Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urzędu Miasta Piły (Archiwum)
Bip - Strona główna

Rada Miasta

Urząd Miasta

Oświadczenia majątkowe

Załatwianie spraw w Urzędzie

Ogłoszenia i komunikaty »

Prawo lokalne

Przetargi na nieruchomości i ruchomości gminne

Konkursy ofert

Zagospodarowanie przestrzenne

Nabór na stanowiska

Jednostki organizacyjne

Jednostki pomocnicze-Osiedla »

Budżet i mienie Gminy

Raporty o stanie Gminy Piła »

Organizacje pozarządowe

Strategie i programy »

Ochrona środowiska

Informacja publiczna

Konsultacje z mieszkańcami »

Spisy Powszechne

Wybory Powszechne

Zgromadzenia publiczne

Działalność lobbingowa

Polityka prywatności »

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza »

Dostępność

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych »

walidacja css walidacja html
Strona główna » Organizacje pozarządowe » Programy współpracy

Organizacje pozarządowe: Programy współpracy

 

Koordynator do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi:
Teresa Jakubowska
Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich
tel.: 067 / 21 04 211,
e-mail: rfe@um.pila.pl , tjakubowska@um.pila.pl

 

Uchwała Nr L/534/21 Rady Miasta Piły z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie Rocznego programu współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
Uchwała Nr XLIV/459/21 Rady Miasta Piły z dnia 08 czerwca 2021 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/334/20 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie Rocznego programu współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
Roczny program współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
Uchwała Nr XXX/315/20 Rady Miasta Piły z dnia 29 września 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/178/19 Rady Miasta Piły z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie Rocznego programu współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
Roczny program współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
Roczny program współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
Wieloletni program współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na lata 2016 - 2020
Roczny program współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok
Program współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
Program współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok
Program współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok
Program współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2014 rok.
Program współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok
Program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2010 r.
Wieloletni program współpracy samorządu Gminy Piła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011-2013
Program współpracy samorządu gminy Piła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok
 
Sprawozdania z realizacji programów współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi
   

wstecz