Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urzędu Miasta Piły (Archiwum)
Bip - Strona główna

Rada Miasta

Urząd Miasta

Oświadczenia majątkowe

Załatwianie spraw w Urzędzie

Ogłoszenia i komunikaty »

Prawo lokalne

Przetargi na nieruchomości i ruchomości gminne

Konkursy ofert

Zagospodarowanie przestrzenne

Nabór na stanowiska

Jednostki organizacyjne

Jednostki pomocnicze-Osiedla »

Budżet i mienie Gminy

Raporty o stanie Gminy Piła »

Organizacje pozarządowe

Strategie i programy »

Ochrona środowiska

Informacja publiczna

Konsultacje z mieszkańcami »

Spisy Powszechne

Wybory Powszechne

Zgromadzenia publiczne

Działalność lobbingowa

Polityka prywatności »

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza »

Dostępność

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych »

walidacja css walidacja html

Rada Miasta: Petycje wnoszone do Rady Miasta Piły

 

 

USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
Formularz petycji
Zgoda podmiotu trzeciego, w interesie którego składana jest petycja

 

 

PETYCJE

 2022 rok

Lp.

Data wpływu

Przedmiot petycji

Podmiot wnoszący petycję

Treść petycji

Przewidywany termin rozpatrzenia petycji
(do 3 miesięcy od dnia złożenia, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach)

Sposób załatwienia petycji

 1.

08 marca 2022 r.

Petycja dotyczy zatwierdzenia środków finansowych w budżecie miasta na 2022 rok na dokończenie budowy drogi na ul. Zakątek na Osiedlu Zielona Dolina w Pile

Nie wyrażono zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach, na ujawnienie danych osobowych na stronie internetowej, w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy

 treść petycji

do 3 miesięcy od dnia złożenia, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach 

 

 

 2.

09 marca 2022 r.

Petycja dotyczy naprawy i programów ochrony środowiska

Nie wyrażono zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach, na ujawnienie danych osobowych na stronie internetowej, w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy

 Treść petycji

do 3 miesięcy od dnia złożenia, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach 

 

 

 3.

17 marca 2022 r.

Petycja dotyczy: Nie dla likwidacji Centrum Strzelectwa Sportowego "Tarcza" w Pile

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA

 Treść petycji

do 3 miesięcy od dnia złożenia, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach 

 

 

 4.

28 kwietnia 2022 r.

Sprzeciw wobec projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie skrzyżowania ulic: Okólnej, Bydgoskiej i Kusocińskiego, w którym wprowadza się możliwość budowy budynku mieszkalnego w miejscu osiedlowego parkingu.

Katarzyna Baraniecka w imieniu mieszkańców Gminy Piła

 Treść petycji

do 3 miesięcy od dnia złożenia, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach 

 

 

 5.

28 kwietnia 2022 r.

Sprzeciw wobec projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie skrzyżowania ulic: Okólnej, Bydgoskiej i Kusocińskiego, w którym wprowadza się możliwość budowy budynku mieszkalnego w miejscu osiedlowego parkingu.

Katarzyna Baraniecka w imieniu mieszkańców Gminy Piła

 Treść petycji

do 3 miesięcy od dnia złożenia, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach 

 

 

 6.

28 kwietnia 2022 r.

Sprzeciw wobec projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie skrzyżowania ulic: Okólnej, Bydgoskiej i Kusocińskiego, w którym wprowadza się możliwość budowy budynku mieszkalnego w miejscu osiedlowego parkingu.

Katarzyna Baraniecka w imieniu mieszkańców Gminy Piła

 Treść petycji

do 3 miesięcy od dnia złożenia, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach 

 

 

 7.

28 kwietnia 2022 r.

Sprzeciw wobec projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie skrzyżowania ulic: Okólnej, Bydgoskiej i Kusocińskiego, w którym wprowadza się możliwość budowy budynku mieszkalnego w miejscu osiedlowego parkingu.

Katarzyna Baraniecka w imieniu mieszkańców Gminy Piła

 Treść petycji

do 3 miesięcy od dnia złożenia, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach 

 

 

 8.

28 kwietnia 2022 r.

Sprzeciw wobec projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie skrzyżowania ulic: Okólnej, Bydgoskiej i Kusocińskiego, w którym wprowadza się możliwość budowy budynku mieszkalnego w miejscu osiedlowego parkingu.

Katarzyna Baraniecka w imieniu mieszkańców Gminy Piła

 Treść petycji

do 3 miesięcy od dnia złożenia, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach 

 

 

 9.

28 kwietnia 2022 r.

Sprzeciw wobec projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie skrzyżowania ulic: Okólnej, Bydgoskiej i Kusocińskiego, w którym wprowadza się możliwość budowy budynku mieszkalnego w miejscu osiedlowego parkingu.

Katarzyna Baraniecka w imieniu mieszkańców Gminy Piła

 Treść petycji

do 3 miesięcy od dnia złożenia, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach 

 

 

 10.

28 kwietnia 2022 r.

Sprzeciw wobec projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie skrzyżowania ulic: Okólnej, Bydgoskiej i Kusocińskiego, w którym wprowadza się możliwość budowy budynku mieszkalnego w miejscu osiedlowego parkingu.

Katarzyna Baraniecka w imieniu mieszkańców Gminy Piła

 Treść petycji

do 3 miesięcy od dnia złożenia, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach 

 

 

 11.

28 kwietnia 2022 r.

Sprzeciw wobec projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie skrzyżowania ulic: Okólnej, Bydgoskiej i Kusocińskiego, w którym wprowadza się możliwość budowy budynku mieszkalnego w miejscu osiedlowego parkingu.

Katarzyna Baraniecka w imieniu mieszkańców Gminy Piła

 Treść petycji

do 3 miesięcy od dnia złożenia, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach 

 

 

 12.

28 kwietnia 2022 r.

Sprzeciw wobec projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie skrzyżowania ulic: Okólnej, Bydgoskiej i Kusocińskiego, w którym wprowadza się możliwość budowy budynku mieszkalnego w miejscu osiedlowego parkingu.

Katarzyna Baraniecka w imieniu mieszkańców Gminy Piła

 Treść petycji

do 3 miesięcy od dnia złożenia, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach 

 

 

 2021 rok

Lp.

Data wpływu

Przedmiot petycji

Podmiot wnoszący petycję

Treść petycji

Przewidywany termin rozpatrzenia petycji
(do 3 miesięcy od dnia złożenia, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach)

Sposób załatwienia petycji

 1.

23 lutego 2021 r.

Petycja o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

Teresa Garland

 treść petycji

do 3 miesięcy od dnia złożenia, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach 

odpowiedź

 2.

14 lipca 2021 r.

Petycja dotyczy rozwiązania problemu uciążliwości i skutków odpalania fajerwerków oraz petard w czasie Sylwestra i Nowego Roku

Nie wyrażono zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach, na ujawnienie danych osobowych na stronie internetowej, w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy

 Treść petycji

do 3 miesięcy od dnia złożenia, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach 

odpowiedź

 3.

20 października 2021 r.

Petycja w sprawie zmiany usytowania stacji bazowej telefonii komórkowej

Nie wyrażono zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach, na ujawnienie danych osobowych na stronie internetowej, w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy

 treść petycji

do 3 miesięcy od dnia złożenia, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach 

odpowiedź

 4.

26 listopada 2021 r.

Petycja mieszkańców w sprawie zatwierdzenia środków finansowych na 2022 rok - dokończenie budowy drogi na ul. Zakątek

Nie wyrażono zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach, na ujawnienie danych osobowych na stronie internetowej, w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy

 Treść petycji

do 3 miesięcy od dnia złożenia, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach 

 

odpowiedź

 5.

29 listopada 2021 r.

Petycja mieszkańców w sprawie likwidacji Centrum Strzelectwa Sportowego "Tarcza"

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA

 Treść petycji

do 3 miesięcy od dnia złożenia, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach 

 

odpowiedź

 6.

21 grudnia 2021 r.

Petycja dotycząca wydania zakazu stosowania maseczek ochronnych, kwarantann i izolacji medycznej oraz szczepionek

Nie wyrażono zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach, na ujawnienie danych osobowych na stronie internetowej, w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy

 Treść petycji

do 3 miesięcy od dnia złożenia, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach 

 

odpowiedź

 2020 rok

Lp.

Data wpływu

Przedmiot petycji

Podmiot wnoszący petycję

Treść petycji

Przewidywany termin rozpatrzenia petycji
(do 3 miesięcy od dnia złożenia, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach)

Sposób załatwienia petycji

 1.

10 stycznia 2020 r.

Petycja w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej

Stowarzyszenie Przyjaciół Sołectwa Kotuń i Gminy Szydłowo

 treść petycji

do 3 miesięcy od dnia złożenia, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach 

 zawiadomienie o przedłużeniu terminu

odpowiedź

 2.

09 kwietnia 2020 r.

Petycja w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości

PARTNER COMMERCIAL SP. Z O.O.

 treść petycji

do 3 miesięcy od dnia złożenia, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach 

 

odpowiedź

 3.

16 kwietnia 2020 r.

Petycja w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości

Nie wyrażono zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach, na ujawnienie danych osobowych na stronie internetowej, w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy

 treść petycji

do 3 miesięcy od dnia złożenia, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach 

 

odpowiedź

 4.

17 kwietnia 2020 r.

Petycja w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości

Nie wyrażono zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach, na ujawnienie danych osobowych na stronie internetowej, w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy

 treść petycji

do 3 miesięcy od dnia złożenia, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach 

 

odpowiedź

 5.

1 czerwca 2020 r.

Petycja ws. zmiany przepisów prawa miejscowego

Renata Sutor

 treść petycji

do 3 miesięcy od dnia złożenia, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach 

 zawiadomienie o przedłużeniu terminu

 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu - zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej

odpowiedź

 6.

12 czerwca 2020 r.

Petycja w sprawie nadania miana nowej przeprawy mostowej na Gwdzie

Nie wyrażono zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach, na ujawnienie danych osobowych na stronie internetowej, w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy

 treść petycji

do 3 miesięcy od dnia złożenia, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach 

 zawiadomienie o przedłużeniu terminu

 Zawiadomienie o przedłużeniu terminu - zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej

odpowiedź

 7.

19 października 2020 r.

Petycja w sprawie wprowadzenia zwolnienia od podatku od nieruchomości za IV kwatrał 2020

Nie wyrażono zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach, na ujawnienie danych osobowych na stronie internetowej, w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy

 treść petycji

do 3 miesięcy od dnia złożenia, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach 

 

odpowiedź

 8.

12 grudnia 2020 r.

Petycja w interesie publicznym

Marcin Wytrzyszczewski

 treść petycji

do 3 miesięcy od dnia złożenia, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach 

odpowiedź

 9.

14 grudnia 2020 r.

Petycja w interesie publicznym

Arkadiusz Rakoczy

 treść petycji

do 3 miesięcy od dnia złożenia, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach 

odpowiedź

 10.

14 grudnia 2020 r.

Petycja w interesie publicznym

Piotr Sterkowski

 treść petycji

do 3 miesięcy od dnia złożenia, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach 

odpowiedź

 11.

21 grudnia 2020 r.

Petycja w obronie prawdy, godności i wolności człowieka

Teresa Garland

 treść petycji

do 3 miesięcy od dnia złożenia, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach 

odpowiedź

 2019 rok

Lp.

Data wpływu

Przedmiot petycji

Podmiot wnoszący petycję

Treść petycji

Przewidywany termin rozpatrzenia petycji
(do 3 miesięcy od dnia złożenia, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach)

Sposób załatwienia petycji

 1.

22 sierpnia 2019 r.

Petycja ws. wprowadzenia polityki zarządzania konfliktem interesów

Konrad Cezary Łakomy

 pobierz

do 3 miesięcy od dnia złożenia, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach 

odpowiedź

2.

6 września 2019 r.

Petycja ws. podniesienia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Piła

Marcin Skrypak-Schiller

pobierz

do 3 miesięcy od dnia złożenia, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach

odpowiedź

 3.

18 listopada 2019 r.

Petycja ws. zmiany przepisów prawa

Renata Sutor

 treść petycji

do 3 miesięcy od dnia złożenia, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach 

 

odpowiedź

 4.

20 listopada 2019 r.

Petycja ws. zamiaru likwidacji Izby Wytrzeźwień w Pile

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów Województwa Wielkopolskiego

 treść petycji

do 3 miesięcy od dnia złożenia, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach 

 

odpowiedź

 5.

21 listopada 2019 r.

Petycja ws. zamiaru likwidacji Izby Wytrzeźwień w Pile

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji, policjantów oraz pracowników cywilnych

 treść petycji

do 3 miesięcy od dnia złożenia, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach 

 

odpowiedź

 6.

6 grudnia 2019 r.

Petycja w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Renata Sutor

 treść petycji

do 3 miesięcy od dnia złożenia, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach 

 

odpowiedź

2015 rok

Lp.

Data wpływu

Petycja

Podmiot wnoszący petycję

Treść petycji

Przewidywany termin rozpatrzenia petycji
(do 3 miesięcy od dnia złożenia, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach)

Sposób załatwienia petycji

 1.

 2015.11.04

Petycja ws. obniżenia opłaty targowej

 Wiesław Kamiński

 pobierz

 

 pobierz

Zbiorcza informacja o petycjach

Realizując zadania wynikające z ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (Dz.U. z dnia 5 września 2014 r.), corocznie, w terminie do 30 czerwca, właściwy organ zamieszcza informację zbiorczą o rozpatrzonych w poprzednim roku petycjach wniesionych do tego organu.

2020 rok

W roku 2020 do Rady Miasta Piły wpłynęło 11 petycji, 1 petycja została rozpatrzona w roku 2021.

1. Jedna petycja w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej. W dniu 28 kwietnia 2020 r. Rada Miasta Piły podjęła uchwałę. Petycja została uwzględniona.

2. Trzy petycje w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości. Petycje nie zostały uwzględnione.

3. Jedna petycja w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego. W dniu 29 września 2020 r. Rada Miasta Piły podjęła uchwałę. Petycja nie została uwzględniona.

4. Jedna petycja w sprawie nadania miana nowej przeprawy mostowej na Gwdzie. W dniu 29 września 2020 r. Rada Miasta Piły podjęła uchwałę. Petycja nie została uwzględniona.

5. Jedna petycja w sprawie wprowadzenia zwolnienia od podatku od nieruchomości za IV kwatrał 2020. W dniu 22 grudnia 2020 r. Rada Miasta Piły podjęła uchwałę. Petycja nie została uwzględniona.

6. Trzy petycje w interesie publicznym. Petycje przekazane wg. właściwości do Prezesa Rady Ministrów.

7. Jedna petycja w obronie prawdy, godności i wolności człowieka. W dniu 23 lutego 2021 r. Rada Miasta Piły podjęła uchwałę. Petycja przekazana wg. właściwości do Prezesa Rady Ministrów.

2019 rok

W roku 2019 do Rady Miasta Piły wpłynęło 6 petycji, 2 petycje zostały rozpatrzone w roku 2020.

1. Dwie petycje w sprawie zamiaru likwidacji Izby Wytrzeźwień w Pile. W dniu 28 stycznia 2020 r. Rada Miasta Piły podjęła w tej sprawie uchwałę Petycje nie zostały uwzględnione.

2. Jedna petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. W dniu 28 stycznia 2020 r. Rada Miasta Piły podjęła uchwałę. Petycja nie została uwzględniona.

3. Jedna petycja w interesie publicznym w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego. Petycja przekazana wg. właściwości do Prezesa Rady Ministrów.

4. Jedna petycja w sprawie podniesienia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Piła. W dniu 26 listopada 2019 r. Rada Miasta Piły podjęła uchwałę. Petycja nie została uwzględniona.

5. Jedna petycja w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. W dniu 29 października 2019 r. Rada Miasta Piły podjęła uchwałę. Petycja nie została uwzględniona.

2018 rok

Rada Miasta Piły nie rozpatrzyła w 2018 roku ani jednej petycji, ponieważ w roku 2018 do Rady Miasta Piły nie wniesiono żadnej petycji.

2017 rok

Rada Miasta Piły nie rozpatrzyła w 2017 roku ani jednej petycji, ponieważ w roku 2017 do Rady Miasta Piły nie wniesiono żadnej petycji.

2016 rok

Rada Miasta Piły nie rozpatrzyła w 2016 roku ani jednej petycji, ponieważ w roku 2016 do Rady Miasta Piły nie wniesiono żadnej petycji.

2015 rok

W roku 2015 do Rady Miasta Piły złożono jedną petycję.

1. Petycja dotyczyła obniżenia opłat targowych pobieranych w pierwszym kwartale roku. Rada Miasta Piły 24 listopada 2015 r. podjęła w tej sprawie uchwałę obniżając opłaty targowe w styczniu i  w lutym.

   

wstecz