Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urzędu Miasta Piły (Archiwum)
Bip - Strona główna

Rada Miasta

Urząd Miasta

Oświadczenia majątkowe

Załatwianie spraw w Urzędzie

Ogłoszenia i komunikaty »

Prawo lokalne

Przetargi na nieruchomości i ruchomości gminne

Konkursy ofert

Zagospodarowanie przestrzenne

Nabór na stanowiska

Jednostki organizacyjne

Jednostki pomocnicze-Osiedla »

Budżet i mienie Gminy

Raporty o stanie Gminy Piła »

Organizacje pozarządowe

Strategie i programy »

Ochrona środowiska

Informacja publiczna

Konsultacje z mieszkańcami »

Spisy Powszechne

Wybory Powszechne

Zgromadzenia publiczne

Działalność lobbingowa

Polityka prywatności »

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza »

Dostępność

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych »

walidacja css walidacja html

Zagospodarowanie przestrzenne: Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

 Lokalizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i przystąpień do planów (*.jpg)
(aktualizowana w okresach półrocznych)

pozycje:

1–25

26–50

51–75

76–100

101–125

126–150

151-175

176-200

201-225

226-250

Lp

Nr

Uchwała

Nr uchwały
z dnia

Ogłoszenie planu
Dz.Urz.Woj.Pil./
Wlkp. z dnia

1

1

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wyłączonych z zabudowy

XVI/144/99
28.09.1999
RM w Pile

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Nr 91 poz. 1646
13.12.1999

2

2

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego układu komunikacyjnego miasta Piły

LIII/550/98
04.06.1998
RM w Pile

Dz.Urz.Woj.Pil.
Nr 15 poz. 105
30.06.1998

3

3

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego układu ulicznego miasta Piły

XIX/179/99
30.11.1999
RM w Pile

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Nr 3 poz. 24
11.01.2000

89

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły - osiedla Staszyce III rej. ulic Zamenhofa, al. Poznańskiej, Miedzianej (obowiązuje tylko dla pasa drogowego al. Poznańskiej)

XXIX/276/2000
26.09.2000
RM w Pile

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Nr 64 poz. 1175
7.06.2001

4

6

w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Piła - Śródmieście

XXV/234/96
23.04.1996
RM w Pile

Dz.Urz.Woj.Pil.
Nr 14 poz. 55
17.06.1996

5

9

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Bydgoskiej i Roosevelta

XXVII/258/96
25.06.1996
RM w Pile

Dz.Urz.Woj.Pil.
Nr 30 poz. 99
6.09.1996

6

10

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Składowej-Wawelskiej

XXVII/264/96
25.06.1996
RM w Pile

Dz.Urz.Woj.Pil.
Nr 30 poz. 101
6.09.1996

11

w sprawie zmiany do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Składowej-Wawelskiej

LIV/557/02
27.08.2002
RM w Pile

Dz. Urz. Woj.Wlkp.
Nr 125 poz.3449
15.10.2002

7

12

w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Piła-Staszyce - Ośrodek Usługowy

XXVII/262/96
25.06.1996
RM w Pile

Dz.Urz.Woj.Pil.
Nr 30 poz. 100
6.09.1996

8

13

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie południowego odcinka ul. Przemysłowej

XXVIII/271/96
27.08.1996
RM w Pile

Dz.Urz.Woj.Pil.
Nr 37 poz. 124
14.10.1996

9

15

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Poznańskiej - ul. Motylewskiej - ul. Przemysłowej

XXVIII/272/96
27.08.1996
RM w Pile

Dz.Urz.Woj.Pil.
Nr 37 poz. 125
14.10.1996

10

16

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Wiosny Ludów-Słonecznej

XXX/289/96
1.10.1996
RM w Pile

Dz.Urz.Woj.Pil.
Nr 40 poz. 144
4.11.1996

17

w sprawie zmiany do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic:Wiosny Ludów-Słonecznej

V/52/2003
28.01.2003
RM w Pile

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Nr 35 poz. 675
07.03.2003

11

18

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Piły na obszarze osiedla "Górne"

XXXI/298/96
22.10.1996
RM w Pile

Dz.Urz.Woj.Pil.
Nr 40 poz. 146
4.11.1996

12

19

w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Dąbrowskiego i Kwidzyńskiej

XXXI/297/96
22.10.1996
RM w Pile

Dz.Urz.Woj.Pil.
Nr 39 poz. 142
28.10.1996

13

20

w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Piła - Motylewo Wschodnie

XXXIII/331/96
17.12.1996
RM w Pile

Dz.Urz.Woj.Pil.
Nr 5 poz. 20
17.03.1997

14

22

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Podleśnej-Brukowej

XXXVII/353/97
18.03.1997
RM w Pile

Dz.Urz.Woj.Pil.
Nr 10 poz. 38
14.04.1997

15

24

w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Ogińskiego i Żeleńskiego

XLVII/477/97
29.12.1997
RM w Pile

Dz.Urz.Woj.Pil.
Nr 12 poz. 75
8.06.1998

16

26

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły - rejon ulic Ogińskiego-Żeleńskiego;w rejonie ulic Różyckiego-Ogińskiego

LIV/555/98
17.06.1998
RM w Pile

Dz.Urz.Woj.Pil.
Nr 22 poz. 155
27.07.1998

17

27

w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Piła - Gładyszewo

LIV/556/98
17.06.1998
RM w Pile

Dz.Urz.Woj.Pil.
Nr 22 poz. 156
27.07.1998

18

28

w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Piła - Staszyce - Ośrodek Usługowy

LIV/557/98
17.06.1998
RM w Pile

Dz.Urz.Woj.Pil.
Nr 22 poz. 157
27.07.1998

19

31

w sprawie uchwalenia zmiany do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic: Wawelskiej, Składowej

V/30/98
28.12.1998
RM w Pile

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Nr 5 poz. 97
20.02.1999

11

w sprawie zmiany do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Składowej-Wawelskiej

LIV/557/02
27.08.2002
RM w Pile

Dz. Urz. Woj.Wlkp.
Nr 125 poz.3449
15.10.2002

20

32

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Piła - Motylewo  w rejonie drogi krajowej nr 11

V/31/98
28.12.1998
RM w Pile

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Nr 5 poz. 98
20.02.1999

21

33

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Piła - Motylewo

V/32/98
28.12.1998
RM w Pile

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Nr 5 poz. 99
20.02.1999

22

36

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Pięknej-Czarneckiego (Radosnej-Stalowej)

X/85/99
13.04.1999
RM w Pile

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Nr 48 poz.1051
5.07.1999

23

37

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic: Tetmajera-Norwida-Słowackiego-Żeromskiego

XII/91/99
25.05.1999
RM w Pile

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Nr 51 poz.1093
21.07.1999

24

38

w sprawie zmiany do zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Piła - Jadwiżyn

XVI/145/99
28.09.1999
RM w Pile

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Nr 18 poz.183
20.03.2000

25

40

w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Piły oraz Piła-Motylewo
(Motylewo Północne 1 - w rejonie ul. Przemysłowej - ul.Sokolej)

XXII/207/2000
25.01.2000
RM w Pile

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Nr 10 poz.141
10.02.2001

   

wstecz