Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urzędu Miasta Piły (Archiwum)
Bip - Strona główna

Rada Miasta

Urząd Miasta

Oświadczenia majątkowe

Załatwianie spraw w Urzędzie

Ogłoszenia i komunikaty »

Prawo lokalne

Przetargi na nieruchomości i ruchomości gminne

Konkursy ofert

Zagospodarowanie przestrzenne

Nabór na stanowiska

Jednostki organizacyjne

Jednostki pomocnicze-Osiedla »

Budżet i mienie Gminy

Raporty o stanie Gminy Piła »

Organizacje pozarządowe

Strategie i programy »

Ochrona środowiska

Informacja publiczna

Konsultacje z mieszkańcami »

Spisy Powszechne

Wybory Powszechne

Zgromadzenia publiczne

Działalność lobbingowa

Polityka prywatności »

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza »

Dostępność

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych »

walidacja css walidacja html
Strona główna » Informacja publiczna » Klauzula informacyjna

Informacja publiczna: Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) podanych we wniosku jest Gmina Piła, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Piły, z siedzibą plac Staszica 10, 64–920 Piła. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ido@um.pila.pl.

Zbieranie danych osobowych przez ADO jest niezbędne do rozpatrzenia Pani/Pana wniosku w sprawie udostępnienia informacji publicznej. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO1, w zakresie rozpatrzenia wniosku na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176).

Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Zebrane dane będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) oraz na podstawie przepisów szczególnych określających inny okres archiwalny niż wymieniona ustawa.

Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z postanowieniami art. 15 RODO;
  2. sprostowania swoich danych osobowych, zgodnie z postanowieniami art. 16 RODO;
  3. usunięcia swoich danych osobowych, zgodnie z postanowieniami art. 17 RODO;
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, zgodnie z postanowieniami art. 18 RODO;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, zgodnie z postanowieniami art. 21 RODO;
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z postanowieniami art. 77 RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych jak we wniosku skutkować może brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.

 

 

 


1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej – 4.5.2016 L 119/1

   

wstecz