Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urzędu Miasta Piły (Archiwum)
Bip - Strona główna

Rada Miasta

Urząd Miasta

Oświadczenia majątkowe

Załatwianie spraw w Urzędzie

Ogłoszenia i komunikaty »

Prawo lokalne

Przetargi na nieruchomości i ruchomości gminne

Konkursy ofert

Zagospodarowanie przestrzenne

Nabór na stanowiska

Jednostki organizacyjne

Jednostki pomocnicze-Osiedla »

Budżet i mienie Gminy

Raporty o stanie Gminy Piła »

Organizacje pozarządowe

Strategie i programy »

Ochrona środowiska

Informacja publiczna

Konsultacje z mieszkańcami »

Spisy Powszechne

Wybory Powszechne

Zgromadzenia publiczne

Działalność lobbingowa

Polityka prywatności »

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza »

Dostępność

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych »

walidacja css walidacja html
Strona główna » Budżet i mienie Gminy » Wieloletnia Prognoza Finansowa

Budżet i mienie Gminy: Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piły na lata 2022-2040

Zarządzenie Nr 1362(371)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2022 – 2040
 
Uchwała SO-18/0957/275/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Piły na lata 2022 - 2040
 
Uchwała Nr LI/559/21 Rady Miasta Piły z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2022 – 2040
 
Uchwała nr SO-18/0951/166/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Piły
 
Uchwała Nr LV/589/22 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2022 – 2040
 
Uchwała Nr LVIII/616/22 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2022 – 2040
 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piły na lata 2021-2040

Uchwała Nr XLV/474/21 Rady Miasta Piły z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2021 – 2040
 
Uchwała Nr SO-18/0950/72/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych
 
Uchwała Nr XLVII/489/21 Rady Miasta Piły z dnia 8 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2021 – 2040
 
Uchwała Nr XLIX/526/21 Rady Miasta Piły z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2021 – 2040
 
Uchwała Nr L/542/21 Rady Miasta Piły z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2021 – 2040
 
Zarządzenie Nr 1427(436)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2021 – 2040
 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piły na lata 2021-2031

Zarządzenie Nr 947(360)20 Prezydenta Miasta Piły z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2021-2031
 
Uchwała Nr SO.0957/60/18/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2021 – 2031
 
Uchwała Nr XXXVI/356/20 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2021-2031
 
Uchwała Nr SO-18/0951/154/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Piły
 
Uchwała Nr XL/382/21 Rady Miasta Piły z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2021-2031
 
Uchwała Nr XLIII/451/21 Rady Miasta Piły z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2021–2031
 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piły na lata 2020-2031

Zarządzenie Nr 779(192)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2020-2031
 
Uchwała Nr XXVIII/305/20 Rady Miasta Piły z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2020-2031
 
Uchwała Nr XXX/313/20 Rady Miasta Piły z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2020-2031
 
Uchwała Nr XXXV/354/20 Rady Miasta Piły z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2020-2031
 
Uchwała Nr XXXVI/359/20 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2020-2031
 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piły na lata 2020-2029

Zarządzenie Nr 524(467)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2020-2029
 
Zarządzenie Nr 524(467)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2020-2029 - uzupełnione o projekt uchwały
 
Uchwała SO.0957/38/13/Pi/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2020-2029
 
Uchwała Nr XVIII/185/19 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2020–2029
 
Uchwała SO.0951/16/P/13/Pi/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Piła
 
Uchwała Nr XIX/204/20 Rady Miasta Piły z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2020–2029
 
Uchwała Nr XXII/238/20 Rady Miasta Piły z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2020 – 2029
 
Uchwała Nr XXV/266/2020 Rady Miasta Piły z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2020-2029
 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piły na lata 2019-2029

Zarządzenie Nr 1731(453)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2019 – 2029
 
Uchwała Nr SO.0957/21/14/Pi/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2019 - 2029
 
Uchwała Nr III/13/18 Rady Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2019 – 2029
 
Uchwała Nr SO.0951/2/14/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 09 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Piły
 
Uchwała Nr IV/32/19 Rady Miasta Piły z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2019 – 2029
 
Uchwała Nr V/46/19 Rady Miasta Piły z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2019 – 2029
 
Uchwała Nr VI/57/19 Rady Miasta Piły z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2019 – 2029
 
Uchwała Nr VIII/65/19 Rady Miasta Piły z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2019 – 2029
 
Uchwała Nr IX/83/19 Rady Miasta Piły z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2019 – 2029
 
Uchwała Nr XI/95/19 Rady Miasta Piły z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2019 – 2029
 
Zarządzenie Nr 329(272)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2019 – 2029
 
Uchwały Nr XIII/114/19 Rady Miasta Piły z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2019-2029
 
Zarządzenie Nr 415(358)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2019 – 2029
 
Uchwała Nr XV/145/19 Rady Miasta Piły z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2019-2029
 
Uchwała Nr XVII/174/19 Rady Miasta Piły z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2019-2029
 
Uchwała Nr XVIII/188/19 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2019-2029
 
Zarządzenie Nr 584(527)19 Prezydenta Miasta Pił z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2019 – 2029
 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piły na lata 2018-2029

Zarządzenie Nr 1227(392)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2018 – 2029
 
Uchwała Nr SO-0957/49/16/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Piły
 
Uchwała Nr XLVI/600/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2018 - 2029
 
Uchwała Nr SO-0951/30/P/16/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Piły
 
Uchwała Nr XLVII/633/18 Rady Miasta Piły z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2018 – 2029
 
Uchwała XLVIII/643/18 Rady Miasta Piły z 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2018-2029
 
Uchwała LI/658/18 Rady Miasta Piły z 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2018-2029
 
Uchwała Nr LIV/701/18 Rady Miasta Piły z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2018 - 2029
 
Uchwała Nr LVI/716/18 Rady Miasta Piły z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2018 - 2029
 
Uchwała Nr LVIII/740/18 Rady Miasta Piły z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2018 – 2029
 
Uchwała Nr LIX/749/18 Rady Miasta Piły z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2018 – 2029
 
Uchwała Nr LXI/764/18 Rady Miasta Piły z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2018 – 2029
 
Uchwała Nr III/15/18 Rady Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2018 – 2029
 
Zarządzenie Nr 55(509)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2018 – 2029
 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piły na lata 2017-2029

Zarządzenie Nr 771(340)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2017 – 2029
 
Uchwała nr SO-0957/54/18/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Piły
 
Uchwała Nr XXVIII/429/16 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2017–2029
 
Uchwała nr SO.0951/52/P/18/Pi/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Piły
 
Uchwała Nr XXX/457/17 Rady Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2017–2029
 
Uchwała Nr XXXIII/475/17 Rady Miasta Piły z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2017–2029
 
Uchwała Nr XXXIV/490/17 Rady Miasta Piły z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2017–2029
 
Uchwała Nr XXXVII/529/17 Rady Miasta Piły z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2017–2029
 
Zarządzenie Nr 1043(208)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2017–2029
 
Uchwała Nr XXXIX/545/17 Rady Miasta Piły z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2017–2029
 
Uchwała Nr XL/559/17 Rady Miasta Piły z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2017–2029
 
Uchwała Nr XLIV/597/17 Rady Miasta Piły z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2017–2029
 
Zarządzenie Nr 1276(441)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2017-2029
 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piły na lata 2016-2029

Zarządzenie Nr 374(334)15 Prezydenta Miasta Piły z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2016 – 2029
 
Uchwała nr SO-0957/34/13/Pi/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Piły
 
Uchwała Nr XIV/272/15 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2016 – 2029
 
Uchwała nr SO.-0951/8p/13/Pi/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Piły
 
Zarządzenie Nr 526(95)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2016 – 2029
 
Uchwała Nr XIX/331/16 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2016 – 2029
 
Uchwała Nr XXI/345/16 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2016 – 2029
 
Zarządzenie Nr 610(179)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2016 – 2029
 
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
 
Uchwała Nr XXIII/377/16 Rady Miasta Piły z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2016 – 2029
 
Uchwała Nr XXIV/391/16 Rady Miasta Piły z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2016 – 2029
 
Uchwała Nr XXVI/406/16 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2016 – 2029
 
Uchwała Nr XXVII/425/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2016 – 2029
 
Zarządzenie Nr 831(400)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2016 – 2029
 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piły na lata 2015-2024

Zarządzenie Nr 1228(276)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015 - 2024
 
Uchwała nr SO-0957/39/13/Pi/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznianiu z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Piły
 
Uchwała Nr II/12/14 Rady Miasta Piły z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015–2024
 
Uchwała nr SO-0951/18p/13/Pi/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznianiu z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Piły
 
Uchwała Nr III/45/15 Rady Miasta Piły z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015–2024
 
Uchwała Nr VI/84/15 Rady Miasta Piły z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015 – 2024
 
Uchwała Nr VII/98/15 Rady Miasta Piły z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015 – 2024
   
Uchwała Nr IX/141/15 Rady Miasta Piły z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015 – 2024
   
Zarządzenie Nr 235(195)15 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015 – 2024
 
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za I półrocze 2015 roku
 
Uchwała Nr X/228/15 Rady Miasta Piły z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015 – 2024
 
Uchwała Nr XI/237/2015 Rady Miasta Piły z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015 – 2024
 
Uchwała Nr XIII/269/15 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015 – 2024
   
Zarządzenie Nr 429(389)15 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015 – 2024
 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piły na lata 2014-2024

   
Zarządzenie Nr 898(279)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2014-2024
 
Uchwała nr SO-0957/30/13/Pi/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznianiu z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Piły.
 
Uchwała Nr XL/516/13 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2014–2024
 
Uchwała nr SO-0951/7/p/13/Pi/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznianiu z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Piły
 
Uchwała Nr XLI/551/14 Rady Miasta Piły z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2014–2024
 
Uchwała Nr XLIV/569/14 Rady Miasta Piły z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2014–2024
 
Uchwała Nr XLVI/609/14 Rady Miasta Piły z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2014–2024
 
Zarządzenie Nr 1109(157)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2014–2024
 
Uchwała Nr XLVIII/635/14 Rady Miasta Piły z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2014–2024
 
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za I półrocze 2014 roku
 
Uchwała Nr L/656/14 Rady Miasta Piły z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2014–2024
 
Uchwała Nr LI/671/14 Rady Miasta Piły z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2014–2024
 
Uchwała Nr II/36/14 Rady Miasta Piły z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2014–2024
 
Zarządzenie Nr 37(329)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2014–2024
 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piły na lata 2013-2022

   
Zarządzenie Nr 569(203)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2013-2022
 
Uchwała Nr SO-0957/38/13/Pi/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Piły
 
Uchwała Nr XXVII/362/12 Rady Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2013-2022
 
Uchwała Nr SO-0951/6p/13/Pi/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Piły
 
Uchwała Nr XXX/398/13 Rady Miasta Piły z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2013–2022
 
Uchwała Nr XXXIV/435/13 Rady Miasta Piły z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2013–2022
 
Zarządzenie Nr 789(170)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2013–2022
 
Uchwała Nr XXXVI/477/13 Rady Miasta Piły z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2013–2022
 
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za I półrocze 2013 roku
 
Uchwała Nr XXXIX/514/13 Rady Miasta Piły z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2013–2022
 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piły na lata 2012-2022

   
Zarządzenie Nr 322(297)11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2012 - 2022
 
Uchwała nr SO-0957/17/13/Pi/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Piła
 
Uchwała Nr XV/206/11 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2012-2022
 
Uchwała nr SO-0951/45p/13/Pi/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Piły
 
Uchwała Nr XVI/218/12 Rady Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2012 – 2022
 
Uchwała Nr XX/258/12 Rady Miasta Piły z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2012 – 2022
 
Zarządzenie Nr 494(128)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2012 – 2022
 
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za I półrocze 2012 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
 
Uchwała Nr XXIII/294/12 Rady Miasta Piły z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2012–2022
 
Uchwała Nr XXIV/312/12 Rady Miasta Piły z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2012–2022
 
Uchwała XXVI/359/12 Rady Miasta Piły z 27 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2012-2022
   

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piły na lata 2011-2021

   
Uchwała Nr XII/168/11 Rady Miasta Piły z dnia 27 września 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2011 – 2021
   
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za I półrocze 2011 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
 
Zarządzenie nr 1053/2010 Prezydenta Miasta Piły z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2011-2021
 
Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011 – 2021
 
Uchwała nr SO-0952/II/41/13/Pi/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Piła
 
Uchwała Nr V/34/11 Rady Miasta Piły z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2011-2021

Utraciła moc uchwałą Nr VII/85/2011 Rady Miasta Piły z dnia 29 marca 2011 roku Załącznik nr 1
 Załącznik nr 2 (część 1)
 Załącznik nr 2 (część 2)
 Załącznik nr 2 (część 3)
 Załącznik nr 2 (część 4)
 Załącznik nr 3
 
Uchwała nr SO-0951/27p/13/Pi/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Piły
 
Uchwała Nr VII/85/2011 Rady Miasta Piły z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2011-2021
   

wstecz