS0,02%.1820
.Obw_20110301 Przemysłowa_Dąbrowskiego0,01%.636
.10-ZP-20110,01%.765
.Obw_20110307 Bydgoskie Przedmieście II0,01%.581
.9-ZP-20110,01%.778
.12-ZP-20110,01%.597
.Inf_20110307_10,01%.548
.Inf_20110307_20,01%.557
.20110308_Lotnicza0,01%.1118
.13-ZP-20110,01%.643
.20110309_PP170,03%.2326
.Obw_201103100,01%.577
.Obw_201103110,01%.548
.Interpelacje i zapytania0,11%.9175
.Wybory do Izby Rolniczej0,04%.3636
.Inf_201103180,01%.799
.20110321_Inwest-Park0,02%.1640
.20110322_Wawelska0,01%.1049
.Obw_201103230,01%.485
.Obw_20110323_10,01%.494
.20110323-Fin0,01%.1260
.3/PN/20110,01%.693
.4/PN/20110,01%.727
.14-ZP-20110,01%.785
.20110325-SM0,02%.2020
.20110325-WSOiZK0,03%.2472
.20110329_Podchorążych_Drygasa0,01%.1252
.Z_106_110,01%.563
.Pomoc społeczna_dotacje_2011_10,01%.844
.Z_105_110,01%.728
.20110329-WOKiS0,02%.1510
.Obw_20110404 Mały Borek0,01%.765
.Obw_20110404 Walki Młodych0,01%.621
.16-ZP-20110,01%.867
.18-ZP-20110,01%.796
.17-ZP-20110,01%.669
.20110405_Ogródki letnie0,01%.1143
.20110405_Wyspa0,02%.1356
.20110405-Radca0,01%.1186
.20110405-Dyrektor_Gim40,01%.889
.20110405-Dyrektor_Gim50,01%.900
.20110405-Dyrektor_ZS20,01%.804
.20110405-Dyrektor_ZS30,01%.835
.Kalendarium0,09%.7906
.19-ZP-20110,01%.562
.20110407-Z-ca WGN0,01%.1218
.20-ZP-20110,01%.783
.21-ZP-20110,01%.818
.22-ZP-20110,01%.748
.Inf_201104110,01%.542
.Obw_201104110,01%.617
.20110412-Z-ca Arch0,01%.890
.20110412-USC0,02%.1508
.Wybory do Rady Osiedla Jadwiżyn - 20110,01%.1028
.Wybory do Rady Osiedla Śródmieście - 20110,01%.1011
.Wybory do Rady Osiedla Zamość - 20110,01%.850
.Obw_201104130,01%.814
.23-ZP-20110,01%.682
.24-ZP-20110,01%.626
.Zarządzenie 122/70_110,01%.775
.5/PN/20110,01%.672
.6/PN/20110,01%.715
.Samospis0,01%.625
.25-ZP-20110,01%.661
.20110419_Magazynowa0,01%.1236
.Obw_201104200,01%.540
.Obw_20110420_10,01%.928
.27-ZP-20110,01%.633
.Sprawozdania I kwartał 20110,01%.884
.Inf_201104280,01%.547
.28-ZP-20110,01%.667
.Inf_201105020,01%.559
.29-ZP-20110,01%.679
.Z_128(103)110,01%.738
.Z_129(104)110,01%.513
.Inf_20110505_10,01%.632
.Inf_20110505_20,01%.676
.Pomoc społeczna_dotacje_2011_20,01%.858
.Z_139_110,01%.678
.30-ZP-20110,01%.536
.31-ZP-20110,01%.547
.Kultura fizyczna 20110,01%.967
.Z_142_110,01%.586
.20110510_SP70,02%.1531
.Obw_201105110,01%.565
.Inf_201105110,01%.546
.Obw_20110511_20,01%.573
.Inf_201105130,01%.523
.Obw_201105130,01%.534
.32-ZP-20110,01%.639
.33-ZP-20110,01%.690
.Obw_20110516 Dzieci Polskich_Łowiecka0,01%.624
.20110516-Referent OP0,03%.2538
.Nabór partnera0,01%.1141
.Inf_201105190,01%.595
.20110519_MEC0,01%.1156
.34-ZP-20110,01%.580
.Obw_201105200,01%.847
.20110524_Wiatraczna0,01%.1013
.20110524_Daleka_Szkolna0,01%.1209
.20110524_SP70,02%.1906
.Inf_201105260,01%.517
.Inf_201105270,01%.564
.Obw_201105270,01%.530
.Obw_20110530 Pomorska_Podchorążych0,01%.558
.Obw_20110530_10,01%.813
.Inf_201106010,01%.527
.Obw_201106010,01%.545
.Obw_20110601_10,01%.532
.Śródmieście - I kadencja0,01%.877
.Jadwiżyn - I kadencja0,01%.707
.Zamość - I kadencja0,01%.993
.7/PN/20110,01%.645
.35-ZP-20110,01%.567
.36-ZP-20110,01%.676
.20110603_Inwest-Park0,02%.1442
.Obw_20110607 Zmiany Studium0,01%.659
.Kultura fizyczna 2011_20,01%.975
.Z_182_110,01%.539
.20110607-Dyrektor_ZS10,01%.934
.37-ZP-20110,01%.491
.Obw_201106080,01%.520
.38-ZP-20110,01%.537
.Obw_20110608_10,01%.631
.Z175_110,01%.806
.Z176_110,01%.1029
.Z177_110,01%.847
.Z184_110,01%.926
.Z185_110,01%.830
.Z186_110,01%.777
.Z187_110,01%.811
.Z188_110,01%.816
.Z189_110,01%.845
.Z190_110,01%.819
.39-ZP-20110,01%.493
.40-ZP-20110,01%.602
.Inf_201106130,01%.448
.Obw_201106130,01%.486
.20110613_Giełdowa0,01%.1172
.20110613_Wałecka0,01%.1025
.20110613_Wawelska0,01%.1062
.20110614_SP70,01%.978
.43-ZP-20110,01%.551
.44-ZP-20110,01%.528
.45-ZP-20110,01%.628
.42-ZP-20110,01%.561
.Obw_201106150,01%.507
.Kom_201106150,01%.748
.20110616-Aplikant SM0,03%.2240
.20110616_Wawelska0,01%.875
.46-ZP-20110,01%.712
.47-ZP-20110,01%.638
.Kultura fizyczna 2011_dotacje0,01%.882
.Z_226_110,01%.718
.Inf_201106210,01%.481
.Obw_201106220,01%.814
.Obw_20110622_10,01%.552
.Obw_201106240,01%.623
.20110627_Drygasa0,01%.992
.50-ZP-20110,01%.698
.49-ZP-20110,01%.1181
.41-ZP-20110,01%.809
.Inf_201106290,01%.699
.8/PN/20110,01%.767
.20110630-Inż_kom0,01%.1283
.Inf_201106300,02%.1469
.48-ZP-20110,01%.731
.52-ZP-20110,01%.713
.51-ZP-20110,01%.648
.53-ZP-20110,01%.584
.Inf_201107080,01%.574
.55-ZP-20110,01%.576
.54-ZP-20110,01%.587
.56-ZP-20110,01%.651
.Obw_201107110,01%.490
.Inf_201107070,01%.591
.57-ZP-20110,01%.546
.58-ZP-20110,01%.596
.59-ZP-20110,01%.574
.20110712_Park0,01%.884
.60-ZP-20110,01%.633
.Obw_20110711_10,01%.553
.Organizacje pozarządowe 2011_070,01%.916
.Kultura fizyczna 2011_dotacje_20,01%.859
.Z_240_110,01%.551
.Wykaz dokumentów0,02%.1851
.61-ZP-20110,01%.637
.Kultura fizyczna 2011_30,01%.931
.Z246_110,01%.546
.20110719-WRFE0,03%.2197
.Inf_201107190,01%.592
.62-ZP-20110,01%.610
.64-ZP-20110,01%.643
.65-ZP-20110,01%.589
.Inf_201107200,01%.551
.Obw_201107220,01%.488
.Inf_201107220,01%.499
.Obw_20110722_20,01%.632
.63-ZP-20110,01%.745
.20110725_Pracownicza0,02%.1635
.Obw_201107260,01%.612
.9/PN/20110,01%.895
.Inf_201107280,01%.578
.Inf_20110728_20,01%.501
.67-ZP-20110,01%.615
.20110728_PP80,01%.1056
.Obw_20110729 Głuchowska_Al. Powstańców Wlkp0,01%.660
.66-ZP-20110,01%.586
.20110729_MZGM_inspektor0,01%.1248
.20110729_MZGM_referent0,02%.1630
.20110801_Reymonta0,02%.1605
.Zarządzenie 260/235_110,01%.550
.Sprawozdania II kwartał 20110,01%.940
.Obw_201108030,01%.615
.69-ZP-20110,01%.557
.Obw_201108040,01%.582
.Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej0,06%.4896
.Inf_201108050,01%.597
.Obw_201108050,01%.701
.68-ZP-20110,01%.595
.20110809_Motylewska0,01%.1090
.20110809_Poligonowa0,01%.943
.Inf_201108090,02%.1664
.Sejm_senat - pliki0,00%.79
.20110809_ZS10,01%.1250
.70-ZP-20110,01%.526
.Obw_201108120,01%.768
.Z_267/242/110,01%.724
.Kultura fizyczna 2011_dotacje_30,01%.960
.Z_265_110,01%.657
.XI Sesja Rady Miasta Piły - Kadencja 2010-20140,00%.138
.71-ZP-20110,01%.623
.Inf_201108240,01%.529
.Karty usług - Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich0,00%.84
.Karty usług - Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej0,08%.6583
.Statut Miasta0,05%.4360
.Obw_20110830 14 Lutego_Podgórna0,01%.653
.20110830_Drygasa0,01%.995
.20110830_Kazimierza Wielkiego0,02%.1431
.10/PN/20110,01%.747
.4-ZP/1WR-20110,01%.570
.72-ZP-20110,01%.469
.75-ZP-20110,01%.567
.73-ZP-20110,01%.627
.Obw_20110905 Rodła_Podchorążych0,01%.568
.20110906_Daleka_Szkolna0,01%.1258
.Obw_201109060,01%.488
.74-ZP-20110,01%.754
.Inf_201109080,01%.683
.20110908-MPU0,01%.1174
.76-ZP-20110,01%.502
.Inf_20110908_10,01%.570
.Obw_201109080,01%.567
.78-ZP-20110,01%.691
.77-ZP-20110,01%.633
.Inf_201109120,01%.579
.Obw_201109120,01%.620
.Obw_20110912 Kamienna_Kusocińskiego0,01%.694
.20110912_Rzeczna_Deszczowa0,02%.1993
.Uprawnienia osób niepełnosprawnych0,01%.747
.79-ZP-20110,01%.536
.Inf_201109140,01%.478
.Obw_201109140,01%.605
.11/PN/20110,01%.624
.27 września 2011, XII Sesja Rady Miasta Piły0,00%.117
.Inf_201109160,01%.613
.82-ZP-20110,01%.534
.20110920-WGN0,02%.1410
.80-ZP-20110,01%.786
.Organizacje pozarządowe 2011_07_dotacje0,01%.769
.Obw_201109220,01%.538
.85-ZP-20110,01%.819
.12/PN/20110,01%.690
.81-ZP-20110,01%.824
.20110927_Park Miejski0,01%.988
.84-ZP-20110,01%.494
.86-ZP-20110,01%.718
.Obw_201109300,01%.481
.83-ZP-20110,01%.643
.87-ZP-20110,01%.595
.Obw_20111003 Bydgoska_Pomorska0,01%.565
.Archiwum konsultacji0,01%.907
.Kandydaci w wyborach0,01%.729
.20111005-SOZK0,02%.1723
.88-ZP-20110,01%.582
.Obw_201110060,01%.508
.90-ZP-20110,01%.586
.Obw_201110070,01%.475
.91-ZP-20110,01%.490
.94-ZP-20110,01%.620
.89-ZP-20110,01%.671
.93-ZP-20110,01%.747
.92-ZP-20110,01%.836
.20111011_Pracownicza_Wałecka0,01%.1076
.95-ZP-20110,01%.657
.Obw_201110120,01%.506
.Obw_201110130,01%.568
.20111013_Pl Pocztowy0,02%.1389
.Inf_201110140,01%.499
.Obw_20111014 Piękna_Równa0,01%.558
.20111018_Rzeczna0,01%.1294
.Inf_201110180,01%.495
.Obw_201110170,01%.501
.Inf_201110200,01%.480
.Obw_201110200,01%.547
.Plany zagospodarowania 1510,09%.7583
.96-ZP-20110,01%.651
.Obw_201110210,01%.574
.Inf_201110210,01%.534
.97-ZP-20110,01%.733
.98-ZP-20110,01%.523
.100-ZP-20110,01%.601
.101-ZP-20110,01%.1063
.Inf_201110260,01%.522
.13/PN/20110,01%.602
.99-ZP-20110,01%.547
.Inf_201110280,01%.482
.102-ZP-20110,01%.617
.Obw_20111028 Głuchowska_Al. Powstańców Wlkp.0,01%.602
.Obw_201110310,01%.489
.14/PN/20110,01%.684
.103-ZP-20110,01%.518
.Inf_201111040,01%.514
.Sprawozdania III kwartał 20110,01%.878
.Wybory do Rady Osiedla Zamość - kadencja 2011-20150,01%.992
.Wybory do Rady Osiedla Staszyce - kadencja 2011-20150,02%.1326
.Wybory do Rady Osiedla Koszyce - kadencja 2011-20150,01%.1152
.Wzory formularzy - zmiana 20110,01%.682
.Inf_201111100,01%.511
.105-ZP-20110,01%.599
.Inf_20111110_10,01%.575
.Obw_201111100,01%.560
.106-ZP-20110,01%.680
.20111114_SP20,02%.1823
.Kluby Radnych0,04%.3062
.Obw_201111140,01%.544
.20111115_Rzeczna_Deszczowa0,02%.1568
.20111115_Giełdowa_Wawelska0,01%.1148
.20111115-AD0,02%.1710
.Budżet Piły 2012 rok0,02%.1723
.Zarządzenie Nr 323/11 - projekt budżetu0,01%.837
.Zarządzenie Nr 322/11 - projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej0,01%.820
.110-ZP-20110,01%.524
.Obw_201111180,01%.464
.108-ZP-20110,01%.591
.107-ZP-20110,01%.563
.Pomoc społeczna 20120,01%.943
.Z326_110,01%.534
.Ochrona zdrowia 20120,01%.1074
.Z327_110,01%.592
.Inf_201111230,01%.563
.109-ZP-20110,01%.501
.15/PN/20110,01%.686
.111-ZP-20110,01%.646
.113-ZP-20110,01%.607
.Obw_20111128 Kasprowicza0,01%.528
.20111129_Miła0,02%.1694
.112-ZP-20110,01%.707
.Obw_201111290,01%.517
.Dzienny opiekun 20120,01%.1228
.Z331_110,01%.502
.61-ZP/1WR-20110,01%.530
.114-ZP-20110,01%.589
.16/PN/20110,01%.790
.Obw_201112050,01%.682
.Obw_20111205 Podgórna0,01%.591
.Obw_20111205_10,01%.578
.Inf_201112050,01%.647
.116-ZP-20110,01%.594
.XV Sesja Rady Miasta Piły - kadencja 2010-20140,00%.261
.115-ZP-20110,01%.603
.117-ZP-20110,01%.581
.Obw_201112070,01%.502
.119-ZP-20110,01%.544
.120-ZP-20110,01%.567
.Obw_201112080,01%.477
.118-ZP-20110,01%.670
.121-ZP-20110,01%.620
.Inf_201112120,01%.485
.Ogl_201112130,01%.542
.Kultura sztuka 20120,01%.1143
.Z350_110,01%.538
.Inf_201112150,01%.565
.Inf_201112160,01%.512
.Obw_201112160,01%.579
.Obw_20111219 Buczka0,01%.515
.Karty usług - Biuro Prezydenta0,01%.1080
.17/PN/20110,01%.593
.18/PN/20110,01%.620
.20111227_Pl. Zwycięstwa0,02%.1601
.122-ZP-20110,01%.983
.128-ZP-20110,01%.912
.Pomoc społeczna 2012_dotacje0,01%.829
.Z363_110,01%.569
.Ochrona zdrowia 2012_dotacje0,01%.778
.Z362_110,01%.612
.20111229-RFE0,02%.2017
.Inf_201112300,01%.518
.123-ZP-20110,01%.701
.124-ZP-20110,01%.708
.125-ZP-20110,01%.685
.126-ZP-20110,01%.625
.127-ZP-20110,01%.696
.129-ZP-20110,01%.712
.Inf_20111230_10,01%.498
.1-ZP-20120,01%.547
.Inf_201201020,02%.1394
.U158_070,00%.17
.3-ZP-20120,01%.608
.Obw_201201040,01%.485
.1/PN/20120,01%.638
.Inf_201201050,01%.486
.Wykaz dokumentów 20120,03%.2875
.Plany kontroli - archiwum 20110,01%.667
.Ogl_201201100,01%.679
.Obw_20120110 Kwiatowa0,01%.570
.20120110-SM0,03%.2669
.2/PN/20120,01%.524
.3/PN/20120,01%.525
.20120112-WGN0,01%.1136
.8-ZP-20120,01%.712
.Obw_20120116 Akacjowa_Ogrodowa0,01%.534
.9-ZP-20120,01%.634
.6-ZP-20120,01%.578
.7-ZP-20120,01%.616
.5-ZP-20120,01%.561
.XVI Sesja Rady Miasta Piły0,00%.118
.4/PN/20120,01%.574
.Inf_201201190,01%.521
.Obw_201201190,01%.585
.4-ZP-20120,01%.575
.11-ZP-20120,01%.586
.12-ZP-20120,01%.603
.Kultura sztuka 2012_dotacje0,01%.952
.Z381_120,01%.650
.13-ZP-20120,01%.594
.17-ZP-20120,01%.666
.14-ZP-20120,02%.1584
.15-ZP-20120,01%.787
.19-ZP-20120,01%.781
.Inf_201201300,01%.539
.Koszyce - I kadencja0,01%.812
.16-ZP-20120,01%.761
.18-ZP-20120,01%.557
.Staszyce - I kadencja0,01%.722
.Inf_201202060,01%.531
.Obw_201202060,01%.569
.Wybory do Zarządu Osiedla Gładyszewo - IV kadencja0,01%.782
.20-ZP-20120,01%.566
.22-ZP-20120,01%.615
.23-ZP-20120,01%.711
.Obw_201202100,01%.519
.24-ZP-20120,01%.633
.21-ZP-20120,01%.522
.Obw_201202130,01%.510
.Obw_20120213_10,01%.453
.29-ZP-20120,01%.739
.Obw_201202140,01%.542
.27-ZP-20120,01%.698
.28-ZP-20120,01%.709
.26-ZP-20120,01%.524
.30-ZP-20120,01%.730
.Obw_201202200,01%.500
.20120221-OP0,03%.2192
.25-ZP-20120,01%.609
.Sprawozdania IV kwartał 20110,01%.888
.Z399_120,02%.1365
.31-ZP-20120,01%.524
.20120228_Rzeczna_Deszczowa0,02%.1721
.20120229-KiS0,02%.1853
.33-ZP-20120,01%.667
.32-ZP-20120,01%.571
.Ogl_201203010,01%.850
.Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej0,03%.2586
.Obw_201203050,01%.539
.37-ZP-20120,01%.516
.35-ZP-20120,01%.646
.36-ZP-20120,01%.898
.38-ZP-20120,01%.992
.34-ZP-20120,01%.1004
.20120306_Promienna_Szkolna0,02%.1386
.Inf_201203060,01%.570
.41-ZP-20120,01%.633
.39-ZP-20120,01%.731
.Inf_201203090,01%.479
.43-ZP-20120,01%.775
.44-ZP-20120,01%.760
.20120312-WGN0,01%.1246
.20120313_Ludowa0,01%.950
.Inf_201203140,01%.1070
.Obw_20120313 Zalew Koszycki_Rodła0,01%.758
.Inf_20120314_10,01%.918
.Obw_201203140,01%.515
.20120314-WOKiS0,02%.2009
.Obw_201203150,01%.557
.Inf_201203150,01%.566
.Gładyszewo - III kadencja0,01%.877
.46-ZP-20120,01%.1154
.47-ZP-20120,01%.678
.Obw_201203210,01%.555
.49-ZP-20120,01%.537
.Inf_201203220,01%.527
.Obw_201203220,01%.553
.50-ZP-20120,01%.647
.45-ZP-20120,01%.715
.48-ZP-20120,01%.669
.Karty usług - Wydział Organizacyjno-Prawny0,01%.1268
.Osoby z dysfunkcją narządu wzroku i słuchu0,04%.3349
.Ogl_201203280,01%.732
.Obw_201203300,01%.516
.51-ZP-20120,01%.579
.52-ZP-20120,01%.580
.Inf_201204020,01%.479
.Obw_201204020,01%.526
.53-ZP-20120,01%.567
.Obw_20120402 14_Lutego_Kwiatowa0,01%.664
.Obw_20120402_20,01%.486
.20120403-SM0,02%.1445
.55-ZP-20120,01%.570
.54-ZP-20120,01%.634
.5/PN/20120,01%.612
.Obw_201204060,01%.581
.Obw_20120406 Okólna_Królewska0,01%.672
.58-ZP-20120,01%.486
.59-ZP-20120,01%.496
.3504020,65%.56196
.57-ZP-20120,01%.1044
.60-ZP-20120,01%.689
.61-ZP-20120,01%.732
.62-ZP-20120,01%.522
.63-ZP-20120,01%.631
.20120413-SOZiK0,02%.1479
.Inf_201204160,01%.534
.Obw_20120416 Kamienna_Równa0,01%.684
.Z434_120,01%.572
.Kultura fizyczna 20120,01%.1010
.Z435_120,01%.524
.42-ZP-20120,00%.416
.40-ZP-20120,01%.477
.56-ZP-20120,01%.622
.6/PN/20120,01%.566
.64-ZP-20120,01%.587
.66-ZP-20120,01%.655
.Inf_201204230,01%.499
.20120423_Gwda0,02%.1483
.Sprawozdania I kwartał 20120,01%.902
.7/PN/20120,01%.569
.Inf_201204240,01%.510
.Inf_201204270,01%.526
.Obw_201204270,01%.744
.68-ZP-20120,01%.578
.70-ZP-20120,01%.635
.20120427-WGN0,02%.1929
.Obw_201204300,01%.520
.69-ZP-20120,01%.673
.71-ZP-20120,01%.611
.72-ZP-20120,01%.681
.Obw_201205080,01%.508
.Obw_20120508_10,01%.546
.Ogl_201205100,01%.854
.73-ZP-20120,01%.621
.Inf_201205140,01%.503
.Obw_201205140,01%.503
.Obw_201205150,01%.488
.Kultura fizyczna 2012_dotacje0,01%.872
.Z446_120,01%.673
.Pomoc społeczna 2012_20,01%.1017
.Z445_120,01%.512
.67-ZP-20120,01%.497
.74-ZP-20120,01%.1120
.20120522_Ludowa0,01%.986
.20120522_Poznanska0,01%.1036
.77-ZP-20120,01%.1031
.13-ZP/1WR-20120,01%.518
.Inf_201205230,01%.514
.Inf_201205240,01%.583
.78-ZP-20120,01%.531
.81-ZP-20120,01%.544
.80-ZP-20120,01%.598
.Rejestr instytucji kultury0,00%.335
.8/PN/20120,01%.592
.79-ZP-20120,01%.476
.75-ZP-20120,01%.579
.76-ZP-20120,01%.573
.Obw_20120601 1 Maja_Kolbe0,01%.659
.9/PN/20120,01%.632
.83-ZP-20120,01%.478
.84-ZP-20120,01%.534
.86-ZP-20120,01%.571
.Ogl_201206110,01%.783
.85-ZP-20120,01%.530
.87-ZP-20120,01%.556
.Obw_201206110,01%.486
.Obw_20120611 ZP1_ZP20,01%.571
.Obw_20120611 Akacjowa_Ogrodowa0,01%.567
.20120611_Pl. Zwycięstwa0,01%.1219
.82-ZP-20120,01%.472
.Ogl_201206120,01%.775
.88-ZP-20120,01%.481
.Obw_201206120,01%.539
.Obw_20120612_10,01%.549
.20120614-WGN0,01%.1046
.Ogl_201206140,01%.771
.Udzielanie pełnomocnictwa0,06%.5566
.89-ZP-20120,01%.755
.10/PN/20120,01%.564
.65-ZP-20120,01%.672
.20120618-WGN0,02%.1734
.Aktualne przetargi na ruchomości0,26%.22796
.20120619_Pawilon handlowy0,01%.1075
.90-ZP-20120,01%.615
.92-ZP-20120,01%.619
.Obw_20120622 Kraszewskiego_Lotnicza0,01%.656
.Obw_20120625_10,01%.513
.Obw_20120625_20,01%.498
.93-ZP-20120,01%.685
.94-ZP-20120,01%.526
.Obw_20120629 Kamienna_Równa0,01%.626
.91-ZP-20120,01%.512
.Inf_201207020,01%.484
.Obw_201207020,01%.477
.97-ZP-20120,01%.578
.96-ZP-20120,01%.671
.Oferty w trybie uproszczonym (art. 19a)0,25%.21642
.Inf_201207030,01%.499
.Obw_201207030,01%.521
.11/PN/20120,01%.591
.20120705-SM0,02%.1628
.Obw_201207060,01%.537
.98-ZP-20120,01%.575
.99-ZP-20120,01%.569
.101-ZP-20120,01%.701
.Obw_20120709 Park_Wyspa0,01%.615
.20120709_Promienna_Szkolna0,01%.1126
.20120709_Pawilon handlowy0,01%.1232
.Inf_201207090,01%.490
.102-ZP-20120,01%.580
.103-ZP-20120,01%.457
.95-ZP-20120,01%.790
.100-ZP-20120,01%.787
.Inf_201207110,01%.505
.Obw_201207110,01%.491
.104-ZP-20120,01%.574
.Obw_201207230,01%.541
.12/PN/20120,01%.594
.20120724_Ludowa0,01%.1033
.20120724_Poznańska0,01%.1136
.Sprawozdania II kwartał 20120,01%.770
.105-ZP-20120,01%.573
.Obw_20120726 Bydgoskie Przedmieście II0,01%.547
.106-ZP-20120,01%.605
.107-ZP-20120,01%.696
.Inf_201207270,01%.587
.108-ZP-20120,01%.464
.20120731_Chodzieska0,01%.1002
.Obw_201207310,01%.539
.109-ZP-20120,01%.537
.110-ZP-20120,01%.489
.111-ZP-20120,01%.638
.Inf_201208060,01%.508
.113-ZP-20120,01%.660
.Obw_201208080,01%.549
.112-ZP-20120,01%.634
.Inf_201208130,01%.524
.Inf_201208140,01%.575
.114-ZP-20120,01%.577
.20120814_Szkolna0,01%.1022
.Inf_20120814_10,01%.552
.Obw_201208140,01%.495
.Obw_201208160,01%.535
.Obw_201208170,01%.599
.Obw_20120817_10,01%.691
.115-ZP-20120,01%.914
.116-ZP-20120,01%.572
.117-ZP-20120,01%.535
.Ogl_201208240,01%.726
.118-ZP-20120,01%.524
.Obw_201208280,01%.547
.Inf_201208280,01%.479
.Obw_201208300,01%.478
.Inf_201208300,01%.583
.119-ZP-20120,01%.822
.121-ZP-20120,01%.489
.20120904_Motylewska_Buczka0,01%.884
.Inf_201209070,01%.538
.Obw_20120910 Obornicka_Składowa0,01%.581
.122-ZP-20120,01%.538
.20120911_Pola0,01%.1135
.Inf_201209110,01%.482
.Okręgi i obwody wyborcze0,05%.4337
.123-ZP-20120,01%.578
.20120913-WSOZiK0,03%.2201
.125-ZP-20120,01%.573
.20120914_Inwest-Park0,01%.986
.Obw_201209170,01%.495
.124-ZP-20120,01%.611
.20120918-MZGM0,02%.1775
.126-ZP-20120,01%.668
.Inf_201209200,01%.526
.Obw_201209200,01%.527
.128-ZP-20120,01%.520
.129-ZP-20120,01%.577
.130-ZP-20120,01%.539
.132-ZP-20120,01%.471
.Obw_201209250,01%.537
.Inf_20120925_10,01%.502
.Obw_20120925_20,01%.568
.Inf_20120925_20,01%.594
.120-ZP-20120,01%.472
.131-ZP-20120,01%.613
.133-ZP-20120,01%.570
.Obw_20120928 Różyckiego_Kolbe0,01%.564
.Pomoc społeczna 2012_2_dotacje0,01%.743
.127-ZP-20120,01%.551
.135-ZP-20120,01%.542
.20121002_Koszycka0,01%.1085
.13/PN/20120,01%.538
.Obw_201210030,01%.524
.Inf_201210030,01%.493
.136-ZP-20120,01%.578
.137-ZP-20120,01%.726
.Obw_20121008_Styki0,01%.659
.138-ZP-20120,01%.545
.140-ZP-20120,01%.564
.139-ZP-20120,01%.669
.134-ZP-20120,01%.523
.Inf_201210110,01%.564
.141-ZP-20120,01%.593
.Obw_201210120,01%.551
.142-ZP-20120,01%.708
.Obw_20121022_RybackaWalkMlod0,01%.602
.Obw_20121022_ParkMiejski0,01%.507
.Obw_201210220,01%.580
.143-ZP-20120,01%.683
.20121023_chodzieska0,01%.965
.20121023_Ludowa0,01%.1067
.20121023_Poznanska0,01%.1244
.145-ZP-20120,01%.717
.Sprawozdania III kwartał 20120,01%.780
.144-ZP-20120,01%.642
.20121030_WezelKoszycki0,02%.1460
.Gustaw Kwaśniewski0,00%.140
.Wybory powszechne - pliki0,00%.92
.Inf_201211060,01%.454
.Obw_201211060,01%.436
.Obw_20121106a0,01%.454
.146-ZP-20120,01%.650
.Obw_201211080,01%.523
.147-ZP-20120,01%.629
.Obw_201211090,01%.536
.148-ZP-20120,01%.590
.Inf_201211130,01%.497
.Obw_201211130,01%.580
.14/PN/20120,01%.606
.149-ZP-20120,01%.647
.Obw_20121119_BohStalSikor0,01%.491
.Obw_20121119_Gladyszewo0,01%.536
.Obw_20121119_Wyspa0,01%.619
.151-ZP-20120,01%.582
.15/PN/20120,01%.545
.16/PN/20120,01%.560
.152-ZP-20120,01%.526
.153-ZP-20120,01%.529
.154-ZP-20120,01%.687
.XXV sesja Rady Miasta - wyniki głosowań0,00%.294
.155-ZP-20120,01%.703
.156-ZP-20120,01%.571
.ZP1/20120,01%.849
.17/PN/20120,01%.522
.ZP2/20120,01%.703
.158-ZP-20120,01%.696
.18/PN/20120,01%.583
.157-ZP-20120,01%.532
.159-ZP-20120,01%.917
.ZP3/20120,01%.599
.ZP4/20120,01%.683
.ZP5/20120,01%.671
.Obw_20121210_PodchKossRod0,01%.497
.Obw_20121210_ZalewKoszycki0,01%.510
.ZP6/20120,01%.754
.162-ZP-20120,01%.756
.161-ZP-20120,01%.594
.160-ZP-20120,01%.544
.Obw_20121217_jez_Płocie0,01%.473
.Obw_20121217_Bydg_Swierkowa0,01%.483
.Obw_20121217_Róż_Kolbe0,01%.551
.121221_Wawelska0,01%.1240
.163-ZP-20120,01%.500
.19/PN/20120,01%.514
.Podatki i opłaty - Wzory formularzy i deklaracji0,10%.8733
.Wykaz dokumentów 20130,03%.2547
.1-ZP-20130,01%.535
.1/PN/20130,01%.576
.2-ZP-20130,01%.809
.Obw_20130114_Lut_BohSt_Bucz0,01%.578
.3-ZP-20130,01%.840
.4-ZP-20130,01%.577
.5-ZP-20130,01%.787
.6-ZP-20130,01%.509
.008-ZP-20130,01%.799
.7-ZP-20130,01%.564
.130124_Wyszynskiego0,01%.1159
.130124_Ludowa0,01%.1038
.9-ZP-20130,01%.679
.130205_JagodowaPracownicza0,01%.1154
.12-ZP-20130,01%.618
.11-ZP-20130,01%.533
.14-ZP-20130,01%.768
.Obw_201302130,01%.487
.Inf_201302150,01%.999
.Inf_20130215_10,01%.483
.Obw_201302150,01%.501
.Budżet Piły 2013 rok0,01%.1133
.13-ZP-20130,01%.638
.Inf_201302190,01%.460
.Obw_201302190,01%.487
.Ogl_201302190,01%.614
.Karty usług - Biuro Rady Miasta Piły0,01%.782
.15-ZP-20130,01%.482
.Inf_201302210,01%.501
.Obw_201302220,01%.512
.Sprawozdania IV kwartał 20120,01%.787
.2/PN/20130,01%.650
.16-ZP-20130,01%.781
.Obw_201302260,00%.190
.Obw_201302270,01%.528
.3/PN/20130,01%.498
.Inf_201302280,01%.506
.Obw_201302280,01%.532
.Obw_20130301 Park_Wyspa_Kolbe0,01%.578
.17-ZP-20130,01%.670
.Inf_201303050,01%.475
.18-ZP-20130,01%.609
.4/PN/20130,01%.568
.Obw_201303070,01%.479
.19-ZP-20130,01%.645
.Inf_201303110,02%.2063
.Obw_201303120,01%.541
.20-ZP-20130,01%.854
.Obw_201303180,00%.386
.20130319_Al_Powstańców_Wlkp0,01%.1192
.20130319_Wyspiańskiego0,01%.1061
.5/PN/20130,01%.532
.20130325-WGKiM0,02%.1664
.20130326-MZGM0,01%.1094
.Postępowania w trybie uproszczonym (art. 4 pkt 8)0,09%.7442
.Obw_201303270,01%.524
.Z_3/130,02%.1534
.Gmina Piła - zakończone0,15%.13326
.6/PN/20130,01%.928
.21-ZP-20130,01%.1017
.8-ZO-20130,01%.993
.Obw_20130329 Lutycka_Buczka0,01%.880
.Obw_201304020,01%.643
.22-ZP-20130,01%.1072
.23-ZP-20130,01%.1099
.Inf_201304050,01%.724
.Inf_201304080,01%.662
.24-ZP-20130,01%.927
.25-ZP-20130,01%.878
.20130409_Philipsa0,02%.1504
.Obw_20130410_10,01%.582
.Inf_201304100,01%.594
.Obw_20130410_20,01%.815
.Test0,00%.33
.Test10,00%.82
.Inf_201304120,01%.631
.Obw_201304150,01%.638
.Inf_201304160,01%.676
.20130416_Rzeczna_Deszczowa0,02%.1402
.20130416_Jagodowa_Pracownicza0,01%.1242
.20130416_Motylewska_Roosevelta0,01%.1080
.20130416_Motylewska0,01%.1056
.7/PN/20130,01%.705
.26-ZP-20130,01%.1020
.8/PN/20130,01%.868
.Sprawozdania I kwartał 20130,01%.1119
.9/PN/20130,01%.866
.27-ZP-20130,01%.888
.Obw_201304230,01%.681
.28-ZP-20130,01%.924
.Obw_201304300,01%.672
.Wykorzystanie plików cookies0,08%.6541
.Obw_20130513_AlWojskaPol_Krzywa0,01%.877
.Obw_20130513_Akacjowa_Piękna0,01%.869
.20130514_Targowa0,01%.1253
.Obw_201305150,01%.630
.20130515-WRFE0,02%.1640
.33-ZP-20130,01%.911
.Inf_201305160,01%.610
.Inf_201305170,01%.629
.30-ZP-20130,01%.929
.32-ZP-20130,01%.1153
.29-ZP-20130,01%.1194
.Obw_201305200,01%.517
.Obw_20130520_20,01%.467
.31-ZP-20130,01%.486
.20130521_Wyszyńskiego0,01%.1089
.10/PN/20130,01%.535
.Inf_201305220,01%.440
.34-ZP-20130,01%.557
.35-ZP-20130,01%.563
.36-ZP-20130,01%.529
.37-ZP-20130,01%.645
.Inf_201305240,01%.514
.Obw_201305240,01%.458
.38-ZP-20130,01%.568
.Obw_201305270,01%.467
.Obw_20130529_Rybacka_Walki Młodych0,01%.475
.Obw_20130529_Okólna_Kolbe0,01%.680
.Kluby Dziecięce0,02%.1516
.20130604-SM0,01%.1261
.39-ZP-20130,01%.480
.Z742_130,01%.816
.20130611_Pola0,01%.913
.20130612-BHP0,02%.1366
.11/PN/20130,01%.496
.Inf_201306170,01%.469
.20130625_Jagodowa_Pracownicza0,01%.1015
.20130625_Szkolna0,01%.916
.Obw_201306250,00%.423
.12-ZO-20130,01%.612
.Inf_201306200,01%.509
.Obw_201306200,01%.485
.40-ZP-20130,01%.638
.20130701_Roosevelta0,01%.706
.12/PN/20130,01%.474
.Podlasie - V kadencja0,01%.812
.Inf_201307040,01%.547
.13/PN/20130,01%.532
.Obw_20130708_Płocie0,01%.450
.Obw_20130708_Armii Ludowej_Al Wyzwolenia0,01%.447
.Inf_201307100,01%.501
.Inf_201307110,01%.446
.Inf_201307150,01%.477
.20130716_Powstańców Wlkp0,01%.929
.Obw_201307170,01%.449
.14/PN/20130,01%.475
.15/PN/20130,00%.345
.Obw_201307190,01%.451
.Sprawozdania II kwartał 20130,01%.678
.Obw_20130722_Różyckiego0,00%.428
.Obw_201307240,01%.451
.41-ZP-20130,01%.463
.Obw_201307290,00%.406
.Obw_201308010,00%.419
.Inf_201308010,01%.456
.Obw_20130801-20,01%.445
.Obw_20130801_30,01%.495
.Obw_20130801_40,01%.470
.Ogl_201308020,01%.665
.Ogl_201308050,01%.606
.20130806_Daleka_Szkolna_Styki0,01%.935
.Obw_201308060,01%.601
.42-ZP-20130,01%.545
.Obw_201308090,00%.426
.20130809-SM0,02%.2154
.Obw_201308120,01%.629
.Inf_201308140,01%.576
.Obw_201308200,01%.482
.Obw_20130820_10,01%.487
.20130820_Rzeczna_Deszczowa0,02%.1495
.Inf_201308210,01%.505
.Obw_201308210,01%.494
.43-ZP-20130,01%.607
.16/PN/20130,01%.475
.17/PN/20130,01%.502
.44-ZP-20130,00%.426
.18/PN/20130,01%.498
.46-ZP-20130,01%.483
.Obw_201308260,01%.458
.Obw_201308290,01%.466
.Obw_20130902_Al Wojska Polskiego_Okólnej_Akacjowej0,01%.440
.20130902-WGN0,01%.856
.20130903_Szkolna_Jagodowa_Pracownicza0,01%.786
.20130903_Mickiewicza_Wałecka0,01%.672
.47-ZP-20130,00%.421
.Inf_201309060,01%.546
.45-ZP-20130,02%.1358
.Obw_20130909_Gliniana_Przemysłowa0,00%.414
.Obw_20130909_Zygmunta Starego_Śniadeckich0,00%.424
.Obw_20130909_Osiedlowa_14 Lutego0,00%.426
.29-ZO-20130,01%.635
.20130913-OPI0,01%.1087
.Obw_201309160,01%.490
.Inf_201309180,01%.819
.20130919_Magazynowa_Fritsa Philipsa0,01%.619
.20130919-WGN0,01%.520
.Obw_201309200,01%.503
.Obw_201309230,00%.426
.20130924-SM0,01%.496
.Obw_201309260,01%.578
.Obw_20130930_Piękna0,00%.199
.19/PN/20130,00%.230
.48-ZP-20130,01%.695
.20/PN/20130,00%.240
.32-ZO-20130,01%.541
.Obw_201310080,00%.422
.49-ZP-20130,01%.457
.Żłobki niepubliczne0,02%.1806
.PP180,01%.654
.Obw_201310160,01%.467
.Inf_201310160,00%.399
.Wybory do Rady Osiedla Górne - 24.11.20130,01%.526
.Wybory do Rady Osiedla Zamość - 24.11.20130,01%.654
.20131018-WRFE0,01%.652
.20131021_Szkolna_Daleka0,01%.594
.Sprawozdania III kwartał 20130,01%.678
.Obw_201310220,00%.422
.20131023-SM0,01%.486
.Obw_20131028_Wałecka0,01%.438
.Obw_20131028_Królewska_Al. Niepodległości0,01%.484
.20131028_Bydgoska0,01%.564
.50-ZP-20130,01%.467
.51-ZP-20130,01%.466
.Obw_201311080,01%.443
.33-ZO-20130,01%.587
.20131112_Daleka_Szkolna0,01%.600
.20131113-WGN0,01%.515
.52-ZP-20130,01%.919
.Budżet Piły 2014 rok0,01%.806
.20131119_Styki_Al Powstańców Wlkp0,01%.595
.20131119_Mickiewicza_Szkolna0,01%.633
.53-ZP-20130,00%.412
.54-ZP-20130,00%.415
.35-ZO-20130,01%.562
.37-ZO-20130,01%.569
.55-ZP-20130,01%.445
.56-ZP-20130,01%.441
.57-ZP-20130,01%.543
.Obw_201311260,00%.416
.Obw_20131202_Al. Wojska Polskiego_Styki0,00%.410
.Obw_20131202_Różyckiego_Kolbe0,01%.469
.59-ZP-20130,00%.381
.Katalog publiczny0,00%.170
.21/PN/20130,01%.466
.58-ZP-20130,00%.414
.61-ZP-20130,00%.399
.60-ZP-20130,00%.370
.U_430_050,01%.693
.Górne - II kadencja0,01%.618
.Inf_201312160,01%.452
.Obw_201312160,01%.511
.20131210_Walki Młodych0,01%.555
.20131217_Pracownicza_Polna0,01%.573
.Obw_201312170,01%.484
.22/PN/20130,01%.467
.62-ZP-20130,00%.419
.23/PN/20130,01%.465
.Inf_201312200,00%.395
.Obw_201312200,01%.570
.24/PN/20130,01%.509
.2014/PN/10,01%.527
.Inf_201401070,01%.968
.65-ZP-20130,01%.554
.Obw_20140110_Al. Niepodległości_Różyckiego0,01%.477
.Obw_20140110_Leszków_Giełdowa0,01%.516
.Inf_201401130,01%.460
.Obw_201401130,01%.988
.2014/PN/20,00%.426
.1-ZP-20140,00%.375
.Wykaz dokumentów 20140,01%.1186
.Obw_201401140,01%.461
.Zarządzenie nr 954/002/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sp0,00%.190
.Zarządzenie nr 955/003/2014 Prezydenta Miasta Piły z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej przy ul. Śniadecki0,00%.273
.Zarządzenie nr 953/001/2014 Prezydenta Miasta Piły z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2014 rok0,00%.148
.Zarządzenia Prezydenta 20140,00%.382
.Uchwały Rady Miasta 20140,00%.191
.Zarządzenie nr 956/004/2014 Prezydenta Miasta Piły z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej0,00%.339
.2-ZP-20140,01%.555
.Zarządzenie nr 959/007/14 Prezydenta Miasta Piły w sprawie dokonania wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piła z zakresu wspierania inicjatyw lokalnych na rzecz integ0,00%.153
.Zarządzenie nr 960/008/14 Prezydenta Miasta Piły w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. Feliksa Nowowiejskiego w Pile przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograni0,00%.191
.Zarządzenie nr 961/009/2014 Prezydenta Miasta Piły w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. Kaczorskiej w Pile przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej0,01%.470
.Zarządzenie nr 962/010/2014 Prezydenta Miasta Piły w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Piła, przeznaczonych do wynajęcia i wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym0,00%.383
.Zarządzenie nr 963/011/2014 Prezydenta Miasta Piły w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości0,00%.146
.Zarządzenie nr 964/012/2014 Prezydenta Miasta Piły w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących poprawy estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej w mieście Piła0,00%.152
.Obw_20140120_Bydgoska_Al. Poznańska0,01%.457
.20140121_Siemiradzkiego0,01%.749
.20140121_Spiżowa0,01%.566
.20140121_Philipsa_Lutycka0,01%.540
.3-ZP-20140,00%.384
.Obw_201401230,01%.596
.2014/PN/30,01%.530
.4-ZP-20140,00%.432
.6-ZP-20140,00%.381
.20140127-RP0,01%.705
.Zarządzenie Nr 957/5/14 Prezydenta Miasta Piły w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Ra0,00%.165
.Zarządzenie Nr 958/6/14 Prezydenta Miasta Piły w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Ra0,00%.170
.Zarządzenie Nr 965/13/14 Prezydenta Miasta Piły w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu uchwały R0,00%.193
.Zarządzenie Nr 966/14/14 Prezydenta Miasta Piły w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu uchwały R0,00%.206
.Zarządzenie Nr 969/17/14 Prezydenta Miasta Piły w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Piła w roku 2014 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i0,00%.425
.Obw_201401280,01%.458
.63-ZP-20130,01%.454
.Zarządzenie Nr 975/23/14 Prezydenta Miasta Piły w sprawie planu kontroli na rok 20140,00%.173
.Zarządzenie Nr 970/18/14 Prezydenta Miasta Piły w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż mienia gminnego w postaci infrastruktury sieci szerokopasmowej stanowiącej własność0,00%.398
.Obw_20140203_Królewska_Al Niepodległości0,01%.466
.Zarządzenie Nr 968/16/14 Prezydenta Miasta Piły zmieniające Zarządzenie Nr 856(237)13 w sprawie powołania likwidatora samorządowego zakładu budżetowego o nazwie: Miejski Zakład Oczyszczania – Wy0,00%.202
.Zarządzenie Nr 967/15/14 Prezydenta Miasta Piły w sprawie odwołania Pełnomocnika ds. realizacji projektu (MAO) Wodociąg dla miasta Piły z ujęcia wody w Dobrzycy wraz ze stacją uzdatniania wody0,00%.162
.20140204_Garczyńskiego0,01%.605
.20140204_Philipsa0,01%.585
.20140204_Bydgoska0,01%.569
.Zarządzenie Nr 976/24/14 Prezydenta Miasta Piły w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Piła w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r0,00%.167
.Zarządzenie Nr 977/25/14 Prezydenta Miasta Piły w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piła w 2014 roku w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury f0,00%.187
.Zwolnienia od podatku od środków transportowych0,01%.942
.2014/PN/40,01%.619
.Obw_201402130,01%.459
.Inf_201402170,00%.411
.5-ZP-20140,01%.625
.Obw_201402190,00%.431
.64-ZP-20130,01%.489
.20140225-MPU0,01%.481
.20140225_Al Powstańców Wlkp0,01%.608
.Sprawozdania IV kwartał 20130,01%.672
.Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego 20090,01%.637
.Informacje i komunikaty 20140,01%.616
.Obw_201402260,01%.592
.7-ZP-20140,01%.593
.Obw_20140228_Gliniana_Wałecka_Długosza0,01%.498
.Inf_201403030,01%.495
.Obw_201403030,01%.438
.20140304_Magazynowa0,01%.629
.20140304_Mickiewicza0,01%.572
.20140304_Szkolna0,01%.614
.20140304_Nowowiejskiego0,01%.571
.8-ZP-20140,01%.487
.Obw_201403050,01%.489
.Obw_201403070,01%.621
.20140310-WGN20,01%.465
.Pomoc społeczna 20140,01%.560
.Z988_140,01%.444
.20140311_Al. Powstańców Wlkp0,01%.658
.20140310-WGN30,01%.495
.Wybory do Zarządu Osiedla Motylewo - 13.04.20140,01%.564
.Inf_201403140,01%.769
.Obw_201403140,01%.458
.Obwodowe Komisje Wyborcze 20140,02%.1307
.2014/PN/50,01%.631
.20140321-WOKiS0,01%.504
.Obw_201403250,01%.629
.9-ZP-20140,01%.476
.Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych 20140,01%.616
.Obw_201403260,00%.431
.Obcokrajowcy 20140,01%.550
.10-ZP-20140,00%.401
.Inf_201403270,00%.419
.20140401_Philipsa0,01%.526
.20140401_Szkolna_Daleka0,01%.588
.29-ZO-20140,01%.557
.Obw_201404020,01%.453
.Inf_201404020,01%.471
.20140402-SM0,01%.467
.Obwody głosowania 20140,01%.605
.Inf_201404040,01%.459
.20140404-WGN0,01%.655
.20140408_Motylewo0,01%.561
.11-ZP-20140,01%.508
.12-ZP-20140,00%.416
.Motylewo - II kadencja0,01%.496
.Obw_20140414_Witaszka_14 Lutego0,00%.431
.20140415-WGN0,01%.644
.33-ZO-20140,01%.494
.Sprawozdania I kwartał 20140,01%.595
.Inf_201404240,01%.460
.13-ZP-20140,00%.365
.Inf_201404290,00%.395
.14-ZP-20140,01%.480
.16-ZP-20140,00%.432
.Inf_201405080,00%.400
.2014/PN/60,00%.432
.2014/PN/70,01%.506
.Obw_20140512_Obornicka_Poznańska_Bydgoska_Składowa0,01%.450
.20140514-SM0,01%.462
.Inf_201405160,00%.412
.18-ZP-20140,00%.429
.17-ZP-20140,00%.421
.38/ZO/20140,01%.503
.Harmonogram wydawania kart 20140,01%.532
.20140520_Bogusławskiego0,01%.617
.20140520_Ludwisarska0,01%.571
.43/ZO/20140,01%.544
.Obw_201405200,00%.428
.15-ZP-20140,01%.459
.45/ZO/20140,01%.573
.20140527_Siemiradzkiego0,01%.527
.20140527_Spiżowa0,01%.574
.20140527_Motylewska0,01%.574
.19-ZP-20140,01%.456
.Obw_201405280,00%.424
.Obw_20140602_Gładyszewo0,00%.431
.Obw_20140602_Pocztowa_Piłsudskiego0,00%.379
.Obw_20140602_Podchorążych_Kossaka_Rodła0,01%.450
.Obw_20140602_Sikorskiego0,00%.430
.Obw_20140602_Al. Wyzwolenia0,01%.441
.20140602-WGN0,01%.482
.20140603_Szkolna0,01%.572
.20140603_Targowa0,01%.602
.Inf_201406030,00%.379
.Obw_201406040,01%.463
.20140605-WFIN0,01%.526
.20-ZP-20140,01%.534
.Obw_20140606_Rozana_Droga0,01%.633
.Obw_20140606_Wincentego_Pola0,01%.496
.21-ZP-20140,00%.402
.23-ZP-20140,01%.799
.Inf_201406130,01%.659
.Obw_201406170,00%.392
.24-ZP-20140,00%.418
.25-ZP-20140,01%.1143
.Obw_201406230,01%.561
.U2_test0,00%.190
.W sprawie sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Komuny Paryskiej w Pile w związku z realizacją roszczenia wynikającego z art. 209a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami0,00%.137
.W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla p. Łukasza Kowalewskiego ubiegającego się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego0,00%.159
.W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla p. Macieja Tutlewskiego ubiegającego się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego0,00%.155
.W sprawie nabycia do zasobów Gminy Piła nieruchomości gruntowej położonej przy ul. 14 Lutego w Pile0,00%.164
.20140701_Bogusławskiego0,01%.529
.26-ZP-20140,00%.425
.Inf_201407020,01%.466
.Obw_20140704_Miła_Królewska0,00%.374
.Inf_201407070,00%.237
.Obw_201407070,01%.591
.20140708_Głuchowska0,01%.591
.EPUAP UM Piły0,14%.12180
.Program współpracy na 20150,01%.533
.Obw_20140714_Piła0,00%.347
.Obw_201407150,00%.425
.27-ZP-20140,00%.356
.51/ZO/20140,01%.593
.50/ZO/20140,02%.1453
.Sprawozdania II kwartał 20140,01%.621
.Obw_201407210,01%.708
.20140722_Al Powstańców Wlkp0,01%.488
.Obw_201407230,00%.314
.Projekt Studium - wyłożenie0,00%.200
.22-ZP-20140,00%.396
.29-ZP-20140,00%.347
.28-ZP-20140,01%.442
.Obw_201408060,01%.512
.Budżet Obywatelski0,01%.791
.Obw_201408110,00%.431
.20140812_Węzeł Koszycki0,01%.677
.20140812_Stalowa_Michałowskiego0,01%.1017
.34-ZP-20140,01%.503
.33-ZP-20140,00%.349
.Obw_201408190,00%.378
.Obw_20140819_10,00%.422
.Obw_20140820_Witaszka_14_Lutego0,00%.430
.20140821-RFE0,01%.515
.Program współpracy na 2015 - uwagi do projektu0,01%.511
.20140826_Siemiradzkiego0,01%.545
.Obw_20140829_Al. Wyzwolenia_Kilińskiego0,01%.470
.35-ZP-20140,00%.403
.36-ZP-20140,00%.323
.Okręgi wyborcze i obwody głosowania 20140,01%.810
.37-ZP-20140,01%.538
.Wyborcy niepełnosprawni 20140,01%.595
.20140909_Budowlanych0,01%.515
.Obw_201409090,01%.478
.20140916_Daleka0,01%.613
.20140916-WGN0,01%.611
.39-ZP-20140,01%.462
.38-ZP-20140,01%.445
.Obw_201409170,01%.551
.20140923_Lotnicza0,01%.730
.20140923_Philipsa0,01%.499
.20140923_Okrzei_Wodna0,01%.630
.30-ZP-20140,00%.427
.32-ZP-20140,00%.395
.Miejska Komisja Wyborcza 20140,01%.763
.40-ZP-20140,00%.401
.Program współpracy na 2015 - zestawienie uwag zgłoszonych do projektu0,01%.748
.41-ZP-20140,00%.411
.Obw_201410060,01%.644
.Inf_201410070,01%.476
.Obw_201410070,00%.389
.20141010-SM0,00%.376
.Projekt Studium - ponowne wyłożenie0,00%.432
.Plany zagospodarowania 176-2000,07%.6496
.Program współpracy na 2015 - informacja z konsultacji0,01%.572
.20141021_Deszczowa_Rzeczna_Wiśniowa0,01%.711
.20141021_Głuchowska0,01%.726
.Sprawozdania III kwartał 20140,01%.573
.20141022_Samochód_osobowy0,01%.920
.Gminna Ewidencja Zabytków0,02%.2009
.59/P/20140,01%.674
.20141028_Poznańska0,01%.641
.42-ZP-20140,00%.426
.Obw_201410290,01%.577
.20141029-INF0,01%.480
.43-ZP-20140,01%.443
.Obw_20141103_Witaszka_14 Lutego0,01%.469
.Inf_201411040,00%.322
.20141104_Motylewska0,00%.426
.Inf_201411050,00%.322
.Obw_201411050,00%.358
.45-ZP-20140,01%.557
.Obw_20141110_Zalew Koszycki0,00%.412
.Obw_20141110_Bydgoska_Świerkowa0,01%.478
.Obw_201411170,00%.420
.Budżet Piły 2015 rok0,02%.1372
.Z1239_140,01%.529
.Z1235_140,01%.513
.Z1237_140,01%.530
.2014/PN/100,00%.151
.46-ZP-20140,00%.356
.Wyniki Wyborów Samorządowych 20140,01%.723
.Obw_20141124_Mila_Krolewska0,00%.344
.Obw_20141124_Gladyszewo0,00%.298
.Obw_201411250,00%.336
.20141125_Okrzei_Wodna0,01%.464
.20141125_Spiżowa0,01%.471
.20141127_Sieć szerokopasmowa0,00%.409
.20141128_agregat0,01%.631
.Sesje - Kadencja 2010 – 20140,02%.1413
.48-ZP-20140,00%.211
.47-ZP-20140,00%.254
.20141202_Daleka0,01%.742
.Obw_201412020,00%.256
.20141202_Al. Powstańców Wlkp.0,01%.770
.Inf_201412020,00%.252
.Inf_201412050,00%.261
.49-ZP-20140,00%.196
.50-ZP-20140,00%.255
.Protokoły kadencja 2010 - 20140,01%.931
.Inf_201412090,00%.370
.Inf_20141209_20,00%.342
.Obw_201412090,00%.314
.Zarz testowe0,00%.17
.W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia i wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym0,00%.298
.W sprawie testu BIP0,00%.17
.Komisje kadencja 2010 - 20140,01%.532
.Skład Rady Miasta - Kadencja 2010 – 20140,02%.1424
.W sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok0,00%.315
.W sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2014 rok0,00%.299
.W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. Lelewela w Pile przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej0,00%.304
.W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. Lelewela w Pile przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego0,00%.316
.W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Stanisława Staszica w Pile0,00%.328
.W sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Stanisława Staszica w Pile0,00%.284
.W sprawie określenia zasad ustalania wysokości i wypłaty diet dla radnych Rady Miasta Piły, diet dla przewodniczących rad i przewodniczących zarządów osiedli w Pile0,00%.372
.W sprawie wskazania osoby do dokonywania niektórych czynności dotyczących podróży służbowych w stosunku do Przewodniczącego Rady Miasta Piły oraz określenia wysokości stawek za 1 km przebiegu pojazdu0,00%.310
.W sprawie powołania radnych w skład stałych komisji Rady Miasta Piły oraz wyboru przewodniczących komisji0,00%.307
.W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Piły0,00%.344
.LI sesja - Załącznik nr 10,00%.206
.LI sesja - Załącznik nr 20,00%.181
.LI sesja - Załącznik nr 30,00%.183
.LI sesja - Załącznik nr 40,00%.182
.LI sesja - Załącznik nr 50,00%.177
.51-ZP-20140,00%.290
.Obw_201412170,00%.321
.Inf_201412180,01%.1193
.Z21_140,01%.629
.66/P/20140,00%.343
.52-ZP-20140,00%.351
.53-ZP-20140,00%.234
.W sprawie planu kontroli na rok 20150,00%.331
.W sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli0,00%.312
.W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu0,00%.302
.W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży wraz z udziałami w nieruchomościach wspólnych0,00%.343
.W sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości0,00%.277
.W sprawie dokonania wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piła z zakresu ochrony zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom w 2015 r. i przyznania dotacj0,00%.281
.Zmieniające zarządzenie Nr 343(318)11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie Katalogu Usług świadczonych przez Urząd Miasta Piły oraz sposobu monitorowania i dokonywania zmian w kar0,00%.325
.W sprawie dokonania wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piła z zakresu wspierania inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności w 2015 r. i przyznani0,00%.298
.1/P/20150,00%.387
.W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w związku z realizacją roszczenia wynikającego z art. 209a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, po0,00%.360
.Kierownictwo Urzędu - kadencja 2010-20140,01%.644
.20150107-WGN0,01%.1200
.W sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu Miasta Piły oraz dla Urzędu Miasta Piły0,01%.491
.20140902_Spizowa0,01%.515
.W sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2014 r.0,00%.214
.Zmieniające Zarządzenie Nr 687(68)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie utworzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły (ze zm.)0,00%.226
.Zmieniająca uchwałę Nr I/4/2014 Rady Miasta Piły z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie powołania radnych w skład stałych komisji Rady Miasta Piły oraz wyboru przewodniczących komisji0,00%.220
.W sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok0,00%.324
.W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2014 – 20240,00%.252
.W sprawie odwołania oraz powołania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły utworzonej Zarządzeniem Nr 687(68)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 25 kwietnia 2013 r. (ze zm.)0,00%.178
.W sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Piły0,00%.302
.W sprawie dokonania wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piła z zakresu pomocy społecznej w 2015 r. i przyznania dotacji0,00%.352
.Zmieniająca uchwałę Nr XI/147/2003 Rady Miejskiej w Pile z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie przystąpienia Gminy Piła do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich (ze zm.)0,00%.238
.Zmieniające Zarządzenie nr 943(324)13 z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie opłat za składowanie odpadów komunalnych na miejskim składowisku odpadów w Kłodzie0,00%.319
.W sprawie ustalenia: liczby, nazewnictwa stałych komisji Rady Miasta Piły oraz przedmiotu ich działania0,00%.282
.W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę Uchwały Nr XLVII/626/14 Rady Miasta Piły z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego "Płotki" w Pi0,00%.247
.Zmieniająca uchwałę Nr I/5/2014 Rady Miasta Piły z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, ustalenia jej składu osobowego oraz przewodniczącego0,00%.278
.W sprawie dokonania przez Gminę Piła na rzecz Powiatu Pilskiego darowizny nieruchomości położonej przy ul. Dąbrowskiego w Pile0,00%.292
.W sprawie nadania nazwy dla ronda0,00%.230
.W sprawie powołania komisji opiniującej oferty na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2015 roku w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakres0,00%.307
.W sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, ustalenia jej składu osobowego oraz przewodniczącego0,00%.314
.W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. Śniadeckich w Pile przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego0,00%.312
.W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej0,00%.268
.W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2015 roku w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresi0,00%.292
.W sprawie zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego0,00%.252
.W sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-20160,00%.290
.W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Lutyckiej w Pile0,00%.229
.W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku użytkowego (garażu) położonego przy ul. Krynicznej w Pile na rzecz najemcy0,00%.233
.20140306_WOKiS0,01%.580
.W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. O. M. Kolbe 43 w Pile0,00%.236
.W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Śródmiejskiej w Pile0,00%.261
.Inf_201411200,00%.378
.Obw_201411200,01%.465
.Inf_201410220,00%.345
.Obw_201410220,01%.546
.Inf_201406060,01%.470
.Inf_201403240,00%.402
.W sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej0,00%.278
.2014/PN/80,00%.433
.W sprawie planu pracy Rady Miasta Piły na 2015 rok0,00%.247
.W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piły na 2015 rok0,00%.215
.Obw_20141003_Stadium0,01%.460
.Wykaz dokumentów 20150,01%.1232
.W sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w rejonie ul. Grabowej w Pile w związku z realizacją roszczenia wynikającego z art. 209a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami0,00%.229
.20140812_Wiśniowa0,01%.652
.W sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania, przyznanej z budżetu Miasta Piły dla spółek wodnych0,00%.209
.W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Wincentego Witosa w Pile0,00%.298
.W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Chojnickiej w Pile0,00%.310
.W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze przetargu części nieruchomości położonej przy Pl. Konstytucji 3-go Maja w Pile0,00%.339
.W sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/198/07 Rady Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Zespołu opiniującego do spraw rewitalizacji obszarów powojskowych0,00%.291
.Obw_201410280,01%.521
.Azbest0,02%.1964
.W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 20150,00%.306
.44-ZP-20140,01%.478
.W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 48 w budynku przy ul. Matwiejewa 11B w Pile0,00%.268
.W sprawie powołania przedstawiciela Gminy Piła do Rady Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile0,00%.335
.Inf_201403060,01%.573
.Obw_20141003_Wawelska_Gieldowa0,00%.310
.W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015 - 20240,00%.220
.Obw_20140627_Wawelska_Gieldowa0,00%.392
.Obw_20140627_Witaszka_14_lutego0,00%.310
.W sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ul. Dalekiej w Pile0,00%.235
.20140310-WGN0,01%.599
.Radni kadencja 2014-20180,00%.46
.Projekt studium i kierunków zagospodarowania - ponowne wyłożenie0,00%.346
.W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2015 pomocy finansowej dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadania w zakresie obsługi bibliotecznej i edukacji regionalnej oraz zawarcie stosown0,00%.236
.W sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Piły0,00%.231
.W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2015 pomocy finansowej dla samorządu Powiatu Pilskiego na zadania w zakresie upowszechniania i edukacji plastycznej oraz zawarcie stosownej umowy0,00%.235
.W sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Piła na rzecz Samorządu Województwa Wielkopolskiego w 2015r.0,00%.280
.W sprawie zmiany Uchwały NR XXVI/361/12 Rady Miasta Piły z dnia 27 listopada 2012 r, w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Miejskiej Piła w Związku Międzygminnym0,00%.233
.W sprawie szczegółowych zasad składania sprawozdań finansowych i budżetowych, dokonywania zmian w budżecie Miasta Piły, ustalania miesięcznych kwot wydatków oraz podawania do publicznej wiadomości inf0,01%.487
.Obw_20150113_10,00%.303
.Obw_20150113_20,00%.366
.W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok0,00%.265
.W sprawie powołania zespołu do opracowania zasad promocji miasta przez sport0,00%.159
.W sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2015 rok0,00%.197
.W sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich zawartych w wieloletniej prognozie finansowej Mi0,00%.163
.Ogłoszenia i komunikaty UM0,00%.213
.5/P/20150,00%.413
.Wybory uzupełniające 2014 - Informacje i komunikaty0,01%.988
.Wybory uzupełniające do Rady Miasta Piły0,02%.1734
.Inf_201501200,02%.1559
.Projekt studium - ponowne wyłożenie II0,00%.370
.W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie ustalenia kryteriów, wraz z liczbą punktów, branych pod uwagę podczas przeprowadzania postęp0,00%.97
.W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych przy ul. Dalekiej w Pile przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargów ustnych nieograniczonych0,00%.136
.W sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie ustalenia kryteriów, w0,00%.96
.W sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie przyjęcia Programu opi0,00%.127
.Oświadczenia - kadencja 2014-20180,00%.77
.Obw_201501200,01%.450
.W sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Piła w 2015 r.0,00%.288
.20150123-RFE0,02%.1451
.Wybory uzupełniające 2015 - Okręgi wyborcze i obwody głosowania0,02%.1657
.20150126_agregat0,02%.1312
.W sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia w trybie bezprzetargowym0,00%.147
.W sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym0,00%.176
.W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej przy Alei Powstańców Wielkopolskich 75 w Pile przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego0,00%.228
.Zmieniające zarządzenie Nr 986(34)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 3 marca 2014 roku w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Piła0,00%.253
.W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów pisemnych nieograniczonych, objętych Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną – Podstrefa Piła0,01%.454
.W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. Dalekiej w Pile przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego0,00%.151
.W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. Matwiejewa w Pile przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej0,00%.94
.Obw_201501300,00%.390
.6/P/20150,01%.492
.W sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z terenów gminnych stanowiących własność Gminy Piła0,00%.110
.W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015–20240,00%.76
.W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok0,00%.104
.W sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w Spółce Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o.0,00%.74
.W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w rejonie ul. Łużyckiej w Pile0,00%.61
.W sprawie zatwierdzenia taryfy cen dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych na okres od 1 marca 2015 roku do 29 lutego 2016 roku0,00%.76
.W sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015-20170,00%.159
.W sprawie zatwierdzenia taryfy opłat i cen dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych na okres od 1 marca 2015 roku do 29 lutego 2016 roku0,00%.99
.Z64_150,01%.778
.Obw_201502030,00%.395
.9/P/20150,01%.816
.Obw_201502040,00%.266
.W sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji Projektu pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Piła"0,00%.225
.W sprawie powołania Dyrektora instytucji kultury Muzeum Stanisława Staszica w Pile0,00%.103
.12/P/20150,00%.405
.Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20100,01%.475
.Informacje i komunikaty 20150,02%.1617
.Obwody wyborcze 20150,02%.1646
.Obwodowe Komisje Wyborcze 20150,03%.2684
.11/P/20150,01%.461
.04-ZP-20150,00%.423
.Obw_201502090,00%.301
.03-ZP-20150,01%.593
.20150210-RFE0,01%.924
.W sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Piły dla wyboru jednego radnego w okręgu wyborczym nr 15, zarządzo0,00%.187
.Wybory uzupełniające 2015 - Obwodowe Komisje Wyborcze0,01%.649
.14/P/20150,01%.492
.Ogl_1502130,00%.356
.20150213-WGN0,01%.1080
.Wybory do Izby Rolniczej - 20110,01%.551
.Wybory uzupełniające 2015 - Miejska Komisja Wyborcza0,01%.647
.5-ZP-20150,00%.339
.Obw_20150216_Leszków0,00%.395
.Obw_201502170,00%.264
.2-ZP-20150,00%.380
.W sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok0,00%.76
.W sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości położonej przy Pl. Konstytucji 3-go Maja w Pile przeznaczonej do wynajęcia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego0,00%.156
.Obw_201502190,00%.291
.Inf_201502190,00%.248
.W sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2015 r.0,00%.49
.W sprawie sporządzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Piła na lata 2015-20170,00%.197
.W sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Piła w sezonie kąpielowym od 15 czerwca do 15 września 2015 r.0,00%.142
.Zmieniające Zarządzenie Nr 63(23)15 Prezydenta Miasta Piły z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji Projektu pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Piła"0,00%.180
.W sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej przy Prezydencie Miasta Piły i nadania jej regulaminu0,00%.172
.Sprawozdania IV kwartał 20140,01%.688
.W sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Pile przy ul. Walki Młodych0,00%.67
.W sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Pile przy ul. Giełdowej0,00%.67
.1-ZP-20150,01%.743
.W sprawie powołania członków Pilskiej Rady Seniorów0,00%.146
.Inf_201502240,00%.255
.Obw_201502240,00%.230
.06-ZP-20150,01%.815
.W sprawie regulaminu cmentarzy komunalnych w Pile0,00%.232
.W sprawie wprowadzenia cennika opłat za usługi wykonywane wyłącznie przez Zarząd Dróg i Zieleni w Pile na cmentarzach komunalnych w Pile0,00%.109
.W sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Piła w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 r.0,00%.128
.W sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Pile0,00%.141
.15/P/20150,01%.575
.Obw_20150302_Miła_Królewska0,01%.529
.Inf_201503040,00%.297
.Zmieniające Zarządzenie Nr 65(25)15 Prezydenta Miasta Piły z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2015 roku w dziedzi0,00%.100
.W sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r.0,00%.96
.W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. Śródmiejskiej w Pile przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej0,00%.100
.W sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły w 2015 roku0,00%.125
.W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Wapiennej0,00%.325
.Zmieniająca uchwałę Nr VII/64/11 Rady Miasta Piły z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Walki Młod0,01%.583
.W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Wyspiańskiego w Pile0,00%.151
.W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piły przyjętego uchwałą Nr XX/214/08 Rady Miasta Piły z dnia 26 lutego 20080,00%.151
.W sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa przez Gminę Piła od osoby prawnej pod drogę gminną0,00%.155
.W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku użytkowego (garażu) położonego przy ul. Okrzei w Pile na rzecz najemcy0,00%.139
.W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Miłej i Królewskiej0,01%.516
.W sprawie sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Śródmiejskiej w Pile w związku z realizacją roszczenia wynikającego z art. 209a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami0,00%.116
.W sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ul. Łużyckiej w Pile0,00%.112
.W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w rejonie ul. Grabowej w Pile, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w związku z realizacją roszczenia wynikającego z art. 209a ust. 10,00%.87
.W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Stalowej w Pile0,00%.120
.W sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w rejonie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Pile0,00%.145
.W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Piły0,00%.176
.W sprawie ustalenia kryteriów, wraz z liczbą punktów, branych pod uwagę podczas przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Piła0,00%.155
.W sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa przez Gminę Piła od osoby fizycznej pod drogi gminne0,00%.127
.W sprawie zmiany uchwały Nr XXV/327/12 Rady Miasta Piły z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Piła na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych k0,00%.157
.20150306_Al. Powstańców Wlkp.0,01%.835
.20150306_Deszczowa_Rzeczna0,01%.1089
.20150306_Okrzei0,01%.875
.20150306_Spizowa0,01%.835
.Inf_201503060,00%.249
.Obw_201503060,00%.263
.W sprawie sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Żeleńskiego w Pile w związku z realizacją roszczenia wynikającego z art. 209a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami0,00%.181
.07-ZP-20150,00%.275
.W sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Piła0,00%.147
.20150309_Lelewela0,01%.890
.20150309_Margoninska0,01%.929
.20150309_Fritsa_Philipsa0,01%.943
.W sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Piły dla wyboru jednego radnego0,00%.244
.Inf_201503110,00%.348
.W sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie określenia warunków i0,00%.252
.W sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Piła w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r.0,00%.203
.W sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w roku 2015 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie0,00%.193
.Obw_201503170,00%.271
.Obw_20150317_10,00%.293
.Inf_201503170,00%.275
.W sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg i Zieleni w Pile0,00%.62
.W sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa przez Gminę Piła od osoby prawnej pod drogę gminną0,00%.148
.W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w rejonie ul. Łużyckiej w Pile przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej0,00%.120
.Inf_201503190,00%.272
.W sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa przez Gminę Piła od osoby fizycznej pod drogi gminne0,00%.147
.W sprawie przyjęcia zasad współpracy Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Piły i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile w zakresie realizacji programu dożywiania0,00%.200
.W sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile na okres od 01 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.0,00%.180
.Obw_20150319_Bohaterów_Stalingradu_Gen._Sikorskiego_Kilińskiego0,00%.433
.Obw_20150319_Wincentego_Pola0,00%.370
.W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej0,00%.155
.Obw_20150324_Walki_Młodych0,00%.313
.Obw_20150324_Wapienna0,00%.298
.20150325_14_Lutego0,01%.1023
.W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. Stalowej w Pile przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej0,00%.133
.Inf_201503250,00%.336
.W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. Miłej w Pile przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego0,00%.363
.Inf_201503260,00%.317
.Obw_201503260,00%.345
.16/P/20150,01%.749
.20150327_Długosza0,01%.782
.20150327_Chopina0,01%.711
.Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych 20150,01%.598
.Zmieniające zarządzenie Nr 95(55)15 Prezydenta Miasta Piły z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydar0,00%.292
.Obw_201504010,01%.658
.Obw_20150401_10,00%.310
.Obw_20150401_20,00%.311
.W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piły, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Piła w 2014 roku0,00%.167
.Obw_201504020,00%.411
.Obw_20150402_Gładyszewo0,00%.336
.Inf_201504020,00%.300
.W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym0,00%.241
.W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w rejonie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Marii Konopnickiej w Pile przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste w drodze prze0,00%.235
.Zmieniające Zarządzenie Nr 97(57)15 Prezydenta Miasta Piły z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2015 roku w dziedzi0,00%.211
.W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. Śródmiejskiej w Pile, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w związku z realizacją roszczenia wynikającego z art. 209a ust. 10,00%.244
.20150407_Daleka0,01%.922
.W sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.0,00%.296
.W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu0,00%.252
.W sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Piła w sezonie kąpielowym od 15 czerwca do 15 września 2015 r.0,00%.213
.18/P/20150,01%.570
.Inf_201504090,00%.402
.08-ZP-0150,01%.491
.Z129_150,01%.681
.Obw_20150410_Al_Niepodległości0,01%.437
.20150413_Daleka0,01%.956
.20150413_Śniadeckich0,01%.1016
.W sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska dla Gminy Piła na lata 2014 – 2018"0,00%.135
.W sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piły0,05%.4062
.W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie Gładyszewa0,01%.468
.W sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ul. Wiosny Ludów w Pile0,00%.148
.W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości wspólnej położonej przy ul. Roosevelta 16-18 w Pile wraz z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie0,00%.169
.W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Krzywej w Pile0,00%.148
.Wybory uzupełniające 2015 - Wyniki0,00%.399
.W sprawie sprzedaży w drodze przetargów nieruchomości położonych przy ul. Walki Młodych w Pile0,00%.200
.W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Wałeckiej i Suchej0,00%.395
.W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Wałeckiej i Zalewu Koszyckiego0,01%.657
.Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego archiwum0,01%.840
.W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015 – 20240,00%.175
.W sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Piły na zabiegi sterylizacji i kastracji psów i kotów z terenu Miasta Piły0,00%.130
.W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Ogrodowej w Pile0,00%.175
.W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych wraz z udziałami w nieruchomościach wspólnych na rzecz najemców0,00%.173
.W sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej przy Al. Wojska Polskiego w Pile0,00%.159
.20150414_Motylewska0,01%.709
.W sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej0,00%.247
.W sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, dla których Gmina Piła jest organem prowadzącym0,00%.267
.Obw_20150415_Wałecka_Zalew_Koszycki0,00%.363
.Obw_20150415_Wałecka_Sucha0,00%.419
.W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. Łużyckiej w Pile przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego0,00%.250
.W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. Żeleńskiego w Pile, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w związku z realizacją roszczenia wynikającego z art. 209a ust. 1 u0,00%.213
.W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej0,00%.220
.W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. Krynicznej w Pile przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej0,00%.228
.W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. Wyspiańskiego w Pile przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej0,00%.217
.Obw_201504170,00%.259
.20150417-SM0,01%.1245
.Ogłoszenia i komunikaty0,72%.62410
.Inf_201504210,00%.365
.20150422_Pl_Konstytucji_3-go_Maja0,01%.966
.W sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz dziedzinie wspierania i upowszechniani0,00%.250
.Sprawozdania I kwartał 20150,01%.605
.Inf_201504230,00%.278
.W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 149(124)11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego (ze zm.)0,00%.260
.Inf_201504240,00%.315
.Obw_201504240,00%.278
.Obw_201504280,00%.252
.W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej przy Al. Wojska Polskiego w Pile przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego0,00%.253
.W sprawie powołania członków komisji przetargowych do spraw zbywania nieruchomości0,00%.166
.W sprawie ustalenia wysokości opłat za jednorazowy przejazd osób tramwajem wodnym0,00%.215
.Inf_201504290,00%.318
.1/ZO/20150,00%.419
.1/P/2015-GN0,01%.451
.W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. Ogrodowej w Pile przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej0,00%.230
.W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych przy ul. Walki Młodych w Pile przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych0,00%.258
.W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1079(127)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 16 czerwca 2014 r w sprawie udzielanie zamówień publicznych0,00%.181
.W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. Krzywej w Pile przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej0,00%.246
.Z159_150,01%.643
.W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w Mieście Piła w 2015 r.0,00%.199
.W sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w Mieście Piła w 2015 r.0,00%.194
.W sprawie powołania koordynatora gminnego informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Pile, w wyborach Prezydenta Rzeczypos0,00%.168
.20150504-Przedszkole_Nr_60,01%.452
.20150504-Przedszkole_Nr_110,01%.468
.W sprawie powołania komisji konkursowych do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, dla których Gmina Piła jest organem prowadzącym0,00%.272
.W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Pile dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.0,00%.187
.W sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 m0,00%.184
.Do prowadzenia czynności losowania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych0,00%.181
.Wybory uzupełniające do Rady Miasta Piły - okręg wyborczy nr 150,01%.589
.W sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piła na lata 2012-20160,00%.265
.W sprawie utworzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły0,00%.267
.W sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej przy al. Poznańskiej 114 w Pile0,00%.338
.Zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Piła0,00%.375
.Inf_201505080,00%.375
.Obw_201505080,00%.391
.Inf_20150508_20,00%.340
.W sprawie przyjęcia "Raportu z realizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Piła za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku"0,00%.197
.W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Okólnej 32 a w Pile0,00%.147
.W sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz udzielania bonifikat0,01%.438
.W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych przy ul. dr Franciszka Witaszka w Pile0,00%.162
.W sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w rejonie ulic Glinianej i Przemysłowej w Pile0,00%.102
.W sprawie nadania nazwy ulicy0,00%.263
.W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pilskiemu0,00%.184
.W sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Piły0,00%.237
.Obw_201505120,00%.326
.OCENA AKTUALNOŚCI MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE MIASTA PIŁY 20150,00%.343
.23/P/20150,00%.415
.Z172_150,01%.472
.Inf_201505150,00%.368
.W sprawie przyznania wsparcia na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w Mieście Piła w 2015 r.0,00%.351
.W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. Wiosny Ludów w Pile przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego0,00%.279
.Inf_201505210,00%.321
.W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w rejonie ulic Morelowej i Brzoskwiniowej w Pile przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargów ustnych nieograniczonych0,00%.261
.W sprawie dokonania wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadania publicznego Gminy Piła z zakresu pomocy społecznej w 2015 r. i przyznania dotacji0,00%.204
.Kontrole - Państwowa Inspekcja Pracy0,01%.835
.20150522-SM0,01%.592
.W sprawie sprzedaży nakładów0,00%.235
.09-ZP-20150,00%.360
.26/P/20150,01%.491
.Newsletter0,00%.127
.W sprawie powołania Zespołu do spraw nazewnictwa ulic0,00%.131
.Obw_201505270,00%.261
.Wybory ławników0,02%.2049
.W sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w dziedzinie wspierania i upowszechnia0,00%.120
.W sprawie rozstrzygnięcia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, dla których Gmina Piła jest organem prowadzącym0,00%.188
.W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 8 ul. Bohaterów Stalingradu 23 64-920 Piła0,00%.187
.W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 19 im. Misia Uszatka ul. Kr. Jadwigi 20 64-920 Piła0,00%.221
.W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 18 im. Kubusia Puchatka ul. Trentowskiego 3 64-920 Piła0,00%.205
.Wyniki wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20150,00%.424
.Obw_20150601_Leszkow0,00%.257
.20150601-SM0,01%.824
.W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Piły z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku0,00%.179
.Inf_201506020,00%.248
.11-ZP-20150,00%.297
.W sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Piła od Gminy Ujście darowizny nieruchomości0,00%.216
.W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Młynarskiej i Promiennej0,00%.368
.W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Ofiar Katynia i Wybickiego0,00%.411
.W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kamiennej0,00%.332
.W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Dąbrowskiego0,00%.406
.W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie Leszkowa0,00%.383
.W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia kryteriów, trybu i zasad przyznawania nagród uzdolnionym uczniom klas IV – VI szkół podstawowych i klas I – III gimnazjó0,02%.1437
.W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła0,01%.603
.W sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Piły za 2014 rok0,00%.223
.W sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zasad i trybu przeprow0,00%.171
.W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok0,00%.207
.W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Pilskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok0,00%.217
.W sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji0,00%.241
.W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji0,00%.221
.20150608-RCK-FE0,01%.895
.12-ZP-20150,01%.473
.10-ZP-20150,01%.451
.W sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"0,00%.219
.W sprawie sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. 11 Listopada w Pile w związku z realizacją roszczenia wynikającego z art. 209a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami0,00%.251
.Inf_201506120,00%.381
.W sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze0,00%.189
.13-WR-20150,00%.323
.Obw_20150615_Ofiar_Katynia_Wybickiego0,00%.352
.Obw_20150615_Mlynarska_Promienna0,00%.350
.Obw_20150615_Kamienna0,00%.271
.Obw_20150615_Dabrowskiego0,00%.310
.W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. Przemysłowej w Pile przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego0,00%.134
.Inf_201506170,00%.322
.Inf_201506180,01%.1077
.W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych przy ul. dr Franciszka Witaszka w Pile przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej0,00%.124
.14-ZP-20150,00%.242
.15-ZP-20150,00%.226
.20150619_Margoninska0,01%.796
.W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. Glinianej w Pile przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego0,00%.154
.W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla p. Aleksandry Zając ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego0,00%.153
.20150622_Łużycka0,01%.771
.W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla p. Patrycji Rodak ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego0,00%.161
.Obw_20150622_Płotki0,00%.298
.Obw_20150622_Paderewskiego_Różyckiego0,00%.280
.W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla p. Marleny Rembarz ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego0,00%.124
.W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla p. Pawła Erdmana ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego0,00%.127
.W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla p. Doroty Pawlak-Szarejko ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego0,00%.172
.W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla p. Sabiny Soboty-Burzyńskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego0,00%.141
.W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla p. Haliny Kowalskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego0,00%.140
.Ogólnokrajowe Referendum0,01%.955
.W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla p. Łukasza Kopeć ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego0,00%.198
.W sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie zmiany Uchwały Nr XIX/252/12 Rady Miasta Piły z dnia 27 marca 20120,00%.252
.W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla p. Agnieszki Łozickiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego0,00%.160
.W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla p. Joanny Śmigaj ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego0,00%.216
.W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla p. Piotra Gorzelaka ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego0,00%.146
.9-WOŚ-20090,00%.315
.W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla p. Anny Parchimowicz ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego0,00%.150
.W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla p. Kamili Kuźbickiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego0,00%.144
.W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla p. Anny Frel ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego0,00%.139
.20150624-WGN0,01%.1017
.W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla p. Anny Połczyńskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego0,00%.142
.W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla p. Katarzyny Wrony ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego0,00%.125
.W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla p. Iwony Gąsior ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego0,00%.138
.Obw_201506250,00%.266
.Inf_201506250,00%.231
.W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla p. Mariusza Rzędziana ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego0,00%.175
.W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla p. Katarzyny Zabłockiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego0,00%.185
.Obw_20150626_Al_Niepodległości0,00%.275
.Obw_201506260,00%.282
.Inf_201506260,00%.287
.Inf_201506300,00%.238
.Obw_201506300,00%.249
.20150630_Al_Wojska_Polskiego0,01%.654
.20150630_Wiosny_Ludów0,01%.694
.16-ZP-20150,01%.518
.Obw_201507010,00%.228
.Obw_201507030,00%.237
.Inf_201507030,00%.228
.Obw_20150703_10,00%.288
.W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. 11 Listopada w Pile, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w związku z realizacją roszczenia wynikającego z art. 209a ust. 10,00%.195
.Obw_201507070,00%.264
.Obw_20150707_10,00%.282
.Zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu0,00%.223
.W sprawie wyrażenia woli zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych0,00%.188
.Inf_201507090,00%.248
.W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Wincentego Pola0,00%.189
.W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic: Bohaterów Stalingradu, Gen. Sikorskiego i Kilińskiego0,00%.327
.W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ul. Jagodowej w Pile0,00%.116
.W sprawie sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Bydgoskiej w Pile na rzecz jej użytkownika wieczystego0,00%.106
.W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości położonej przy ul. Czarnieckiego 35 w Pile na rzecz innych współwłaścicieli0,00%.166
.W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości0,00%.93
.W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów nieruchomości położonych przy ul. Na Leszkowie w Pile0,00%.90
.W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły – Bydgoskie Przedmieście II0,00%.249
.W sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.0,00%.164
.W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie Al. Wojska Polskiego i ogrodów działkowych0,01%.492
.W sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu0,00%.192
.W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Wawelskiej i Na Leszkowie0,00%.203
.W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kusocińskiego0,00%.320
.W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie Motylewa – ul. Orla0,00%.259
.W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości w trybie bezprzetargowym0,00%.126
.W sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną0,00%.124
.Zmieniająca uchwałę Nr XXV/292/04 Rady Miasta Piły z dnia 28 września 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej w zakresie zadań własnych0,00%.110
.W sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Piły0,00%.163
.W sprawie powołania przedstawiciela Gminy Miejskiej Piła w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"0,00%.142
.W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Bohaterów Stalingradu 21 w Pile0,00%.140
.W sprawie odwołania przedstawiciela Gminy Miejskiej Piła w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"0,00%.116
.W sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2015 r., nr KN-I.4131.1.214.2015.50,00%.133
.Obw_20150710_Różana_Droga0,00%.235
.Obw_20150710_Zygmunta_Starego_Towarowa0,00%.255
.Inf_201507100,00%.240
.W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. Czarnieckiego 35 w Pile przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej0,00%.112
.W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej położonej przy Al. Powstańców Wielkopolskich 72 w Pile przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego0,00%.123
.W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. Bohaterów Stalingradu 21 w Pile przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym0,00%.107
.Inf_201507130,00%.228
.Obw_20150713_Kusocińskiego0,00%.322
.Obw_20150713_Orla0,00%.227
.W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. Okrzei w Pile przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej0,00%.126
.20150713-RFE0,01%.652
.W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. Lutyckiej w Pile przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej0,00%.144
.Obw_20150716_Bydgosiek_Przedmieście_II0,00%.274
.Obw_20150716_Al_Wojska_Poslkiego0,00%.307
.Obw_20150716_Wawelska_Na_Leszkowie0,00%.252
.20150717_Piłsuckiego_Konopnickiej0,01%.975
.W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 149(124)11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 16 maja 2011r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego (ze zm.)0,00%.256
.Inf_201507200,00%.79
.Obw_201507210,00%.228
.Inf_201507220,00%.231
.Obw_201507220,00%.249
.Inf_20150722_10,00%.246
.Inf_20150722_20,00%.213
.20150722-SM0,01%.582
.Inf_201507230,00%.185
.Sprawozdania II kwartał 20150,00%.335
.Zmieniające Zarządzenie Nr 236(196)15 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok0,00%.150
.W sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r.0,00%.142
.W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałami w nieruchomościach wspólnych0,00%.207
.W sprawie powołania Dyrektora samorządowej instytucji kultury Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji0,00%.385
.17-ZP-20150,00%.277
.Inf_201507240,00%.315
.Wybory uzupełniające 2015 okręg wyborczy nr 8 - Wyniki0,00%.308
.W sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej0,00%.145
.Wybory SiS RP - 09.10.2011 r.0,00%.