Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urzędu Miasta Piły (Archiwum)
Bip - Strona główna

Rada Miasta

Urząd Miasta

Oświadczenia majątkowe

Załatwianie spraw w Urzędzie

Ogłoszenia i komunikaty »

Prawo lokalne

Przetargi na nieruchomości i ruchomości gminne

Konkursy ofert

Zagospodarowanie przestrzenne

Nabór na stanowiska

Jednostki organizacyjne

Jednostki pomocnicze-Osiedla »

Budżet i mienie Gminy

Raporty o stanie Gminy Piła »

Organizacje pozarządowe

Strategie i programy »

Ochrona środowiska

Informacja publiczna

Konsultacje z mieszkańcami »

Spisy Powszechne

Wybory Powszechne

Zgromadzenia publiczne

Działalność lobbingowa

Polityka prywatności »

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza »

Dostępność

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych »

walidacja css walidacja html

Prawo lokalne: Podatki i opłaty lokalne

 

Prezydent Miasta Piły informuje, iż wszelkie dokumenty dotyczące podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych, wymagające podpisu podatnika można, zgodnie z art. 3a ,3b i 168§ 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem platformy ePUAP, za pośrednictwem operatora pocztowego lub wrzucić do specjalnej skrzynki, znajdującej się przed wejściem do urzędu.
Osoby, które w związku z obowiązkiem podatkowym, w ostatnich dniach otrzymały wezwanie do stawienia się w urzędzie, proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu wskazanym na wezwaniu.

 

   Informacja Prezydenta Miasta Piły w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
      oraz od środków transportowych na 2021 rok

   Komunikat Prezydenta Miasta w sprawie obowiązywania nowych formularzy podatkowych
      dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

 

   Podatek od nieruchomości
   Zwolnienia od podatku od nieruchomości
   Podatek rolny
   Podatek leśny
   Podatek od środków transportowych
   Zwolnienia od podatku od środków transportowych
   Opłata prolongacyjna
   Pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa
   Opłata targowa
   Umarzanie, odraczanie spłat, rozkładanie na raty należności pieniężnych
   Opłata roczna za użytkowanie wieczyste
   Wzory formularzy informacji i delaracji podatkowych

 

   Informacja Prezydenta Miasta w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
      nieruchomości.

   Informacja Prezydenta Miasta o stawkach podatku od nieruchomości, wzorach formularzy
      informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym
      i podatku leśnym oraz stawkach podatku od środków transportowych w roku 2016

   Informacja Prezydenta Miasta o stawkach podatku od nieruchomości, wzorach formularzy
      informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym
      i podatku leśnym oraz stawkach podatku od środków transportowych w roku 2015

   Informacja Prezydenta Miasta o stawkach podatku od nieruchomości, wzorach formularzy
      informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym
      i podatku leśnym oraz stawkach podatku od środków transportowych w roku 2014

   Informacja Prezydenta Miasta Piły o zmianie numeru rachunku bankowego dla podatku
      od środków transportowych oraz o zmianie terminu składania deklaracji na podatek
      od nieruchomości dla osób prawnych oraz terminu płatności pierwszej raty podatku
      w 2012 roku

   Informacja Prezydenta Miasta Piły w sprawie opłat rocznych z tytułu użytkowania
      wieczystego gruntów w 2011 r.

 
   Informacja Prezydenta Miasta o stawkach podatku od nieruchomości
      oraz wzorach formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku
      od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym w roku 2011

 
   Informacja Prezydenta Miasta w sprawie opłat rocznych z tytułu użytkowania
      wieczystego gruntów w 2010 r.

 
   Informacja Prezydenta Miasta o stawkach podatku od nieruchomości
      oraz wzorach formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku
      od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym w roku 2010

 
   Informacja Prezydenta Miasta Piły w sprawie opłat rocznych z tytułu użytkowania
      wieczystego gruntów w 2009 roku

 
   Komunikat Prezydenta Miasta Piły w sprawie stawek podatku od nieruchomości
      oraz środków transportowych w 2009 roku

   

wstecz