Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urzędu Miasta Piły (Archiwum)
Bip - Strona główna

Rada Miasta

Urząd Miasta

Oświadczenia majątkowe

Załatwianie spraw w Urzędzie

Ogłoszenia i komunikaty »

Prawo lokalne

Przetargi na nieruchomości i ruchomości gminne

Konkursy ofert

Zagospodarowanie przestrzenne

Nabór na stanowiska

Jednostki organizacyjne

Jednostki pomocnicze-Osiedla »

Budżet i mienie Gminy

Raporty o stanie Gminy Piła »

Organizacje pozarządowe

Strategie i programy »

Ochrona środowiska

Informacja publiczna

Konsultacje z mieszkańcami »

Spisy Powszechne

Wybory Powszechne

Zgromadzenia publiczne

Działalność lobbingowa

Polityka prywatności »

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza »

Dostępność

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych »

walidacja css walidacja html

Zamówienia publiczne: Zamówienia udzielane w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych

 

KOMUNIKAT

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Stosownie do zapisów ustawy informujemy, że Gmina Piła prowadzi postępowania o udzielenie zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://umpila.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl

Dodatkowo ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacje warunków zamówienia oraz wyniki postępowań będą zamieszczane w dalszym ciągu na stronie internetowej www.bip.pila.pl

Pozostałe postępowania o udzielenie zamówień publicznych, prowadzone w trybie pozaustawowym, są prowadzone na dotychczasowych zasadach.

 

Przedmiot zamówienia publicznego

BZP.271.TP.23.2022
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania pn. "Budowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 2 w Pile."

BZP.271.TP.22.2022
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Przebudowa odcinka ul. Młodych w Pile, w ciągu drogi powiatowej nr 1161P

BZP.271.TP.19.2022
Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej

BZP.271.TP.18.2022
Budowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 2 w Pile

BZP.271.TP.17.2022
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa odcinka ul. Młodych w Pile, w ciągu drogi powiatowej nr 1161P"

BZP.271.TP.16.2022
Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków/partnerów oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Piły oraz wskazanych jednostek organizacyjnych Gminy Piła

BZP.271.TP.15.2022
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania pn. "Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile"

BZP.271.TP.14.2022
Promocja Miasta Piły w roku 2022 w ramach prowadzonej działalności sportowej w dyscyplinie żużel

BZP.271.TP.13.2022
OPRACOWANIE STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO PIŁY

BZP.271.TP.12.2022
AKTUALIZACJA DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH I PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH – AKTUALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA PIŁY ORAZ AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY DO 2035 ROKU

BZP.271.TP.11.2022
Zakup sterylizatora gazowego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile

BZP.271.TP.10.2022
Prowadzenie Biura Obsługi Projektu "Miasto Piła z nową energią!" w ramach Programu Rozwój Lokalny

BZP.271.TP.9.2022
Przedsiębiorcza Piła - "Piła na Start": organizacja wydarzeń promujących przedsiębiorczość dla młodzieży

BZP.271.TP.8.2022
Dostawa samochodu elektrycznego

BZP.271.TP.7.2022
Zakup Centralnego KTG dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Specjalistycznego w Pile

BZP.271.TP.6.2022
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby projektu pn. Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy - III etap

BZP.271.TP.5.2022
Przebudowa odcinka ul. Młodych w Pile, w ciągu drogi powiatowej nr 1161P

BZP.271.TP.4.2022
Remediacja zanieczyszczonej części nieruchomości – ul. Kołobrzeska

BZP.271.TP.3.2022
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. "Roboty budowlane realizowane w ramach projektu pn. Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy - II etap"

BZP.271.TP.2.2022
Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile

   

wstecz