Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urzędu Miasta Piły (Archiwum)
Bip - Strona główna

Rada Miasta

Urząd Miasta

Oświadczenia majątkowe

Załatwianie spraw w Urzędzie

Ogłoszenia i komunikaty »

Prawo lokalne

Przetargi na nieruchomości i ruchomości gminne

Konkursy ofert

Zagospodarowanie przestrzenne

Nabór na stanowiska

Jednostki organizacyjne

Jednostki pomocnicze-Osiedla »

Budżet i mienie Gminy

Raporty o stanie Gminy Piła »

Organizacje pozarządowe

Strategie i programy »

Ochrona środowiska

Informacja publiczna

Konsultacje z mieszkańcami »

Spisy Powszechne

Wybory Powszechne

Zgromadzenia publiczne

Działalność lobbingowa

Polityka prywatności »

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza »

Dostępność

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych »

walidacja css walidacja html
Strona główna » Załatwianie spraw w Urzędzie » Udzielanie pełnomocnictwa

Załatwianie spraw w Urzędzie: Udzielanie pełnomocnictwa

 

Szanowny interesancie, jeśli nie możesz osobiście zgłosić się do
Urzędu Miasta Piły, aby załatwić sprawę, skorzystaj z pomocy
ustanowionego przez siebie pełnomocnika!

Na podstawie art. 32 Kodeksu postępowania administracyjnego strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony. W przypadku wątpliwości, czy załatwiając sprawę można skorzystać z pełnomocnika, należy zasięgnąć informacji u urzędnika, który rozpatruje naszą sprawę.

Warto wiedzieć, że pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, a więc każda dorosła osoba. W sprawach urzędowych możemy więc wskazać dowolną osobę – tę, do której mamy zaufanie, że będzie rzetelnie nam pomagać.

Warunkiem załatwienia przez inną osobę naszej sprawy lub załatwienia przez nas sprawy innej osobie, jest posiadanie pisemnego pełnomocnictwa, które powinno zawierać:

  • imię i nazwisko, PESEL, numer i serię dowodu osobistego oraz adres mocodawcy, czyli osoby, w której imieniu sprawa będzie załatwiana;
  • imię i nazwisko, PESEL, numer i serię dowodu osobistego oraz adres pełnomocnika;
  • zakres pełnomocnictwa, czyli informację, do jakich czynności i przed jakimi instytucjami pełnomocnik ma działać;
  • datę jego sporządzenia;
  • podpis mocodawcy.

Plik do pobrania:

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej, jeśli jednak upoważnimy do załatwienia sprawy osobę obcą (nie z rodziny), to za pełnomocnictwo należy uiścić w kasie urzędu opłatę skarbową w kwocie 17 zł.

Pełnomocnik, załatwiając sprawę, nie musi posiadać przy sobie dowodu osobistego mocodawcy, ale musi posiadać pełnomocnictwo wraz z odcinkiem opłaty, jeśli jest wymagana, a także do wglądu własny dowód osobisty.

   

wstecz