Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urzędu Miasta Piły (Archiwum)
Bip - Strona główna

Rada Miasta

Urząd Miasta

Oświadczenia majątkowe

Załatwianie spraw w Urzędzie

Ogłoszenia i komunikaty »

Prawo lokalne

Przetargi na nieruchomości i ruchomości gminne

Konkursy ofert

Zagospodarowanie przestrzenne

Nabór na stanowiska

Jednostki organizacyjne

Jednostki pomocnicze-Osiedla »

Budżet i mienie Gminy

Raporty o stanie Gminy Piła »

Organizacje pozarządowe

Strategie i programy »

Ochrona środowiska

Informacja publiczna

Konsultacje z mieszkańcami »

Spisy Powszechne

Wybory Powszechne

Zgromadzenia publiczne

Działalność lobbingowa

Polityka prywatności »

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza »

Dostępność

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych »

walidacja css walidacja html

Przetargi archiwalne: Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Piła do nieruchomości gruntowej położonej w Pile przy ul. Kamiennej - była żwirownia (os.Gładyszewo). Przedmiotem przetargu jest prawo...

(w trybie art. 13. ust.1 ustawy o zamówieniach publicznych (Dz. U. 119/98 poz.773 z późniejszymi zmianami) ogłasza się pierwszy ustny przetarg nieograniczony)

Przedmiot zamówienia publicznego:
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Piła do nieruchomości gruntowej położonej w Pile przy ul. Kamiennej - była żwirownia (os.Gładyszewo).

 • Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, ustanowione do dnia 05 grudnia 2089r., położonej w Pile przy ul. Kamiennej, ozn. numerem geodezyjnym 13/18 o powierzchni 15,0193 ha
 • Księga wieczysta Kw nr 9602 Sądu Rejonowego w Pile
 • Cena wywoławcza - 185.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych)
 • Przeznaczenie gruntu w planie miejscowym - zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Piły dla działki nr 13/18 obowiązują ustalenia realizacyjne: obszary wyłączone z zabudowy-rolnicza przestrzeń produkcyjna. Zgodnie z mpzp obszarów wyłączonych z zabudowy dla terenu ozn. L8 ustala się: zachowanie istniejącego lasu, prawo do eksploatacji kopalin i zalesienia rekultywowanych terenów.
 • Z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wnosi się opłaty roczne przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.
 • Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu może być aktualizowana nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

  Termin składania ofert: 2003-06-13 10:00:00

  Termin otwarcia ofert: 0000-00-00 00:00:00

 •    

  wstecz