Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urzędu Miasta Piły (Archiwum)
Bip - Strona główna

Rada Miasta

Urząd Miasta

Oświadczenia majątkowe

Załatwianie spraw w Urzędzie

Ogłoszenia i komunikaty »

Prawo lokalne

Przetargi na nieruchomości i ruchomości gminne

Konkursy ofert

Zagospodarowanie przestrzenne

Nabór na stanowiska

Jednostki organizacyjne

Jednostki pomocnicze-Osiedla »

Budżet i mienie Gminy

Raporty o stanie Gminy Piła »

Organizacje pozarządowe

Strategie i programy »

Ochrona środowiska

Informacja publiczna

Konsultacje z mieszkańcami »

Spisy Powszechne

Wybory Powszechne

Zgromadzenia publiczne

Działalność lobbingowa

Polityka prywatności »

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza »

Dostępność

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych »

walidacja css walidacja html
Strona główna » Urząd Miasta » Dane adresowe

Urząd Miasta: Dane adresowe

 

URZĄD MIASTA PIŁY
plac Staszica 10
64-920 Piła

tel.  67 212 62 10
fax  67 212 35 66
e-mail  um@um.pila.pl 
www  www.pila.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
  /o22j5e3gnq/SkrytkaESP

NIP  764-26-14-167 (Gmina Piła)
Regon  570791164 (Gmina Piła)

 

Komunikaty Prezydenta Miasta Piły w związku z wprowadzonymi ograniczeniami funkcjonowania Urzędu Miasta Piły i miejskich jednostek organizacyjnych, w przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 na terenie Miasta Piły:

 


Godziny pracy Urzędu Miasta Piły

Poniedziałek – Piątek   od 07:30 do 15:30

 

Sala Obsługi Interesanta

Stanowisko d/s meldunkowych oraz jedno ze stanowisk do spraw dowodów osobistych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Społecznych czynne są w poniedziałki w godzinach 07:30 do 17:00.

 

Punkt Obsługi Interesantów
Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Piła, ul. Dąbrowskiego 8 – wejście 8 A
Lokal nr 7

Punkt Obsługi Interesantów
przy ul. Dąbrowskiego 8
obsługuje wyłącznie obywateli Ukrainy
ubiegających się o nadanie numeru PESEL.
 
Punkt czynny
 
od poniedziałku do piątku
w godz. od 07:30 – 15:30

 


Przyjmowanie mieszkańców

 1. Mieszkańcy zgłaszają wnioski i skargi w merytorycznych wydziałach.
   
 2. Po wyczerpaniu możliwości załatwienia sprawy przez wydział, osoby zainteresowane mogą umówić się na spotkanie z Prezydentem Miasta Piły lub Zastępcami Prezydenta z zachowaniem następujących zasad:
   
  • zapisy przyjmowane są codziennie w Wydziale Organizacyjno-Prawnym - II piętro, pokój nr 203, tel. 67 210 42 37;
  • osoba zapisująca się na spotkanie zobowiązana jest przedstawić wyczerpującą informację wraz z dokumentacją sprawy.
    
 3. Prezydent Miasta Piły oraz zastępcy Prezydenta Miasta Piły przyjmują interwencje mieszkańców w każdy poniedziałek od 12:00 do 16:00.
   
 4. Sekretarz Gminy Piła, Skarbnik Gminy Piła oraz Dyrektorzy Wydziałów przyjmują mieszkańców codziennie w godzinach pracy Urzędu.
   
 5. Interwencje można również wnosić drogą elektroniczną na adres interwencje@um.pila.pl
   

Przyjmowanie mieszkańców przez Przewodniczącą Rady Miasta Piły

 1. Mieszkańcy zgłaszają wnioski i skargi w Biurze Rady Miasta.
   
 2. Osoby zainteresowane mogą umówić się na spotkanie z Przewodniczącą Rady Miasta Piły z zachowaniem następujących zasad:
   
  • zapisy przyjmowane są codziennie w Biurze Rady Miasta - I piętro, pokój nr 115, tel. 67 210 42 19;
  • osoba zapisująca się na spotkanie zobowiązana jest przedstawić wyczerpującą informację wraz z dokumentacją sprawy.
    
 3. Przewodnicząca Rady Miasta Piły przyjmuje interwencje mieszkańców w każdy poniedziałek od 13:00 do 17:00.
   
 4. Interwencje można również wnosić drogą elektroniczną na adres rm@um.pila.pl
   

Przyjmowanie korespondencji

Kancelaria Główna Urzędu Miasta Piły, parter, pokój nr 7A.

Przesyłki urzędowe można odbierać osobiście lub przez upoważnioną osobę (do każdej przesyłki osobne upoważnienie) w Biurze Obsługi Klienta, w terminie 7 dni począwszy od godziny 900 następnego dnia, a w pozostałe dni w godzinach urzędowania (poniedziałek - piątek w godzinach 07:30 - 15:30).

Telefon do kontaktu: 67 210 43 10 lub 67 212 62 10


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Gmina Piła, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Piły z siedzibą w Urzędzie Miasta Piły, przy Pl. Staszica 10.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Pl. Staszica 10, 64-920 Piła
 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: /content.php?cms_id=2654

Inspektor ochrony danych
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Marta Czaplińska. Można się z nim kontaktować poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: ido@um.pila.pl

więcej


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO
Klauzula informacyjna dla spraw załatwianych milcząco

Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Gmina Piła, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Piły z siedzibą w Urzędzie Miasta Piły, przy placu Staszica 10.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: plac Staszica 10, 64-920 Piła;
 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą – adres: www.epuap.gov.pl adres skrytki: /o22j5e3gnq/SkrytkaESP

więcej


 Wydziały i biura Urzędu Miasta Piły
 Jak załatwić sprawę w Urzędzie
 Numery rachunków bankowych
   

wstecz