Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urzędu Miasta Piły (Archiwum)
Bip - Strona główna

Rada Miasta

Urząd Miasta

Oświadczenia majątkowe

Załatwianie spraw w Urzędzie

Ogłoszenia i komunikaty »

Prawo lokalne

Przetargi na nieruchomości i ruchomości gminne

Konkursy ofert

Zagospodarowanie przestrzenne

Nabór na stanowiska

Jednostki organizacyjne

Jednostki pomocnicze-Osiedla »

Budżet i mienie Gminy

Raporty o stanie Gminy Piła »

Organizacje pozarządowe

Strategie i programy »

Ochrona środowiska

Informacja publiczna

Konsultacje z mieszkańcami »

Spisy Powszechne

Wybory Powszechne

Zgromadzenia publiczne

Działalność lobbingowa

Polityka prywatności »

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza »

Dostępność

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych »

walidacja css walidacja html
Strona główna » Ogłoszenia i komunikaty UM » Inf_20150120

Ogłoszenia i komunikaty UM: Inf_20150120

PREZYDENT
MIASTA PIŁY

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA PIŁY

Na podstawie art. 21 ust. 1, art. 21 ust. 2 pkt 8 oraz art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) Prezydent Miasta Piły

ZAWIADAMIA

o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych postanowienia dla Colours Factory Sp. z o.o., ul. Wypoczynkowa 13, 64-920 Piła o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, polegającego na

zmianie sposobu użytkowania hali produkcyjno-magazynowej na halę produkcyjną dla Colours Factory Sp. z o.o. istniejących zakładów graficznych w Pile przy ul. Wypoczynkowej na działce o numerze ewidencyjnym 11/49, obręb Piła 21.

Wnioski i uwagi w sprawie przedsięwzięcia, co do którego toczy się postępowanie, można składać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Piły, Pl. Staszica 10, 64-920 Piła, pok. 320 w terminie 7 dni, licząc od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, tj. w dniach od 20 stycznia 2015 roku do dnia 26 stycznia 2015 roku.

  z up. Prezydenta Miasta
  Zastępca Dyrektora
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Lidia Plewa
   

wstecz