Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urzędu Miasta Piły (Archiwum)
Bip - Strona główna

Rada Miasta

Urząd Miasta

Oświadczenia majątkowe

Załatwianie spraw w Urzędzie

Ogłoszenia i komunikaty »

Prawo lokalne

Przetargi na nieruchomości i ruchomości gminne

Konkursy ofert

Zagospodarowanie przestrzenne

Nabór na stanowiska

Jednostki organizacyjne

Jednostki pomocnicze-Osiedla »

Budżet i mienie Gminy

Raporty o stanie Gminy Piła »

Organizacje pozarządowe

Strategie i programy »

Ochrona środowiska

Informacja publiczna

Konsultacje z mieszkańcami »

Spisy Powszechne

Wybory Powszechne

Zgromadzenia publiczne

Działalność lobbingowa

Polityka prywatności »

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza »

Dostępność

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych »

walidacja css walidacja html
Strona główna » Organizacje pozarządowe » Konsultacje z Organizacjami

Organizacje pozarządowe: Konsultacje z Organizacjami

 

Zarządzenie 1493(64)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 03 lutego 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały w sprawie rodzaju, kryteriów, sposobu wyboru, maksymalnej wysokości stypendiów Prezydenta Miasta Piły dla studentów oraz warunków ich wypłacania
 
Zarządzenie 1485(56)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Gminy Piła, osiedle Górne
 
Zarządzenie 1484(55)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Gminy Piła, osiedle Koszyce
 
Zarządzenie 1483(54)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Gminy Piła, osiedle Gładyszewo
 
Zarządzenie Nr 1454(25)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Pile na lata 2022-2025
 
Zarządzenie Nr 1401(410)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile na rok 2022
 
Informacja z konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Rocznego programu współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
 
Zarządzenie Nr 1348(357)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 października 2021 r. w sprawie konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji dotyczącej zniesienia osiedla Górne
 
Zarządzenie Nr 1347(356)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 października 2021 r. w sprawie konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji dotyczącej zniesienia osiedla Gładyszewo
 
Zarządzenie Nr 1346(355)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 października 2021 r. w sprawie konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji dotyczącej zniesienia osiedla Koszyce
 
Zarządzenie 1339(348)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły w 2022 roku
 
Zarządzenie Nr 1327(336)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 12 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Rocznego programu współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
 
Zarządzenie 1308(317)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 21 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie określenia formy i trybu przyznania pomocy dla repatriantów
 
Zarządzenie 1307(316)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 21 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zmiany Uchwały Nr X/135/11 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Piła
 
Zestawienie zgłoszonych propozycji priorytetowych zadań publicznych w zakresie zadań zlecanych organizacjom pozarządowym do projektu Rocznego programu współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok oraz stanowisko Urzędu Miasta Piły
 
Prezydent Miasta Piły zaprasza organizacje pozarządowe działające na rzecz miasta Piły i jego mieszkańców do zapoznania się ze wstępnym katalogiem priorytetowych zadań publicznych planowanych do ujęcia w Rocznym programie współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
 
Zarządzenie Nr 1196(205)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/400/16 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2016 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła
 
Zarządzenie Nr 1195(204)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piła
 
INFORMACJA Z KONSULTACJI projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piła na lata 2021-2025
 
INFORMACJA Z KONSULTACJI projektu Uchwały Rady Miasta Piły zmieniającej Uchwałę Nr XXXIV/334/20 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie Rocznego programu współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
 
Zarządzenie Nr 1137(146)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 04 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piła na lata 2021-2025
 
Zarządzenie Nr 1136(145)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 04 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły zmieniającej Uchwałę Nr XXXIV/334/20 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie Rocznego programu współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
 
Zarządzenie Nr 1106(115)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Piły na lata 2021-2030
 
Zarządzenie Nr 1105(114)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Piły na lata 2021-2030
 
Zarządzenie Nr 1099(108)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie określenia formy i trybu przyznania pomocy dla repatriantów
 
Zarządzenie Nr 1082(91)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektów Uchwał Rady Miasta Piły w sprawie zmian nazw publicznych przedszkoli
 
Zarządzenie Nr 1081(90)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola Nr 7 im. Pszczółki Mai ul. Witosa 22 A, 64-920 Piła
 
Zarządzenie Nr 1056(65)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 02 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Piła
 
Zarządzenie Nr 1021(30)2021 Prezydenta Miasta Piły z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły w 2021 roku
 
Zarządzenie Nr 951(364)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 01 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenie konsultacji i wyrażenie opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola Nr 7 im. Pszczółki Mai ul. Witosa 22 A, 64-920 Piła
 
Zarządzenie Nr 894(307)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 20 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie przyjęcia kryteriów, trybu i zasad przyznawania nagród uzdolnionym uczniom klas IV – VIII szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Piła
 
Zarządzenie Nr 893(306)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 20 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Piła
 
INFORMACJA Z KONSULTACJI projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Rocznego programu współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
 
Zarządzenie 890(303)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 15 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektów uchwał Rady Miasta Piły w sprawie statutów osiedli Gładyszewo, Górne, Koszyce, Motylewo, Podlasie i Staszyce
 
Zarządzenie Nr 886(299)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Rocznego programu współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
 
Zestawienie zgłoszonych propozycji priorytetowych zadań publicznych w zakresie zadań zlecanych organizacjom pozarządowym do projektu Rocznego programu współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok oraz stanowisko Urzędu Miasta Piły
 
INFORMACJA Z KONSULTACJI projektu zmiany „Rocznego programu współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”
 
Zarządzenie Nr 837(250)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły
 
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Piły z dnia 03 sierpnia 2020 r. w sprawie konsultacji projektu zmiany „Rocznego programu współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.”
 
INFORMACJA Z KONSULTACJI projektu zmiany „Rocznego programu współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”
 
Prezydent Miasta Piły zaprasza organizacje pozarządowe działające na rzecz miasta Piły i jego mieszkańców do zapoznania się ze wstępnym katalogiem priorytetowych zadań publicznych planowanych do ujęcia w Rocznym programie współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
 
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piły z dnia 01 lipca 2020 r. w sprawie konsultacji projektu zmiany „Rocznego programu współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.”
 
INFORMACJA Z KONSULTACJI projektu Uchwały Rady Miasta Piły zmieniającej Uchwałę Nr XXVII/414/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły, jej organizacji i trybu działania
 
Zarządzenie 720(133)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVII/421/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016 r. sprawie określenia wysokości oraz zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Piła
 
Zarządzenie Nr 719(132)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły zmieniającej Uchwałę Nr XXVII/414/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły, jej organizacji i trybu działania
 
Zarządzenie 708(121)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenie konsultacji i wyrażenie opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Piły zmieniającej Uchwałę Nr XVII/234/2012 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia kryteriów, trybu i zasad przyznawania nagród uzdolnionym uczniom klas IV – VI szkół podstawowych i klas I – III gimnazjów funkcjonujących na terenie Gminy Piła
 
Informacja z konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Piły zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
 
Zarządzenie 615(28)20 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Zarządzenia Prezydenta Miasta Piły w sprawie wprowadzenia cennika opłat za usługi wykonywane przez Zarząd Dróg i Zieleni w Pile na cmentarzu komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile oraz wysokości opłat za korzystanie z domu przedpogrzebowego
 
Zarządzenie 614(27)20 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Zarządzenia Prezydenta Miasta Piły w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego przy ul. Motylewskiej w Pile
 
Zarządzenie 613(26)20 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Zarządzenia Prezydenta Miasta Piły w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Pile
 
Zarządzenie Nr 582(525)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły w 2020 roku
 
Zarządzenie Nr 577(520)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
 
Informacja z konsultacji projektu Uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła w 2020 r.
 
Zarządzenie Nr 537(480)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła w 2020 r.
 
Zarządzenie 518(461)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 5 listopada 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 975(140)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 04 maja 2017 roku w sprawie utworzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły (ze zm.)
 
Zarządzenie Nr 502(445)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały w sprawie zmian w statucie Muzeum Stanisława Staszica w Pile
 
Informacja z konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Rocznego programu współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
 
Informacja z konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/135/11 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Piła oraz projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Piła
 
Zarządzenie Nr 491(434)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 8 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/135/11 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Piła
 
Zarządzenie Nr 486(429)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 8 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Rocznego programu współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
 
Zarządzenie 485(428)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 8 października 2019 r. w sprawie odwołania członka Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły
 
Zarządzenie Nr 477(420)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 2 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Piła
 
Zestawienie zgłoszonych propozycji priorytetowych zadań publicznych w zakresie zadań zlecanych organizacjom pozarządowym do projektu Rocznego programu współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok oraz stanowisko Urzędu Miasta Piły
 
Zarządzenie Nr 450(393)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 03 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Miasta Piły na lata 2019-2022"
 
Prezydent Miasta Piły zaprasza organizacje pozarządowe działające na rzecz miasta Piły i jego mieszkańców do zapoznania się ze wstępnym katalogiem priorytetowych zadań publicznych planowanych do ujęcia w Rocznym programie współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok
 
Zarządzenie Nr 391(334)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenie konsultacji i wyrażenie opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/400/16 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2016 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła
 
Zarządzenie Nr 385(328)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenie konsultacji i wyrażenie opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Piła
 
Zarządzenie Nr 250(193)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały w sprawie zmiany statutu Muzeum Stanisława Staszica w Pile
 
Zarządzenie Nr 236(179)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła
 
Zarządzenie Nr 197(140)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/639/18 Rady Miasta Piły z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
 
ZARZĄDZENIE NR 155(98)19 PREZYDENTA MIASTA PIŁY z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
 
ZARZĄDZENIE NR 143(86)19 PREZYDENTA MIASTA PIŁY z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Piła oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
 
ZARZĄDZENIE NR 142(85)19 PREZYDENTA MIASTA PIŁY z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działąlności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola Nr 8 ul. Bohaterów Stalingradu 23, 64-920 Piła
 
Zarządzenie Nr 79(22)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły w 2019 roku
 
Zarządzenie Nr 78(21)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 15 stycznia 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 975(140)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 04 maja 2017 roku w sprawie utworzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły (ze zm.)
 
Zarządzenie nr 43(497)18 z 27 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenie konsultacji i wyrażenie opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie ustalenia kryteriów, wraz z liczbą punktów, branych pod uwagę podczas przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piła
 
Zarządzenie Nr 16(470)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenie konsultacji i wyrażenie opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola Nr 8 ul. Bohaterów Stalingradu 23, 64-920 Piła
 
Informacja z konsultacji z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Rocznego programu współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
 
Zarządzenie Nr 1669(391)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 18 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Rocznego programu współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
 
Zestawienie zgłoszonych propozycji priorytetowych zadań publicznych w zakresie zadań zlecanych organizacjom pozarządowym do projektu Rocznego programu współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok oraz stanowisko Urzędu Miasta Piły
 
Zarządzenie Nr 1662(384)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 4 września 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 975(140)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 04 maja 2017 roku w sprawie utworzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły
 
Zarządzenie nr 1635(357)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie określenia formy i trybu przyznania pomocy dla repatriantów
 
Zarządzenie nr 1634(356)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie określenia formy i trybu przyznania pomocy dla repatriantów
 
Prezydent Miasta Piły zaprasza organizacje pozarządowe działające na rzecz miasta Piły i jego mieszkańców do zapoznania się ze wstępnym katalogiem priorytetowych zadań publicznych planowanych do ujęcia w Rocznym programie współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
 
Zarządzenie Nr 1607(329)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
 
Zarządzenie Nr 1606(328)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Miasta Piły na lata 2018-2021"
 
Zarządzenie Nr 1605(327)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/464/17 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Piła oraz warunków i sposobu ich przyznawania
 
Zarządzenie Nr 1510(232)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła
 
Zarządzenie Nr 1499(221)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Piły
 
Zarządzenie Nr 1482(204)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 07 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenie konsultacji i wyrażenie opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Piły zmieniającej Uchwałę Nr XVII/234/2012 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia kryteriów, trybu i zasad przyznawania nagród uzdolnionym uczniom klas IV – VI szkół podstawowych i klas I – III gimnazjów funkcjonujących na terenie Gminy Piła
 
Zarządzenie Nr 1481(203)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 07 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenie konsultacji i wyrażenie opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Piły zmieniająca Uchwałę Nr XVII/233/12 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów funkcjonujących na terenie Gminy Piła
 
Zarządzenie 1446(168)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie przyjęcia Programu Pilska Karta Seniora
 
Zarządzenie 1401(123)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Piła na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Piła
 
Zarządzenie 1396(118)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Piły na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła
 
Zarządzenie Nr 1302(24)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
 
Zarządzenie Nr 1287(9)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 08 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła
 
Zarządzenie Nr 1286(8)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 08 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie ustalenia kryteriów, wraz z liczbą punktów, branych pod uwagę podczas przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Piła
 
Zarządzenie Nr 1283(5)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 02 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły w 2018 roku
 
Informacja z konsultacji z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Rocznego programu współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok
 
Zarządzenie Nr 1198(363)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 17 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Rocznego programu współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok
 
Zestawienie zgłoszonych propozycji priorytetowych zadań publicznych w zakresie zadań zlecanych organizacjom pozarządowym do projektu Rocznego programu współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok oraz stanowisko Urzędu Miasta Piły
 
Zarządzenie Nr 1161(326)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
 
INFORMACJA Z KONSULTACJI z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie przyjęcia Gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły
 
INFORMACJA Z KONSULTACJI z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji miasta Piły
 
Zarządzenie Nr 1079(244)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 
Zarządzenie Nr 1069(234)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie określenia formy i trybu przyznania pomocy dla repatriantów
 
Zarządzenie Nr 1068(233)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie określenia formy i trybu przyznania pomocy dla repatriantów
 
Prezydent Miasta Piły zaprasza organizacje pozarządowe działające na rzecz miasta Piły i jego mieszkańców do zapoznania się ze wstępnym katalogiem priorytetowych zadań publicznych planowanych do ujęcia w Rocznym programie współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok
 
Zarządzenie Nr 1059(224)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji miasta Piły
 
Zarządzenie Nr 1058(223)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie przyjęcia Gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły
 
Zarządzenie Nr 975(140)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 04 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły
 
Informacja z konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Piła oraz warunków i sposobu ich przyznawania
 
Zarządzenie Nr 876(41)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Piła oraz warunków i sposobu ich przyznawania
 
Informacja z konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła
 
Zarządzenie Nr 855(20)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła
 
Zarządzenie 813(382)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły w 2017 roku
 
Informacja z konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
 
Zarządzenie Nr 765(334)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
 
Informacja z konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości oraz zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Piła
 
Zarządzenie Nr 764(333)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały w sprawie określenia wysokości oraz zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Piła
 
Informacja z konsultacji projektu uchwały w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła
 
Informacja z konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Rocznego programu współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
 
Informacja z konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie określenia trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły, jej organizacji i trybu działania
 
Zarządzenie Nr 739(308)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 04 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Rocznego programu współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 738(307)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 04 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie określenia trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły, jej organizacji i trybu działania
 
Zarządzenie Nr 732(301)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła
 
Zestawienie zgłoszonych propozycji priorytetowych zadań publicznych w zakresie zadań zlecanych organizacjom pozarządowym do projektu Rocznego programu współpracy z miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok oraz stanowisko Urzędu Miasta Piły
 
Prezydent Miasta Piły zaprasza organizacje pozarządowe działające na rzecz miasta Piły i jego mieszkańców do zapoznania się ze wstępnym katalogiem priorytetowych zadań publicznych planowanych do ujęcia w Rocznym programie współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
 
Informacja z konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie przyjęcia Strategii do rozwoju miasta Piły do 2035 roku
 
Zarządzenie Nr 570(139)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły „w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju miasta Piły do 2035 roku” wraz z załącznikami: „Programem rozwoju miasta Piły do 2020 roku” (Załącznik nr 1) i „Prognozą oddziaływania na środowisko Strategii rozwoju miasta Piły do 2035 roku” (Załącznik nr 2)
 
Zarządzenie Nr 567(136)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Piła
 
Zarządzenie Nr 437(6)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażania opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła
 
Zarządzenie Nr 414(374)15 Prezydenta Miasta Piły z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły w 2016 roku
 
Informacja z konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Rocznego programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok
 
Informacja z konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020
 
Zarządzenie Nr 360(320)15 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020
 
Zestawienie zgłoszonych propozycji priorytetowych zadań publicznych w zakresie zadań zlecanych organizacjom pozarządowym do projektu Rocznego programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok oraz stanowisko Urzędu Miasta Piły
 
Zarządzenie Nr 337(297)15 Prezydenta Miasta Piły z dnia 07 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na lata 2016 -2020
 
Zarządzenie Nr 336(296)15 Prezydenta Miasta Piły z dnia 07 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Rocznego programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok
 
Informacja z konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Piły
 
Zarządzenie Nr 225(185)15 Prezydenta Miasta Piły z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie zmiany Uchwały Nr XIX/252/12 Rady Miasta Piły z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piła
 
Zarządzenie Nr 188(148)15 Prezydenta Miasta Piły z dnia 01 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Piły
 
Informacja z konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie „Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok”
 
Zestawienie uwag zgłoszonych do projektu „Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok” oraz stanowisko Urzędu Miasta Piły
 
Zarządzenie Nr 1185(233)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 23 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok
 
Zarządzenie Nr 1183(231)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 22 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie określenia formy i trybu przyznania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin
 
Zestawienie uwag zgłoszonych do projektu „Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok”
 
Zarządzenie Nr 1153 (201) 14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIV/406/05 Rady Miasta Piły z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Pile.
 
Prezydent Miasta Piły zaprasza organizacje pozarządowe działające na rzecz miasta Piły i jego mieszkańców do zapoznania się z projektem „Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok”
 
Zarządzenie Nr 1074(122)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 06 czerwca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Regulaminu Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „Płotki” w Pile
 
Zarządzenie Nr 1021(69)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie zmiany Uchwały Nr XVII/234/12 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia kryteriów, trybu i zasad przyznawania nagród uzdolnionym uczniom klas IV – VI szkół podstawowych i klas I – III gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła (ze zm.)
 
Zarządzenie Nr 1020(68)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie zmiany Uchwały Nr XVII/233/12 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła (ze zm.)
 
Zarządzenie Nr 1006(54)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 07 kwietnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów
 
Zarządzenie Nr 966(14)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Piły zmieniającej uchwałę Nr XXV/292/04 Rady Miasta Piły z dnia 28 września 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadan własnych
 
Zarządzenie Nr 965(13)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniajacego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc panstwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
 
Zarządzenie Nr 958(6)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła
 
Zarządzenie Nr 957(5)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
 
Zarządzenie Nr 954(2)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 07 stycznia 2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły w 2014 roku
 
Informacja z konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietania 2013 r. o działalności pożytylko publicznego i o wolontariacie na 2014 rok
 
Zarządzenie Nr 876(257)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 16 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Piły
 
Zarządzenie Nr 858(239)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 2 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok
 
Zarządzenie Nr 849(230)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 24 września 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zasad, trybu oraz wysokości przyznawania nagród dla osób fizycznych i prawnych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
 
  Zarządzenie Nr 848(229)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 24 września 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie określenia warunków, trybu, rodzajów i wysokości nagród pieniężnych dla zawodników wyróżniających się w działalności sportowej
 
  Zarządzenie Nr 828(209)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie określenia warunków, trybu, rodzajów i wysokości nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się w działalności sportowej
 
  Zarządzenie Nr 827(208)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zasad, trybu oraz wysokości przyznawania nagród dla osób fizycznych i prawnych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
 
  Zarządzenie Nr 685(66)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Piły
 
  Zarządzenie Nr 672(53)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Gminy Piła - Osiedla Zamość
 
  Zarządzenie Nr 660(41)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Miasto Piła
 
  Zarządzenie Nr 646(27)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie zmiany Uchwały Nr XVII/234/12 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia kryteriów, trybu i zasad przyznawania nagród uzdolnionym uczniom klas IV - VI szkół podstawowych i klas I - III gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła
 
  Zarządzenie Nr 645(26)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie zmiany Uchwały Nr XVII/233/12 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła
 
  Zarządzenie Nr 602(237)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły w 2013 roku
 
  Informacja z konsultacji projektu Uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.
 
  Zarządzenie Nr 555(189)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 11 października 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok
 
  Zarządzenie Nr 438(72)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie regulaminu porządkowego parków i placów zabaw na terenach Miasta Piły
 
  Zarządzenie Nr 437(71)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w sprawie wyznaczenia parkingów do odpłatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na wyznaczonych parkingach, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat
 
  Zarządzenie Nr 415(49)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Piły do roku 2020
 
  Zarządzenie Nr 411(45)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 12 marca 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałnia Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Piły do roku 2015
 
  Zarządzenie Nr 400(34)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Pilskiego Domu Kultury i Klubu Seniora „Zacisze” w Pile – i utworzenia nowej samorządowej instytucji kultury
 
  Zarządzenie Nr 396(30)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piła
 
  Zarządzenie Nr 390(24)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły w 2012 roku
 
  Zarządzenie Nr 380(14)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła
 
  Uchwała Nr XII/179/11 Rady Miasta Piły z dnia 27 września 2011 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr LI/606/10 Rady Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
 
  Uchwała Nr VII/62/11 Rady Miasta Piły z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły
 
  Uchwała Nr LI/606/10 Rady Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Uchylona uchwałą Nr XII/179/11 Rady Miasta Piły z dnia 27 września 2011 roku
 
  Informacja z konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy samorządu gminy Piła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok
 
  Zarządzenie Nr 294(269)11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 3 października 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Programu współpracy samorządu gminy Piła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok
 
  Zarządzenie NR 284/2011 Prezydenta Miasta Piły z dnia 5 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Gminy Piła - Osiedla Jadwiżyn
 
  Zarządzenie NR 281/2011 Prezydenta Miasta Piły z dnia 5 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Gminy Piła - Osiedla Śródmieście
 
  Zarządzenie Nr 190(165)11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011-2015 w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Piła
 
  Projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Piła
 
  Zarządzenie Nr 189(164)11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011-2015 w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Piła
 
  Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Piła
 
  Zarządzenie Nr 188(163)11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011-2015 w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
 
  Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
 
  Zarządzenie Nr 187(162)11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011-2015 w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
 
  Projekt uchwały w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
 
  Zarządzenie Nr 186(161)11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011-2015 w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna
 
  Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna
 
  Zarządzenie Nr 185(160)11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011-2015 w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gmnię Piła
 
  Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Piła
 
  Zarządzenie Nr 184(159)11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011-2015 w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła
 
  Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła
 
  Zarządzenie Nr 177(152)11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile do prowadzenia postępowań z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym
 
  Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym
 
  Zarządzenie Nr 176(151)11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy w Pile
 
  Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy w Pile
 
  Zarządzenie Nr 175(150)11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Piły zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad kierowania i ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile
 
  Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad kierowania i ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile
 
  Zarządzenie Nr 36/(11)/11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011-2015 w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
 
  Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
 
  Zarządzenie Nr 35/(10)/11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011-2015 w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród osobom fizycznym i prawnym oraz innym podmiotom za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
 
  Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród osobom fizycznym i prawnym oraz innym podmiotom za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
 
  Zarządzenie Nr 1010/176/10 Prezydenta Miasta Piły z dnia 22 września 2010 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Wieloletniego programu współpracy samorządu Gminy Piła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011-2015
 
  Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu Wieloletniego programu współpracy samorządu Gminy Piła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011-2015
  Zarządzenie Nr 1011/177/10 Prezydenta Miasta Piły z dnia 23 września 2010 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką udzielanych przedsiębiorcom w roku 2011
 
  Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką udzielanych przedsiębiorcom w roku 2011
Dokumenty do pobrania:
Formularz do pobrania
(wprowadził: Patryk Kalisz 2021-10-14 09:53:53)
 
   

wstecz