Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urzędu Miasta Piły (Archiwum)
Bip - Strona główna

Rada Miasta

Urząd Miasta

Oświadczenia majątkowe

Załatwianie spraw w Urzędzie

Ogłoszenia i komunikaty »

Prawo lokalne

Przetargi na nieruchomości i ruchomości gminne

Konkursy ofert

Zagospodarowanie przestrzenne

Nabór na stanowiska

Jednostki organizacyjne

Jednostki pomocnicze-Osiedla »

Budżet i mienie Gminy

Raporty o stanie Gminy Piła »

Organizacje pozarządowe

Strategie i programy »

Ochrona środowiska

Informacja publiczna

Konsultacje z mieszkańcami »

Spisy Powszechne

Wybory Powszechne

Zgromadzenia publiczne

Działalność lobbingowa

Polityka prywatności »

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza »

Dostępność

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych »

walidacja css walidacja html

Konsultacje: Konsultacje z mieszkańcami Piły

 

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piły z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji dotyczącej zniesienia jednostki pomocniczej osiedle Górne
 
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piły z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji dotyczącej zniesienia jednostki pomocniczej osiedle Koszyce
 
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piły z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji dotyczącej zniesienia jednostki pomocniczej osiedle Gładyszewo
 
Zarządzenie 1434(5)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji dotyczącej zniesienia jednostki pomocniczej osiedle Górne
 
Zarządzenie 1433(4)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji dotyczącej zniesienia jednostki pomocniczej osiedle Koszyce
 
Zarządzenie 1432(3)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji dotyczącej zniesienia jednostki pomocniczej osiedle Gładyszewo
 
Uchwała Nr LI/549/21 Rady Miasta Piły z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji dotyczącej zniesienia jednostki pomocniczej osiedle Górne
 
Uchwała Nr LI/548/21 Rady Miasta Piły z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji dotyczącej zniesienia jednostki pomocniczej osiedle Koszyce
 
Uchwała Nr LI/547/21 Rady Miasta Piły z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji dotyczącej zniesienia jednostki pomocniczej osiedle Gładyszewo
 
Uchwała Nr L/533/21 Rady Miasta Piły z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji dotyczącej zniesienia jednostki pomocniczej osiedle Górne
 
Uchwała Nr L/532/21 Rady Miasta Piły z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji dotyczącej zniesienia jednostki pomocniczej osiedle Koszyce
 
Uchwała Nr L/531/21 Rady Miasta Piły z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji dotyczącej zniesienia jednostki pomocniczej osiedle Gładyszewo
 
PROTOKÓŁ UZUPEŁNIAJĄCY Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI z mieszkańcami jednostek pomocniczych Gminy Piła dotyczącej zmiany statutów osiedli z dnia 8 października 2020 r.
 
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piły o konsultacjach społecznych z mieszkańcami jednostek pomocniczych Gminy Piła dotyczących zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy Piła
 
Zarządzenie Nr 878(291)20 Prezydenta Miasta Piły z dnia 1 października 2020 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych na etapie projektowania inwestycji o kluczowym znaczeniu dla społeczności lokalnej
 
PROTOKÓŁ ZBIORCZY Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI z mieszkańcami jednostek pomocniczych Gminy Piła dotyczącej zmiany statutów osiedli
 
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA PIŁY z dnia 13 lipca 2020 r. o konsultacjach społecznych z mieszkańcami jednostek pomocniczych Gminy Piła dotyczących zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy Piła
 
UCHWAŁA NR XXVI/279/20 RADY MIASTA PIŁY z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami jednostek pomocniczych Gminy Piła konsultacji dotyczącej zmiany statutów osiedli
 
Zarządzenie Nr 540(483)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie ustalenia kryteriów, wraz z liczbą punktów, branych pod uwagę podczas przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piła
 
Zarządzenie Nr 502(445)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie projektu Uchwały w sprawie zmian w statucie Muzeum Stanisława Staszica w Pile
 
Konsultacje społeczne dotyczące Pilskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok
 
Konsultacje społeczne dotyczących założeń do projektu dokumentu pn. „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych dla Gminy Piła”
 
Zarządzenie Nr 1538(260)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Pilskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok
 
Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji miasta Piły
 
Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych projektu Gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły
 
Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji miasta Piły
 
Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły
 
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piły z dnia 18 maja 2017 r. o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji miasta Piły
 
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piły z dnia 16 maja 2017 r. o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły
 
Wyniki konsultacji Budżetu Obywatelskiego miasta Piły na 2018 rok
 
Protokół z posiedzenia Zespołu Opiniującego w sprawie wyboru Projektów do konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego miasta Piły na 2018 rok
 
Zarządzenie Nr 1046(211)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konsultacyjnej do spraw ustalenia wyników Pilskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok
 
Zarządzenie Nr 1041(206)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 953(118)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 11 kwietnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Pilskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok
 
Zarządzenie Nr 953(118)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Pilskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok
 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 23.02.2017 r. dotyczące przygotowania projektów zmian planów zadań ochronnych dla obszarów NATURA 2000 (...)
 
Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Piły
 
Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Piły
 
Informacja z konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju miasta Piły do 2035 roku
 
Zarządzenie Nr 571(140)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii rozwoju miasta Piły do 2035 roku” wraz z załącznikami: „Programem rozwoju miasta Piły do 2020 roku” (Załącznik nr 1) i „Prognozą oddziaływania na środowisko Strategii rozwoju miasta Piły do 2035 roku” (Załącznik nr 2)
 
 
Wyniki konsultacji Budżetu Obywatelskiego miasta Piły na 2017 rok
 
Protokół z posiedzenia Zespołu Opiniującego w sprawie wyboru Projektów do konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego miasta Piły na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 558(127)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Pilskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok
 
Zarządzenie 478(47)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących tzw. "Kodeksu reklamowego"
 
 
Uchwała Nr IX/119/15 Rady Miasta Piły z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Piły
 
Zarządzenie Nr 191(151)15 Prezydenta Miasta Piły z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Pilskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok
 
 
Lista zadań wybranych do Budżetu obywatelskiego miasta Piły na 2015 rok
 
Wyniki głosowania na zadania do Budżetu obywatelskiego miasta Piły na 2015 rok
 
Informacja ze spotkania otwartego w sprawie Budżetu obywatelskiego miasta Piły na 2015 rok.
 
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO W SPRAWIE WYBORU PROJEKTÓW DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA PIŁY NA 2015 ROK REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU „DECYDUJMY RAZEM”
 
Lista zadań wybranych do konsultacji w ramach Budżetu obywatelskiego miasta Piły na 2015 rok
 
Zarządzenie Nr 1148(196)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1064(112)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 02 czerwca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego miasta Piły na 2015 rok.
 
Zarządzenie Nr 1144(192)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Załącznika Nr 3 do Zarządzenia Nr 1064(112)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 02 czerwca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego miasta Piły na 2015 rok.
 
 
Zarządzenie Nr 1064(112)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 02 czerwca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego miasta Piły na 2015 rok
 
 
Informacja Prezydenta Miasta Piły w sprawie konsultacji z mieszkańcami Osiedla Zamość dotyczących zniesienia jednostki pomocniczej Gminy Piła - Osiedla Zamość
 
Zarządzenie Nr 671(52)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami jednostki pomocniczej Gminy Piła - Osiedla Zamość dotyczących zniesienia jednostki pomocniczej Gminy Piła - Osiedla Zamość
 
 
Protokół zbiorczy z przeprowadzenia procedury konsultacji z mieszkańcami Miasta Piły projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie trybu przyznawania honorowych wyróżnień Miasta Piły
 
Zarządzenie nr 397(31)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie konsultacji z mieszkańcami Miasta Piły dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie trybu przyznawania honorowych wyróżnień Miasta Piły
 
Informacja oraz sprawozdanie Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 listopada 2011 r. z przeprowadzonej z mieszkańcami jednostki pomocniczej Gminy Piła - Osiedla Jadwiżyn oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacji dotyczącej zniesienia jednostki pomocniczej Gminy Piła - Osiedla Jadwiżyn
 
Informacja oraz sprawozdanie Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 listopada 2011 r. z przeprowadzonej z mieszkańcami jednostki pomocniczej Gminy Piła - Osiedla Śródmieście oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacji dotyczącej zniesienia jednostki pomocniczej Gminy Piła - Osiedla Śródmieście
 
Uchwała Nr XLI/483/09 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Piły
 
Informacja w sprawie konsultacji z mieszkańcami jednostki pomocniczej Gminy Piła – Osiedla Jadwiżyn dotyczącej zniesienia jednostki pomocniczej Osiedla Jadwiżyn
 
Informacja w sprawie konsultacji z mieszkańcami jednostki pomocniczej Gminy Piła – Osiedla Śródmieście dotyczącej zniesienia jednostki pomocniczej Osiedla Śródmieście
 
Zarządzenie Nr 280(255)11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 5 września 2011 roku w sprawie konsultacji z mieszkańcami jednostki pomocniczej Gminy Piła - Osiedla Śródmieście dotyczącej zniesienia jednostki pomocniczej Osiedla Śródmieście
 
 
Zarządzenie Nr 283(258)11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 5 września 2011 roku w sprawie konsultacji z mieszkańcami jednostki pomocniczej Gminy Piła - Osiedla Jadwiżyn dotyczącej zniesienia jednostki pomocniczej Osiedla Jadwiżyn
 
 
Archiwum konsultacji
   

wstecz