Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urzędu Miasta Piły (Archiwum)
Bip - Strona główna

Rada Miasta

Urząd Miasta

Oświadczenia majątkowe

Załatwianie spraw w Urzędzie

Ogłoszenia i komunikaty »

Prawo lokalne

Przetargi na nieruchomości i ruchomości gminne

Konkursy ofert

Zagospodarowanie przestrzenne

Nabór na stanowiska

Jednostki organizacyjne

Jednostki pomocnicze-Osiedla »

Budżet i mienie Gminy

Raporty o stanie Gminy Piła »

Organizacje pozarządowe

Strategie i programy »

Ochrona środowiska

Informacja publiczna

Konsultacje z mieszkańcami »

Spisy Powszechne

Wybory Powszechne

Zgromadzenia publiczne

Działalność lobbingowa

Polityka prywatności »

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza »

Dostępność

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych »

walidacja css walidacja html

Ochrona środowiska: Plany, programy, raporty, kontrole

 

Protokół z doraźnej kontroli w Schronisku dla zwierząt bezdomnych w Pile przy ul. Na Leszkowie 4, w w zakresie wywiązywania się z umowy Nr 11/PN/I/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r., dotyczącej zadania pn.: „Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu miasta Piły w roku 2016” oraz umowy Nr 13/PN/I/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r., dotyczącej zadania pn.: „Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu miasta Piły w roku 2017”

 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piła

  Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piła

 

 

Program ochrony środowiska dla Gminy Piła na lata 2014-2018

 

  Program ochrony środowiska dla Gminy Piła na lata 2005-2012  str 1 – 32
  Program ochrony środowiska dla Gminy Piła na lata 2005-2012  str 33 – 64
  Program ochrony środowiska dla Gminy Piła na lata 2005-2012  str 65 – 99
  Uchwała Nr LII/636/2010 Rady Miasta Piły z dnia 28 września 2010 roku w sprawie przyjęcia aktualizacji "Programu ochrony środowiska dla Gminy Piła na lata 2010 do 2013 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2014 do 2017"
  Uchwała Nr LII/634/2010 Rady Miasta Piły z dnia 28 września 2010 roku w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Piła za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku
  Uchwała Nr XVII/236/12 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Piła za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku
 
   
   Plan gospodarki odpadami dla Gminy Piła
   Plan gospodarki odpadami dla Gminy Piła – Załączniki cz. 1
   Plan gospodarki odpadami dla Gminy Piła – Załączniki cz. 2
   Plan gospodarki odpadami dla Gminy Piła – Załączniki cz. 3
   Plan gospodarki odpadami dla Gminy Piła – Załączniki cz. 4
   Plan gospodarki odpadami dla Gminy Piła – Załączniki cz. 5
  Uchwała Nr LII/637/2010 Rady Miasta Piły z dnia 28 września 2010 roku w sprawie przyjęcia aktualizacji "Planu gospodarki odpadami dla Gminy Piła na lata 2010 do 2013 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2014 do 2017"
  Uchwała Nr LII/635/2010 Rady Miasta Piły z dnia 28 września 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Piła
  Uchwała Nr VIII/92/11 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2011 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Piła
   
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Piły na lata 2014-2032
  Program usuwania azbestu ne terenie Gminy Piła na lata 2006-2012  str 1 – 13
  Program usuwania azbestu ne terenie Gminy Piła na lata 2006-2012  str 14 – 33
  Program usuwania azbestu ne terenie Gminy Piła na lata 2006-2012  str 34 – 62
   
   

wstecz