Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urzędu Miasta Piły (Archiwum)
Bip - Strona główna

Rada Miasta

Urząd Miasta

Oświadczenia majątkowe

Załatwianie spraw w Urzędzie

Ogłoszenia i komunikaty »

Prawo lokalne

Przetargi na nieruchomości i ruchomości gminne

Konkursy ofert

Zagospodarowanie przestrzenne

Nabór na stanowiska

Jednostki organizacyjne

Jednostki pomocnicze-Osiedla »

Budżet i mienie Gminy

Raporty o stanie Gminy Piła »

Organizacje pozarządowe

Strategie i programy »

Ochrona środowiska

Informacja publiczna

Konsultacje z mieszkańcami »

Spisy Powszechne

Wybory Powszechne

Zgromadzenia publiczne

Działalność lobbingowa

Polityka prywatności »

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza »

Dostępność

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych »

walidacja css walidacja html
Strona główna » Ochrona środowiska » Azbest

Ochrona środowiska: Azbest

Informacja
dla użytkowników posiadających wyroby zawierające azbest
na terenie miasta Piły

Informuję wszystkich użytkowników posiadających wyroby zawierające azbest na terenie miasta Piły zarówno osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami jak i osoby prawne, że istnieje obowiązek pisemnego zgłaszania właściwym organom informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest – art. 162 ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219).

Osoby prawne informację składają do Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami stosowną informację przedkładają Prezydentowi Miasta Piły.

Wzór dokumentu, na którym przedkłada się informację, został określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji i urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).
Informację o wyrobach zawierających azbest sporządza się na podstawie spisu z natury w dwóch egzemplarzach:

 • jeden egzemplarz Informacji należy przekazać Prezydentowi Miasta Piły,
 • drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia drugiej Informacji.

Informację sporządza się corocznie.

Osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami, które dotąd nie złożyły powyższej Informacji zobowiązuje się do jej złożenia niezwłocznie.
Osoby prawne postępują zgodnie z wyżej wymienionymi punktami, ale organem właściwym jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Wzór dokumentu, stanowiący załącznik do niniejszej informacji, jest do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta Piły pod adresem: /subcontent.php?cms_id=727 lub w Biurze Obsługi Klienta - Informacja (parter) Urzędu.

Miejsce składania dokumentu - Urząd Miasta Piły, Plac Staszica 10, Kancelaria Główna, pokój 7A (parter).
Informacji w przedmiotowej sprawie udziela pracownik Urzędu Miasta Piły:

 • osobiście w pokoju nr 133 (I piętro),
 • telefonicznie pod numerem 67 2104259,
   
  w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku bądź
   
 • mailowo pod adresem: ksolarek@um.pila.pl.
   

wstecz