Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urzędu Miasta Piły (Archiwum)
Bip - Strona główna

Rada Miasta

Urząd Miasta

Oświadczenia majątkowe

Załatwianie spraw w Urzędzie

Ogłoszenia i komunikaty »

Prawo lokalne

Przetargi na nieruchomości i ruchomości gminne

Konkursy ofert

Zagospodarowanie przestrzenne

Nabór na stanowiska

Jednostki organizacyjne

Jednostki pomocnicze-Osiedla »

Budżet i mienie Gminy

Raporty o stanie Gminy Piła »

Organizacje pozarządowe

Strategie i programy »

Ochrona środowiska

Informacja publiczna

Konsultacje z mieszkańcami »

Spisy Powszechne

Wybory Powszechne

Zgromadzenia publiczne

Działalność lobbingowa

Polityka prywatności »

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza »

Dostępność

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych »

walidacja css walidacja html
Strona główna » Ogłoszenia i komunikaty UM » Inf_20150618

Ogłoszenia i komunikaty UM: Inf_20150618

PREZYDENT
MIASTA PIŁY

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA PIŁY

Na podstawie art. 8, art. 21 ust. 1, art. 21 ust. 2 pkt 9, art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) Prezydent Miasta Piły

ZAWIADAMIA

o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji dla Philips Lighting Poland sp. z o.o., ul. Kossaka 150, 64-920 Piła z dnia 17 czerwca 2015 roku, znak sprawy: GKM-VI.6220. 10.2015 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na

wymianie zbiornika azotu o pojemności 22 m³ na zbiornik o pojemności 50 m³ oraz wymianie obecnej parownicy atmosferycznej na układ 2-parownicowy wraz z nowymi fundamentami w Zakładzie Philips Lighting Electronics w Pile przy ul. Przemysłowej 29 na działce o numerze ewidencyjnym 363/1, obręb Piła 36.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile. Wnioski i uwagi w sprawie wydanej decyzji, co do której toczyło się postępowanie, można składać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Piły, Pl. Staszica 10, 64-920 Piła, pok. 320 w terminie 14 dni, licząc od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, tj. w dniach od 18 czerwca 2015 roku do dnia 1 lipca 2015 roku.

  z up. Prezydenta Miasta
  Zastępca Dyrektora
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  ( - )
Lidia Plewa
   

wstecz